تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سربازی‌که حکومت جسدش را به خانواده‌اش تسلیم داده بود زنده برگشت

یک سرباز ارتش که حکومت در حدود یک‌سال پیش جسدی را به‌نام او به خانواده‌اش تسلیم داده بود، اکنون به‌خانه‌اش در ولسوالی خاص کنر برگشته‌ است.

این سرباز، نعمت‌الله نام دارد و می‌گوید که یک‌سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت ارزگان از سوی این گروه اسیر شده بود.

خانواده و بستگان نعمت‌الله، جسد منسوب به اورا دفن کرده‌اند و مراسم فاتحه و ختم قرآن برای نعمت‌الله برگزار کرده‌اند.

این سرباز ارتش گفت: «ساعت هشت شب جنگ شروع شد تا ساعت سه [بامداد] جنگ دوام داشت؛ ما مهمات خلاص کردیم و به کندک مخابره کریم که کمک برسانید، اما کمک نرسید. دوستانم همه شهید شدند و من مجبور شدم که به طالبان تسلیم شوم.»

نعمت‌الله، می‌افزاید که ده ماه در بند طالبان بود و هیچ ارتباطی با خانواده‌اش نداشت. او اخیرأ در یک عملیات نیروهای امنیتی از زندان طالبان نجات یافت و به خانه برگشت: «جایی‌که طالبان زندانیان را نگهداری می‌کردند، فاصلۀ کمی با مکان بود و باش طالبان داشت؛ طیاره آمد و بم انداخت بر طالبان و سپس دروازه‌ها باز شدند و آزاد شدیم.»

شیرآقا، پدر نعمت‌الله می‌گوید هنگامی که جسدی را به نام نعمت الله تحویل گرفت، آن را  به خاک سپردند و برای ازدست دادن پسرش بسیار گریست. شیرآغا می‌افزاید که این درد، اورا ازپا درآورده‌است، اما برگشت پسرش اورا شگفتی زده ساخته‌است.

شیرآقا افزود: «برای ما در آن زمان گفتند که جسد پسرتان یافت شده‌است در کندهار. به ما گفتند که ساعت پنج پس از چاشت جسد را تحویل می‌دهیم اما ساعت نُه شب به ما تحویل دادند و ما برایش گور آماده کردیم و دفن کردیم.»

نعمت‌الله، پیش از آن‌که از سوی طالبان اسیر شود، نامزد شده بود. او اکنون برای برگزاری مراسم عروسی‌اش آماده گی می‌گیرد.

افغانستان

سربازی‌که حکومت جسدش را به خانواده‌اش تسلیم داده بود زنده برگشت

خانواده و بستگان این سرباز ارتش، جسد منسوب به اورا دفن کردند و گوری را به‌نام ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک سرباز ارتش که حکومت در حدود یک‌سال پیش جسدی را به‌نام او به خانواده‌اش تسلیم داده بود، اکنون به‌خانه‌اش در ولسوالی خاص کنر برگشته‌ است.

این سرباز، نعمت‌الله نام دارد و می‌گوید که یک‌سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت ارزگان از سوی این گروه اسیر شده بود.

خانواده و بستگان نعمت‌الله، جسد منسوب به اورا دفن کرده‌اند و مراسم فاتحه و ختم قرآن برای نعمت‌الله برگزار کرده‌اند.

این سرباز ارتش گفت: «ساعت هشت شب جنگ شروع شد تا ساعت سه [بامداد] جنگ دوام داشت؛ ما مهمات خلاص کردیم و به کندک مخابره کریم که کمک برسانید، اما کمک نرسید. دوستانم همه شهید شدند و من مجبور شدم که به طالبان تسلیم شوم.»

نعمت‌الله، می‌افزاید که ده ماه در بند طالبان بود و هیچ ارتباطی با خانواده‌اش نداشت. او اخیرأ در یک عملیات نیروهای امنیتی از زندان طالبان نجات یافت و به خانه برگشت: «جایی‌که طالبان زندانیان را نگهداری می‌کردند، فاصلۀ کمی با مکان بود و باش طالبان داشت؛ طیاره آمد و بم انداخت بر طالبان و سپس دروازه‌ها باز شدند و آزاد شدیم.»

شیرآقا، پدر نعمت‌الله می‌گوید هنگامی که جسدی را به نام نعمت الله تحویل گرفت، آن را  به خاک سپردند و برای ازدست دادن پسرش بسیار گریست. شیرآغا می‌افزاید که این درد، اورا ازپا درآورده‌است، اما برگشت پسرش اورا شگفتی زده ساخته‌است.

شیرآقا افزود: «برای ما در آن زمان گفتند که جسد پسرتان یافت شده‌است در کندهار. به ما گفتند که ساعت پنج پس از چاشت جسد را تحویل می‌دهیم اما ساعت نُه شب به ما تحویل دادند و ما برایش گور آماده کردیم و دفن کردیم.»

نعمت‌الله، پیش از آن‌که از سوی طالبان اسیر شود، نامزد شده بود. او اکنون برای برگزاری مراسم عروسی‌اش آماده گی می‌گیرد.

هم‌رسانی کنید