تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سال ۱۳۹۷ از نگاه امنیتی؛ تلفات نظامیان و غیرنظامیان بلند بود

سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، از نگاه امنیتی یک سال پرتلفات برای نیروهای امینتی و دفاعی و غیرنظامیان بود.

سقوط کوتاه مدت غزنی، حمله بر قول اردوی دوصدوپانزده میوند، حمله انتحاری مرگبار در یک باشگاه ورزشی و نیز حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل و حمله انتحاری بر یک گردهمایی اعتراض آمیز در ولسوالی مومند دره ننگرهار از بزرگ‌ترین رویدادهایی این سال بودند که تلفات بیشتر  به غیرنظامیان وارد شدند.

حمله‌های مرگبار در سال ۱۳۹۷:

 • حمله انتحاری بر باشگاه پهلوانی میوند در ناحیه ششم شهر کابل جان‌های ۲۰ تن را گرفت و ۷۰ تن دیگر را زخمی کرد.
 • حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل،  جان ۴۸ تن را گرفت و ۶۷ تن دیگر را زخمی کرد.
 • حمله انتحاری در ولسوالی مومند دره ولایت ننگرهار جان‌های ۴۵ تن را گرفت و ۱۶۰ تن دیگر زخمی کرد.
 • حمله بر کمپ گرین ویلج  در ناحیه نهم شهر کابل، جان‌های ۴ تن را گرفت و ۹۵ تن دیگر زخمی کرد.
 • حمله گروهی بر یک شرکت ساختمانی در نزدیک میدان هوایی ننگرهار جان‌های ۱۶ تن را گرفت.
 • حمله موتر بم بر یک مرکز آموزش‌های نظامی امنیت ملی در ولایت وردک  جان‌های۴۳ تن را گرفت و ۵۸ تن دیگر زخم کرد.
 • حمله گروهی بر مقر قول اردوی دوصد و پانزده میوند در شوراب هلمند؛ در این حمله ۲۰ مهاجم و ۲۶ نظامی جان باختند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در جریان سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، ۳۰۱۰ غیر نظامی جان باختند و بیش از ۷۰۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که اضافه تر از ده هزار و پنج صد هفتاد و شش فرد ملکی در جریان منازعه به گونه جراحت برداشتند یا کشته شدند که دوازده درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.»

درهمین حال وزارت امور داخله هرچند آمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی را در این سال به دست نمی‌دهد، اما از کشته شدن صدها طالب به شمول بیش از ۶۰۰ فرماندهان محلی و ولسوالان نام نهاد این گروه خبر می‌دهد.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «در سال ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی با مساعی نیروهای دفاعی و هوایی کشور علیه دشمنان مردم افغانستان در سراسر افغانستان ۶۲۷۰ عملیات مشترک و مستقل را راه اندازی کردند.»

سقوط چهار روزه شهر غزنی که به کشته شدن دو صد طالب، یک صد نظامی و سی غیرنظامی انجامید، از بزرگ‌ترین رویدادهای این سال بود.

رمضان علی محسنی، آمر امنیت فرماندهی پولیس غزنی، گفت: «در سال ۱۳۹۸ برای تمام هموطنان شهر غزنی اطمینان می‌دهم که نیروهای امنیتی توان این را دارد که تامین امنیت کنند.»

این در حالی است که گفته می‌شود با آمدن بهار نبردها در کشور افزایش خواهند یافت. از طرفی، گفت‌وگوهای صلح امیدواری‌هایی را از بهر پایان جنگ در کشور به میان آورده است.

افغانستان

سال ۱۳۹۷ از نگاه امنیتی؛ تلفات نظامیان و غیرنظامیان بلند بود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در سال ۱۳۹۷ میزان تلفات غیرنظامیان نسبت به سال ۱۳۹۶ دوازده درصد افزایش داشته است.

تصویر بندانگشتی

سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، از نگاه امنیتی یک سال پرتلفات برای نیروهای امینتی و دفاعی و غیرنظامیان بود.

سقوط کوتاه مدت غزنی، حمله بر قول اردوی دوصدوپانزده میوند، حمله انتحاری مرگبار در یک باشگاه ورزشی و نیز حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل و حمله انتحاری بر یک گردهمایی اعتراض آمیز در ولسوالی مومند دره ننگرهار از بزرگ‌ترین رویدادهایی این سال بودند که تلفات بیشتر  به غیرنظامیان وارد شدند.

حمله‌های مرگبار در سال ۱۳۹۷:

 • حمله انتحاری بر باشگاه پهلوانی میوند در ناحیه ششم شهر کابل جان‌های ۲۰ تن را گرفت و ۷۰ تن دیگر را زخمی کرد.
 • حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل،  جان ۴۸ تن را گرفت و ۶۷ تن دیگر را زخمی کرد.
 • حمله انتحاری در ولسوالی مومند دره ولایت ننگرهار جان‌های ۴۵ تن را گرفت و ۱۶۰ تن دیگر زخمی کرد.
 • حمله بر کمپ گرین ویلج  در ناحیه نهم شهر کابل، جان‌های ۴ تن را گرفت و ۹۵ تن دیگر زخمی کرد.
 • حمله گروهی بر یک شرکت ساختمانی در نزدیک میدان هوایی ننگرهار جان‌های ۱۶ تن را گرفت.
 • حمله موتر بم بر یک مرکز آموزش‌های نظامی امنیت ملی در ولایت وردک  جان‌های۴۳ تن را گرفت و ۵۸ تن دیگر زخم کرد.
 • حمله گروهی بر مقر قول اردوی دوصد و پانزده میوند در شوراب هلمند؛ در این حمله ۲۰ مهاجم و ۲۶ نظامی جان باختند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در جریان سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، ۳۰۱۰ غیر نظامی جان باختند و بیش از ۷۰۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که اضافه تر از ده هزار و پنج صد هفتاد و شش فرد ملکی در جریان منازعه به گونه جراحت برداشتند یا کشته شدند که دوازده درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.»

درهمین حال وزارت امور داخله هرچند آمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی را در این سال به دست نمی‌دهد، اما از کشته شدن صدها طالب به شمول بیش از ۶۰۰ فرماندهان محلی و ولسوالان نام نهاد این گروه خبر می‌دهد.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «در سال ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی با مساعی نیروهای دفاعی و هوایی کشور علیه دشمنان مردم افغانستان در سراسر افغانستان ۶۲۷۰ عملیات مشترک و مستقل را راه اندازی کردند.»

سقوط چهار روزه شهر غزنی که به کشته شدن دو صد طالب، یک صد نظامی و سی غیرنظامی انجامید، از بزرگ‌ترین رویدادهای این سال بود.

رمضان علی محسنی، آمر امنیت فرماندهی پولیس غزنی، گفت: «در سال ۱۳۹۸ برای تمام هموطنان شهر غزنی اطمینان می‌دهم که نیروهای امنیتی توان این را دارد که تامین امنیت کنند.»

این در حالی است که گفته می‌شود با آمدن بهار نبردها در کشور افزایش خواهند یافت. از طرفی، گفت‌وگوهای صلح امیدواری‌هایی را از بهر پایان جنگ در کشور به میان آورده است.

هم‌رسانی کنید