تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سارنوالی از ۱۵ تن دربارۀ فساد اخلاقی در فدراسیون فتبال تحقیق کرده

دو هفته پس از مطرح‌شدن اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فتبال کشور، لوی سارنوالی می‌گوید تاکنون از ۱۵ تن در این باره، تحقیق کرده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی که پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره معلومات می‌داد، گفت از خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان کشور، کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال و از شمار دیگر در فدراسیون فتبال، در این باره تحقیقات شده‌است.

آقای رسولی افزود که لوی سارنوالی از تمامی طرف‌ها که در این قضیه به نحوی دخیل استند، خواهان معلومات شده‌است که فدراسیون بین‌‎الملی فتبال (فیفا)، شرکت هومل – حامی تیم ملی فتبال بانوان کشور - و روزنامۀ گاردین که نخست ادعای آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فتبال افغانستان را مطرح کرد، شامل استند.

با این همه، رسولی گفت تاکنون روند جمع‌آوری معلومات در این باره تکمیل نشده و لوی سارنوالی پس از تکمیل این روند و تحلیل معلومات، در این باره تصمیم خواهد گرفت. او اما در بارۀ زمان مشخص آن چیزی نگفت.

در حدود دو هفته پیش، روزنامۀ گاردین در بارۀ اتهام‌های آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فتبال بانوان افغانستان در فدراسیون فتبال کشور گزارش داد.

خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان کشور در این گزارش ادعا کرده بود که مسؤولان فدراسیون فتبال به ویژه کرام الدین کریم، رییس این فدراسیون، اعضای تیم ملی بانوان کشور را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند.

پس از آن، لوی سارنوالی افغانستان وظیفۀ پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال کشور را به حالت تعلیق درآورد.  

سه روز پیش، فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) نیز کرام الدین کریم را از تمامی فعالیت‌ها در فدراسیون فتبال منع کرد.

سارنوالی از ۱۵ تن دربارۀ فساد اخلاقی در فدراسیون فتبال تحقیق کرده

با این همه، رسولی گفت تاکنون روند جمع‌آوری معلومات در این باره تکمیل نشده و لوی سارنوالی پس از تکمیل این روند و تحلیل معلومات، در این باره تصمیم خواهد گرفت. او اما در بارۀ زمان مشخص آن چیزی نگفت.

Thumbnail

دو هفته پس از مطرح‌شدن اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فتبال کشور، لوی سارنوالی می‌گوید تاکنون از ۱۵ تن در این باره، تحقیق کرده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی که پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره معلومات می‌داد، گفت از خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان کشور، کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال و از شمار دیگر در فدراسیون فتبال، در این باره تحقیقات شده‌است.

آقای رسولی افزود که لوی سارنوالی از تمامی طرف‌ها که در این قضیه به نحوی دخیل استند، خواهان معلومات شده‌است که فدراسیون بین‌‎الملی فتبال (فیفا)، شرکت هومل – حامی تیم ملی فتبال بانوان کشور - و روزنامۀ گاردین که نخست ادعای آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فتبال افغانستان را مطرح کرد، شامل استند.

با این همه، رسولی گفت تاکنون روند جمع‌آوری معلومات در این باره تکمیل نشده و لوی سارنوالی پس از تکمیل این روند و تحلیل معلومات، در این باره تصمیم خواهد گرفت. او اما در بارۀ زمان مشخص آن چیزی نگفت.

در حدود دو هفته پیش، روزنامۀ گاردین در بارۀ اتهام‌های آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فتبال بانوان افغانستان در فدراسیون فتبال کشور گزارش داد.

خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان کشور در این گزارش ادعا کرده بود که مسؤولان فدراسیون فتبال به ویژه کرام الدین کریم، رییس این فدراسیون، اعضای تیم ملی بانوان کشور را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند.

پس از آن، لوی سارنوالی افغانستان وظیفۀ پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال کشور را به حالت تعلیق درآورد.  

سه روز پیش، فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) نیز کرام الدین کریم را از تمامی فعالیت‌ها در فدراسیون فتبال منع کرد.

هم‌رسانی کنید