تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سال‌روز حمله بر نماینده‌گان دربغلان؛ خانوادۀ کاظمی عدالت می‌خواهد

امروز (۱۵عقرب) برابر است با دوازدهمین سال‌روز رویداد خونین آماج قرار گرفتن اعضای مجلس نماینده‌گان در ولایت بغلان – رویدادی که جان شش نمایندۀ مجلس و ۶۳ دانش‌آموز را گرفت.

این رویداد، پس از چاشت روز سه‌شنبه (۱۵عقرب سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی) هنگامی رخ داد که هیئت کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان به رهبری سید مصطفی کاظمی برای بررسی وضعیت اقتصادی کندز به این ولایت می‌رفتند و در مسیر راه، در شهر پلخمری ولایت بغلان، آماج یک حملۀ هراس‌افگنانه قرار گرفت.

در این رویداد، سید مصطفی کاظمی، رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، صبغت الله ذکی، نمایندۀ مردم تخار در مجلس، صاحب الرحمان همت، نمایندۀ مردم کنر در مجلس، انجنیر عبدالمتین، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس، نازک‌میر سرفزار، نمایندۀ مردم کندز در مجلس و محمد عارف ظریف، نمایندۀ مردم کابل در مجلس که همه اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس بودند، جان باختند.

صفیه صدیقی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان که گواه این رویداد بوده‌است، در این باره می‌گوید: «به یک‌‎باره‌گی همه‌چیز تکان خورد؛ در دو طرف جاده درخت‌های چنار بودند و برگ‌های درختان به روی زمین ریختند؛ چند دقیقه بعد از رویداد، دیگر چیزی را به یاد ندارم.»

حالا که دوازده سال از این رویداد می‌گذرد، خانوادۀ سید مصطفی کاظمی، وزیر پیشین تجارت و رییس پیشین کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که تاکنون این رویداد به‌گونۀ درست بررسی نشده‌است.

اعضای خانوادۀ کاظمی، خواهان بررسی شفاف این رویداد استند و می‌گویند که با جان باختن کاظمی زنده‌گی آن‌ها تغییر کرده‌است.

حمیده کاظمی، همسر مصطفی کاظمی بیان داشت: «شب [پیش از رویداد] آقای کاظمی خوابیده بود؛ سه بار من اورا بیدار کردم و می‌گفتم بخیز که دیر شد و کاروان حرکت کرد و رفت و شما جا ماندید؛ وقتی آقای کاظمی طرف بغلان حرکت کرد، بچۀ کوچک من هژده ماهه بود.»

مسعود کاظمی، پسر مصطفی کاظمی نیز اظهار داشت: «سختی‌یی که ما بعد از شهادت پدر کشیدیم، واقعأ اگر بخواهیم به زبان ساده بگویم، کوه را آب می‌کرد؛ همه‌چیز ما وابسته به پدر بود.»

سید مصطفی کاظمی، در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان زاده شده بود. او سه سال در رشتۀ تجارت در دانشگاۀ اصفهان درس خوانده بود. کاظمی، پس از به میان آمدن ادارۀ موقت در افغانستان، همچون وزیر تجارت برگزیده شد و سپس با بدست آوردن بیشترین رأی از حوزۀ کابل، همچون نمایندۀ باشنده‌گان کابل در مجلس نماینده‌گان راه یافت.

شخصیت‌های سیاسی افغانستان که تجربه کار با کاظمی را دارند، از او هم‌چون یک آدم توانمند و وطن‌دوست یاد می‌کنند.

حامد کرزی، رییس‌‎جمهور پیشین دربارۀ کاظمی گفت: «شخص وطن دوست بود. شخص ملی بود و یک شخص توانمند بود.»

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز بیان داشت: «بسیار زود مسایل و ضرورت‌های افغانستان را و الویت‌های افغانستان را ... درک کرد.»

آسان سازی روند تجارت‌های کوچک و بزرگ برای متشبثان اقتصادی، ایجاد ریاست حمایت از سرمایه‌گذاری، گرفتن معافیت گمرکی هشتاد درصد کالای افغانی در ایالات متحده و هند، ایجاد راه ترانزیتی زرنج دلارام - چابهار، ایجاد اتاق‌های تجارت افغانستان با امریکا، کوریا و ایران و چندین کشور دیگر، جلب سرمایه گذاری‌ها، ایجاد کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و نوسازی پارک‌های صنعتی در کابل و چند ولایت دیگر از مهم‌ترین کارهای سید مصطفی کاظمی استند.

