تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سال ۱۳۹۷ برای رسانه‌ها پر چالش بود؛ ۲۰ خبرنگار کشته شدند

در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی ۱۲۰ رویداد خشونت‌بار در برابر خبرنگاران به شمول بیست رویداد قتل در کشور ثبت شدند.

نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در کشور سال ۱۳۹۷ را یک سال خونین و پر چالش برای خبرنگاران می‌گویند.

رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران می‌گوید که در این سال افغانستان یک بار دیگر از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران شناخته شد.

نجیب شریفی، رییس اجرایی کمیته مصوونیت خبرنگاران، گفت: «چیزی که واقعا برای ما قابل افتخار است، برای جامعه رسانه‌یی، همین است که با وجود تهدیدها و چالش‌ها، توانستند که با جرات و جسارت مسوولیت خود را به درستی انجام بدهند و در این شرایط بسیار مهم.»

در دهم ماه ثور، نه خبرنگار و تصویر بردار هنگامی  آماج دومین رویداد انتحاری در منطقه شش درک شهر کابل قرار گرفتند و جان باختند که برای پوشش نخستین رویداد انتحاری به ساحه رویداد رسیده بودند.

یارمحمد توخی، شاه مری فیضی، فرشته محرم درانی، عبادالله حنانزی، سباوون کاکر، غازی رسولی، نوروزعلی رجبی، محمد سلیم تلاش و علی سلیمی از جمله خبرنگاران و تصویربردارانی بودند که در این رویداد جان باختند.

دو تصویربردار و یک خبرنگار طلوع‌نیوز نیز در میان قربانیان این سال بودند؛ یارمحمد توخی، رامز احمدی و صمیم فرامرز.

یار محمد با مادر و یک خواهرش زنده‌گی می‌کرد.

نفس گل، مادر یار محمد توخی تصویر بردار طلوع‌نیوز، گفت: «هیچ فراموشم نمی‌شود. می‌گویم که بپالمش تا پیدایش کنم اما نمی‌شود. خدمت ما تنها همین فرزندم می‌کرد.»

دومین چهار شنبه خونین برای خبرنگاران شام چهارده هم سنبله بود که همچون ماه ثور، خبرنگارانی که برای پوشش وضعیت رویداد انتحاری نخستین به منطقه دشت برچی رسیدند، آماج دومین حمله قرار گرفتند.

صمیم فرامرز و رامز احمدی، خبرنگار و تصویر بردار طلوع‌نیوز شام روز چهاردهم سنبله در برابر ساختمان ورزشگاه پهلوانی میوند هدف دومین رویداد انتحاری قرار گرفتند؛ هنگامی که آمده بودند تا نخستین رویداد انتحاری را که بر ورزشگاه پهلوانی میوند اتفاق افتاده بود، پوشش بدهند.

صمیم فرامرز و رامز احمدی زمانی هدف قرار گرفتند که به گونه زنده از ساحه با استدیوی طلوع‌نیوز وصل بودند و اطلاع رسانی می‌کردند.

خانواده رامز احمدی تصویر بردار طلوع نیوز از حکومت می‌خواهد که عاملان حمله بر خبرنگاران را شناسایی و به کیفر برساند.

نورالله، پدر رامز احمدی، گفت: «عامل‌های این کشتارهای بی‌رحمانه را از سر مردم دور بسازند. تحمل مردم به آخر خود رسیده است.»

بربنیاد آمارهای نهادهای حامی خبرنگاران، در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی بیست خبرنگار جان باختند و ۱۲۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده‌اند، اما این رویدادها مانع ادامه کار خبرنگاری در کشور نشد.

با این حال افغانستان در این سال، یک بار دیگر در فهرست کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری قرار گرفت.

