تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سازمان ملل: کارمندان امدادرسانی نمی‌توانند وارد غزنی شوند

سازمان ملل متحد(۲۶ اسد) گفته است که برای کارمندان امداد رسانی این ممکن نیست تا به کمک به نیازمندان وارد غزنی شوند.

یِنس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد که مقرآن درسویس است می‌گوید که شهرغزنی با میان‌ها ومواد انفجاری پوشیده است وازهمین رو گروه‌های مددرسان نمی‌توانند وارد این شهر شوند.

او تلفات دوصد تا به دوصدوپنجاه تن درجنگ پنج روزۀ غزنی را تایید می‌کند.

این  درحالی است که درست یک هفته پس از حملۀ گروهی طالبان بر شهر غزنی و تصرف بخش‌هایی این شهر، رییس‌جمهورغنی روزجمعه (۲۶ اسد) به شهر غزنی رفت.

بربنیاد یک خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در این سفرش که ازبهر بررسی وضعیت این ولایت انجام شده است، به مسؤولان دستور داده است که بخش‌های تخریب شده و آسیب دیدۀ شهر غزنی را بازسازی کنند.

رییس‌جمهور برای بازسازی این بخش‌ها، ۲۰ میلیون دالر را اختصاص داده است و گفته است که تمامی بخش‌های آسیب دیده به گونۀ اساسی بازسازی شود.

طالبان، بامداد جمعۀ هفتۀ پیش بر شهر غزنی یورش بردند و تا روز چهارشنبه با نیروهای امنیتی در این شهر درگیر بودند. بربنیاد آمارها بیش از صد نظامی و غیرنظامی در این درگیری کشته شده اند.

در این مدت، طالبان بخش‌های زیادی از شهر را به آتش کشیدند – از جمله دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و رادیو تلویزیون ملی در این شهر را.

به گفتۀ اتاق‌های تجارت و صنایع، بیش از ۵۰ میلیون دالر تنها به بخش خصوصی در این شهر زیان رسیده است.

رییس‌جمهور اما برای جبران خسارۀ بخش خصوصی در غزنی چیزی نگفته است.

از سویی هم، رییس‌جمهور در بارۀ چگونگی حملۀ طالبان بر شهر غزنی، گفته است که «عمق توطئه غزنی توسط امنیت ملی بررسی گردد و نقاط ضعف آشکار شوند.»

وی هم‌چنان دستور داده است که برای تأمین امنیت بیشتر شهر غزنی باید حوزه‌های امنیتی بیشتر ایجاد گردد.

همزمان با این، شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش می‌گوید که عملیات تصفیوی در غزنی جریان دارد و اکنون شهر به حالت عادی برگشته است.

افغانستان

سازمان ملل: کارمندان امدادرسانی نمی‌توانند وارد غزنی شوند

سازمان ملل گفته است که شهرغزنی با میان‌ها ومواد انفجاری پوشیده است وازهمین رو گروه‌های مددرسان نمی‌توانند وارد این شهر شوند.

Thumbnail

سازمان ملل متحد(۲۶ اسد) گفته است که برای کارمندان امداد رسانی این ممکن نیست تا به کمک به نیازمندان وارد غزنی شوند.

یِنس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد که مقرآن درسویس است می‌گوید که شهرغزنی با میان‌ها ومواد انفجاری پوشیده است وازهمین رو گروه‌های مددرسان نمی‌توانند وارد این شهر شوند.

او تلفات دوصد تا به دوصدوپنجاه تن درجنگ پنج روزۀ غزنی را تایید می‌کند.

این  درحالی است که درست یک هفته پس از حملۀ گروهی طالبان بر شهر غزنی و تصرف بخش‌هایی این شهر، رییس‌جمهورغنی روزجمعه (۲۶ اسد) به شهر غزنی رفت.

بربنیاد یک خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در این سفرش که ازبهر بررسی وضعیت این ولایت انجام شده است، به مسؤولان دستور داده است که بخش‌های تخریب شده و آسیب دیدۀ شهر غزنی را بازسازی کنند.

رییس‌جمهور برای بازسازی این بخش‌ها، ۲۰ میلیون دالر را اختصاص داده است و گفته است که تمامی بخش‌های آسیب دیده به گونۀ اساسی بازسازی شود.

طالبان، بامداد جمعۀ هفتۀ پیش بر شهر غزنی یورش بردند و تا روز چهارشنبه با نیروهای امنیتی در این شهر درگیر بودند. بربنیاد آمارها بیش از صد نظامی و غیرنظامی در این درگیری کشته شده اند.

در این مدت، طالبان بخش‌های زیادی از شهر را به آتش کشیدند – از جمله دفتر کمیسیون مستقل انتخابات و رادیو تلویزیون ملی در این شهر را.

به گفتۀ اتاق‌های تجارت و صنایع، بیش از ۵۰ میلیون دالر تنها به بخش خصوصی در این شهر زیان رسیده است.

رییس‌جمهور اما برای جبران خسارۀ بخش خصوصی در غزنی چیزی نگفته است.

از سویی هم، رییس‌جمهور در بارۀ چگونگی حملۀ طالبان بر شهر غزنی، گفته است که «عمق توطئه غزنی توسط امنیت ملی بررسی گردد و نقاط ضعف آشکار شوند.»

وی هم‌چنان دستور داده است که برای تأمین امنیت بیشتر شهر غزنی باید حوزه‌های امنیتی بیشتر ایجاد گردد.

همزمان با این، شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش می‌گوید که عملیات تصفیوی در غزنی جریان دارد و اکنون شهر به حالت عادی برگشته است.

هم‌رسانی کنید