سال‌روز حمله بر نماینده‌گان دربغلان؛ خانوادۀ کاظمی عدالت می‌خواهد

حالا که ۱۲ سال از این رویداد می‌گذرد، خانوادۀ سید مصطفی کاظمی، می‌گوید که تاکنون این رویداد به‌گونۀ درست بررسی نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

امروز (۱۵عقرب) برابر است با دوازدهمین سال‌روز رویداد خونین آماج قرار گرفتن اعضای مجلس نماینده‌گان در ولایت بغلان – رویدادی که جان شش نمایندۀ مجلس و ۶۳ دانش‌آموز را گرفت.

این رویداد، پس از چاشت روز سه‌شنبه (۱۵عقرب سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی) هنگامی رخ داد که هیئت کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان به رهبری سید مصطفی کاظمی برای بررسی وضعیت اقتصادی کندز به این ولایت می‌رفتند و در مسیر راه، در شهر پلخمری ولایت بغلان، آماج یک حملۀ هراس‌افگنانه قرار گرفت.

در این رویداد، سید مصطفی کاظمی، رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، صبغت الله ذکی، نمایندۀ مردم تخار در مجلس، صاحب الرحمان همت، نمایندۀ مردم کنر در مجلس، انجنیر عبدالمتین، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس، نازک‌میر سرفزار، نمایندۀ مردم کندز در مجلس و محمد عارف ظریف، نمایندۀ مردم کابل در مجلس که همه اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس بودند، جان باختند.

صفیه صدیقی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان که گواه این رویداد بوده‌است، در این باره می‌گوید: «به یک‌‎باره‌گی همه‌چیز تکان خورد؛ در دو طرف جاده درخت‌های چنار بودند و برگ‌های درختان به روی زمین ریختند؛ چند دقیقه بعد از رویداد، دیگر چیزی را به یاد ندارم.»

حالا که دوازده سال از این رویداد می‌گذرد، خانوادۀ سید مصطفی کاظمی، وزیر پیشین تجارت و رییس پیشین کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که تاکنون این رویداد به‌گونۀ درست بررسی نشده‌است.

اعضای خانوادۀ کاظمی، خواهان بررسی شفاف این رویداد استند و می‌گویند که با جان باختن کاظمی زنده‌گی آن‌ها تغییر کرده‌است.

حمیده کاظمی، همسر مصطفی کاظمی بیان داشت: «شب [پیش از رویداد] آقای کاظمی خوابیده بود؛ سه بار من اورا بیدار کردم و می‌گفتم بخیز که دیر شد و کاروان حرکت کرد و رفت و شما جا ماندید؛ وقتی آقای کاظمی طرف بغلان حرکت کرد، بچۀ کوچک من هژده ماهه بود.»

مسعود کاظمی، پسر مصطفی کاظمی نیز اظهار داشت: «سختی‌یی که ما بعد از شهادت پدر کشیدیم، واقعأ اگر بخواهیم به زبان ساده بگویم، کوه را آب می‌کرد؛ همه‌چیز ما وابسته به پدر بود.»

سید مصطفی کاظمی، در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان زاده شده بود. او سه سال در رشتۀ تجارت در دانشگاۀ اصفهان درس خوانده بود. کاظمی، پس از به میان آمدن ادارۀ موقت در افغانستان، همچون وزیر تجارت برگزیده شد و سپس با بدست آوردن بیشترین رأی از حوزۀ کابل، همچون نمایندۀ باشنده‌گان کابل در مجلس نماینده‌گان راه یافت.

شخصیت‌های سیاسی افغانستان که تجربه کار با کاظمی را دارند، از او هم‌چون یک آدم توانمند و وطن‌دوست یاد می‌کنند.

حامد کرزی، رییس‌‎جمهور پیشین دربارۀ کاظمی گفت: «شخص وطن دوست بود. شخص ملی بود و یک شخص توانمند بود.»

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز بیان داشت: «بسیار زود مسایل و ضرورت‌های افغانستان را و الویت‌های افغانستان را ... درک کرد.»

آسان سازی روند تجارت‌های کوچک و بزرگ برای متشبثان اقتصادی، ایجاد ریاست حمایت از سرمایه‌گذاری، گرفتن معافیت گمرکی هشتاد درصد کالای افغانی در ایالات متحده و هند، ایجاد راه ترانزیتی زرنج دلارام - چابهار، ایجاد اتاق‌های تجارت افغانستان با امریکا، کوریا و ایران و چندین کشور دیگر، جلب سرمایه گذاری‌ها، ایجاد کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و نوسازی پارک‌های صنعتی در کابل و چند ولایت دیگر از مهم‌ترین کارهای سید مصطفی کاظمی استند.

هم‌رسانی کنید