افغانستان

سال ۱۳۹۷ برای رسانه‌ها پر چالش بود؛ ۲۰ خبرنگار کشته شدند

در دهم ماه ثور، نه خبرنگار و تصویر بردار هنگامی  آماج دومین رویداد انتحاری در منطقه شش درک شهر کابل قرار گرفتند و جان باختند که برای پوشش نخستین رویداد انتحاری به ساحه رویداد رسیده بودند.

تصویر بندانگشتی

در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی ۱۲۰ رویداد خشونت‌بار در برابر خبرنگاران به شمول بیست رویداد قتل در کشور ثبت شدند.

نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در کشور سال ۱۳۹۷ را یک سال خونین و پر چالش برای خبرنگاران می‌گویند.

رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران می‌گوید که در این سال افغانستان یک بار دیگر از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران شناخته شد.

نجیب شریفی، رییس اجرایی کمیته مصوونیت خبرنگاران، گفت: «چیزی که واقعا برای ما قابل افتخار است، برای جامعه رسانه‌یی، همین است که با وجود تهدیدها و چالش‌ها، توانستند که با جرات و جسارت مسوولیت خود را به درستی انجام بدهند و در این شرایط بسیار مهم.»

در دهم ماه ثور، نه خبرنگار و تصویر بردار هنگامی  آماج دومین رویداد انتحاری در منطقه شش درک شهر کابل قرار گرفتند و جان باختند که برای پوشش نخستین رویداد انتحاری به ساحه رویداد رسیده بودند.

یارمحمد توخی، شاه مری فیضی، فرشته محرم درانی، عبادالله حنانزی، سباوون کاکر، غازی رسولی، نوروزعلی رجبی، محمد سلیم تلاش و علی سلیمی از جمله خبرنگاران و تصویربردارانی بودند که در این رویداد جان باختند.

دو تصویربردار و یک خبرنگار طلوع‌نیوز نیز در میان قربانیان این سال بودند؛ یارمحمد توخی، رامز احمدی و صمیم فرامرز.

یار محمد با مادر و یک خواهرش زنده‌گی می‌کرد.

نفس گل، مادر یار محمد توخی تصویر بردار طلوع‌نیوز، گفت: «هیچ فراموشم نمی‌شود. می‌گویم که بپالمش تا پیدایش کنم اما نمی‌شود. خدمت ما تنها همین فرزندم می‌کرد.»

دومین چهار شنبه خونین برای خبرنگاران شام چهارده هم سنبله بود که همچون ماه ثور، خبرنگارانی که برای پوشش وضعیت رویداد انتحاری نخستین به منطقه دشت برچی رسیدند، آماج دومین حمله قرار گرفتند.

صمیم فرامرز و رامز احمدی، خبرنگار و تصویر بردار طلوع‌نیوز شام روز چهاردهم سنبله در برابر ساختمان ورزشگاه پهلوانی میوند هدف دومین رویداد انتحاری قرار گرفتند؛ هنگامی که آمده بودند تا نخستین رویداد انتحاری را که بر ورزشگاه پهلوانی میوند اتفاق افتاده بود، پوشش بدهند.

صمیم فرامرز و رامز احمدی زمانی هدف قرار گرفتند که به گونه زنده از ساحه با استدیوی طلوع‌نیوز وصل بودند و اطلاع رسانی می‌کردند.

خانواده رامز احمدی تصویر بردار طلوع نیوز از حکومت می‌خواهد که عاملان حمله بر خبرنگاران را شناسایی و به کیفر برساند.

نورالله، پدر رامز احمدی، گفت: «عامل‌های این کشتارهای بی‌رحمانه را از سر مردم دور بسازند. تحمل مردم به آخر خود رسیده است.»

بربنیاد آمارهای نهادهای حامی خبرنگاران، در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی بیست خبرنگار جان باختند و ۱۲۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده‌اند، اما این رویدادها مانع ادامه کار خبرنگاری در کشور نشد.

با این حال افغانستان در این سال، یک بار دیگر در فهرست کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری قرار گرفت.

هم‌رسانی کنید