Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخن‌گوی عبدالله: تلاش‌ها برای حل بن‌بست سیاسی بی‌نتیجه بوده‌اند

همزمان با ختم مهلت پنج‌‎روزۀ رییس‌جمهور غنی برای تفاهم میان ارگ و سپیدار، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که تلاش‌های سیاسیون در این راستا بی‌نتیجه پایان یافته‌اند و آقای عبدالله به‌زودی طرح حکومتش را عملی خواهد کرد.

فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله پس از چاشت امروز (جمعه، ۲۲حمل) به طلوع‌نیوز گفت که در روزهای گذشته چهره‌های سیاسی همچون حامدکرزی و عبدرب الرسول سیاف برای حل تنش‌های سیاسی پادرمیانی کردند، اما اشرف غنی انعطاف نشان نداده‌است و به همین دلیل این تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده‌اند.

او افزود: «به پیامد این بحران یا نمی‌فهمند یا خود را آگاه نمی‌سازند. ما می‌فهمیم که پیامد این معضل چه خواهد بود. از همین خاطر انعطاف نشان دادیم، اکنون هرنوع وضعیتی که پیش بیاید مسؤولیتش بدوش کسانی است که آن‌ها تن نمی‌دهند.»

پس از آن‌که روند معرفی کابینه از سوی اشرف غنی با انتقاد دستۀ عبدالله عبدالله روبه‌رو شد، اشرف غنی این روند را برای پنج روز – که امروز آخرین مهلت آن است - متوقف کرد و گفت که در این مدت کسی در حکومت گماشته نخواهد شد. اما شام روز گذشته، رییس‌جمهور غنی فضل محمود فضلی را به‌حیث رییس ادارۀ امور گماشت.

با این هم، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که در گفت‌وگوها تاکنون باز است و رییس‌جمهور خواهان ایجاد یک حکومت همه‌شمول بربنیاد قانون اساسی است.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «دیدارها با بزرگان سیاسی افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار استیم که در واقع بربنیاد احکام قانون و چهارچوب قانون اساسی افغانستان به توافقاتی دست پیدا بکنیم.»

اما، شماری از چهره‌هایی که در روزهای اخیر با اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرده‌اند، هر دو را به بی‌پرایی در برابر مردم متهم می‌سازند.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت: «متأسفانه که این‌ها [اشرف غنی و عبدالله عبدالله] درک نمی‌کنند. فکر می‌کنند همه‌‎چیز سرجای خود است و نرمال است. به این اساس، عواقب بسیار بدی متوجه آینده افغانستان است.»

از سویی دیگر، کسان نزدیک به عبدرب الرسول سیاف می‌گویند که اگر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در این باره انعطاف نشان ندهند، افغاستان با بحران‌های تازه روبه‌رو خواهد شد.

داوود کلکانی، از نزدیکان عبدرب الرسول سیاف بیان داشت: «لازم این است که اختلاف‌ها را کنار بگذارند و به یک راه حل مناسب برسند تا ما بتوانیم در مقابل تروریسم و هم در مقابل کرونا مبارزه کنیم.»

پیش از این، نماینده‌گان ایالات متحده امریکا چندین بار برای حل اختلاف‌ها با عبدالله عبدالله و اشرف غنی دیدار کرده‌اند؛ دیدارهایی که نتیجه نداده‌اند.

در آخرین مورد، وزیرخارجه امریکا از کاهش یک میلیارد دالری کمک‌ها امریکا به افغانستان و نیز بیرون کردن تمامی سربازانش از افغانستان هشدار داد.

سخن‌گوی عبدالله: تلاش‌ها برای حل بن‌بست سیاسی بی‌نتیجه بوده‌اند

ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که در گفت‌وگوها تاکنون باز است و رییس‌جمهور خواهان ایجاد یک حکومت همه‌شمول بربنیاد قانون اساسی است.

Thumbnail

همزمان با ختم مهلت پنج‌‎روزۀ رییس‌جمهور غنی برای تفاهم میان ارگ و سپیدار، سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که تلاش‌های سیاسیون در این راستا بی‌نتیجه پایان یافته‌اند و آقای عبدالله به‌زودی طرح حکومتش را عملی خواهد کرد.

فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله پس از چاشت امروز (جمعه، ۲۲حمل) به طلوع‌نیوز گفت که در روزهای گذشته چهره‌های سیاسی همچون حامدکرزی و عبدرب الرسول سیاف برای حل تنش‌های سیاسی پادرمیانی کردند، اما اشرف غنی انعطاف نشان نداده‌است و به همین دلیل این تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده‌اند.

او افزود: «به پیامد این بحران یا نمی‌فهمند یا خود را آگاه نمی‌سازند. ما می‌فهمیم که پیامد این معضل چه خواهد بود. از همین خاطر انعطاف نشان دادیم، اکنون هرنوع وضعیتی که پیش بیاید مسؤولیتش بدوش کسانی است که آن‌ها تن نمی‌دهند.»

پس از آن‌که روند معرفی کابینه از سوی اشرف غنی با انتقاد دستۀ عبدالله عبدالله روبه‌رو شد، اشرف غنی این روند را برای پنج روز – که امروز آخرین مهلت آن است - متوقف کرد و گفت که در این مدت کسی در حکومت گماشته نخواهد شد. اما شام روز گذشته، رییس‌جمهور غنی فضل محمود فضلی را به‌حیث رییس ادارۀ امور گماشت.

با این هم، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که در گفت‌وگوها تاکنون باز است و رییس‌جمهور خواهان ایجاد یک حکومت همه‌شمول بربنیاد قانون اساسی است.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «دیدارها با بزرگان سیاسی افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار استیم که در واقع بربنیاد احکام قانون و چهارچوب قانون اساسی افغانستان به توافقاتی دست پیدا بکنیم.»

اما، شماری از چهره‌هایی که در روزهای اخیر با اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار کرده‌اند، هر دو را به بی‌پرایی در برابر مردم متهم می‌سازند.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت: «متأسفانه که این‌ها [اشرف غنی و عبدالله عبدالله] درک نمی‌کنند. فکر می‌کنند همه‌‎چیز سرجای خود است و نرمال است. به این اساس، عواقب بسیار بدی متوجه آینده افغانستان است.»

از سویی دیگر، کسان نزدیک به عبدرب الرسول سیاف می‌گویند که اگر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در این باره انعطاف نشان ندهند، افغاستان با بحران‌های تازه روبه‌رو خواهد شد.

داوود کلکانی، از نزدیکان عبدرب الرسول سیاف بیان داشت: «لازم این است که اختلاف‌ها را کنار بگذارند و به یک راه حل مناسب برسند تا ما بتوانیم در مقابل تروریسم و هم در مقابل کرونا مبارزه کنیم.»

پیش از این، نماینده‌گان ایالات متحده امریکا چندین بار برای حل اختلاف‌ها با عبدالله عبدالله و اشرف غنی دیدار کرده‌اند؛ دیدارهایی که نتیجه نداده‌اند.

در آخرین مورد، وزیرخارجه امریکا از کاهش یک میلیارد دالری کمک‌ها امریکا به افغانستان و نیز بیرون کردن تمامی سربازانش از افغانستان هشدار داد.

هم‌رسانی کنید