تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دبیرکل سازمان ملل متحد حملۀ انتحاری کابل را نکوهش کرد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد حملۀ انتحاری روز یک‌شنبه را بر یک مرکز توزیع شناس‌نامه‌های ورقی در شهر کابل، نکوهش می‌کند.

در یک خبرنامه که از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، آمده است که آماج قراردادن غیرنظامیان پذیرفتنی نیست و آنانی‌که می‌خواهند جلو پایدارشدن دیموکراسی را در افغانستان بگیرند، نباید اجازه این‌کار به آنان داده شود.
 
در خبرنامه آمده‌است: «به آنان (هراس‌افگنان) نباید اجازه داد تا موفق شوند شهروندان افغانستان را از اجرای قانون اساسی‌شان برای شرکت در انتخابات آینده، بازدارند.»

به‌گفتۀ گوترش، مردم افغانستان با این‌هم در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد.
 
او هم‌چنان با خانوادۀ قربانیان و دولت افغانستان همدردی و هم‌بسته‌گی خود را، ابراز کرده‌است.
 
یک حملۀکنندۀ انتحاری، روز یک‌شنبه مواد انفجاری همراه‌اش را در میان شهروندان که برای گرفتن تذکره آمده بودند، منفجر کرد که در نتیجۀ آن ۵۷ تن جان باختند و بیش‌از ۱۰۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
مقام‌ها گفتند که تمامی قربانیان، غیرنظامیان بهشمول زنان و کودکان بودند.
 
این پنجمین حمله در کمتر از یک‌هفته، بر مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور است.
 
به روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح ناشناس بر یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت غور حمله کردند و سه‌کارمند و دوپولیس را این مرکز را، با خود بردند.
 
به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح بر دوپولیس که نگهبان یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در شهر جلال‌آباد بودند، حمله کردند و با شلیک گلوله آنان را ازپا درآوردند.
 
به روز جمعه نیز، افراد مسلح بر یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در قلعۀ نو ولایت بادغیس، حمله کردند که در این حمله یک پولیس، جان باخت.
 
سرانجام روز گذشته، درنتیجۀ یک انفجار در نزدیکی یک مرکز ثبت‌نام‎های رأی‌دهنده‎گان در ولایت بغلان، شش‌تن جان باختند.

دبیرکل سازمان ملل متحد حملۀ انتحاری کابل را نکوهش کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید می‌ورزد که عاملان حملۀ انتحاری روز گذشته در شهر کابل باید به عدالت کشانیده شوند.

تصویر بندانگشتی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد حملۀ انتحاری روز یک‌شنبه را بر یک مرکز توزیع شناس‌نامه‌های ورقی در شهر کابل، نکوهش می‌کند.

در یک خبرنامه که از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، آمده است که آماج قراردادن غیرنظامیان پذیرفتنی نیست و آنانی‌که می‌خواهند جلو پایدارشدن دیموکراسی را در افغانستان بگیرند، نباید اجازه این‌کار به آنان داده شود.
 
در خبرنامه آمده‌است: «به آنان (هراس‌افگنان) نباید اجازه داد تا موفق شوند شهروندان افغانستان را از اجرای قانون اساسی‌شان برای شرکت در انتخابات آینده، بازدارند.»

به‌گفتۀ گوترش، مردم افغانستان با این‌هم در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد.
 
او هم‌چنان با خانوادۀ قربانیان و دولت افغانستان همدردی و هم‌بسته‌گی خود را، ابراز کرده‌است.
 
یک حملۀکنندۀ انتحاری، روز یک‌شنبه مواد انفجاری همراه‌اش را در میان شهروندان که برای گرفتن تذکره آمده بودند، منفجر کرد که در نتیجۀ آن ۵۷ تن جان باختند و بیش‌از ۱۰۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
مقام‌ها گفتند که تمامی قربانیان، غیرنظامیان بهشمول زنان و کودکان بودند.
 
این پنجمین حمله در کمتر از یک‌هفته، بر مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور است.
 
به روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح ناشناس بر یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت غور حمله کردند و سه‌کارمند و دوپولیس را این مرکز را، با خود بردند.
 
به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته، افراد مسلح بر دوپولیس که نگهبان یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در شهر جلال‌آباد بودند، حمله کردند و با شلیک گلوله آنان را ازپا درآوردند.
 
به روز جمعه نیز، افراد مسلح بر یک مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در قلعۀ نو ولایت بادغیس، حمله کردند که در این حمله یک پولیس، جان باخت.
 
سرانجام روز گذشته، درنتیجۀ یک انفجار در نزدیکی یک مرکز ثبت‌نام‎های رأی‌دهنده‎گان در ولایت بغلان، شش‌تن جان باختند.

هم‌رسانی کنید