تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرنوشت رأی جنجالی مشخص شد؛ انتخابات ریاست‌ مجلس به دور بعدی رفت

پس از ۳۵ روز کشمکش و تنش میان اعضای مجلس نماینده‌گان، سرانجام اعضای مجلس امروز (دوشنبه، ۳سرطان) دربارۀ یک برگۀ رأی جنجال آفرین، رأی‌گیری کردند.

در رأی‌گیری امروز، از میان ۲۲۹ نمایندۀ حاضر، ۱۲۰تن به باطل شدن این رأی جنجال آفرین رأی دادند که به این ترتیب، قرار شد انتخابات ریاست‌ مجلس مجددأ برگزار شود.

نماینده‌گان مجلس، امروز رأی‌گیری کردند که این برگۀ جنجالی به‌عنوان یک رأی به نفع میررحمان رحمانی حساب شود یا نه. اگر این برگه، تأیید می‌شد میررحمان رحمانی، رییس بلامنازع مجلس بود. اما این برگه (۵۰+۱) رأی را که ۱۵۵ رأی می‌شد، نگرفت.

تنش اصلی در مجلس نیز بر سر همین یک برگۀ رأی بود که در آن، پیش‌روی نام میررحمان رحمانی علامه تأیید گذشته شده است اما در پایین آن، یک نقطه گذاشته شده است.

میررحمان رحمانی که از سوی رییس موقت در دور دوم انتخابات کرسی ریاست مجلس برنده اعلام شده بود و گفته بود که کرسی ریاست را ترک نمی‌کند و در رأی‌گیری امروز اما نیز شرکت نکرده بود.

اعضای مجلس، برای ادامۀ نشست‌ها در مجلس، ملک قیس نورآغا را ازبهر سن زیادش هم‌چون رییس موقت برگزیدند.

سرنوشت رأی جنجالی مشخص شد؛ انتخابات ریاست‌ مجلس به دور بعدی رفت

اعضای مجلس، برای ادامۀ نشست‌ها در مجلس، ملک قیس نورآغا را ازبهر سن زیادش هم‌چون رییس موقت برگزیدند.

Thumbnail

پس از ۳۵ روز کشمکش و تنش میان اعضای مجلس نماینده‌گان، سرانجام اعضای مجلس امروز (دوشنبه، ۳سرطان) دربارۀ یک برگۀ رأی جنجال آفرین، رأی‌گیری کردند.

در رأی‌گیری امروز، از میان ۲۲۹ نمایندۀ حاضر، ۱۲۰تن به باطل شدن این رأی جنجال آفرین رأی دادند که به این ترتیب، قرار شد انتخابات ریاست‌ مجلس مجددأ برگزار شود.

نماینده‌گان مجلس، امروز رأی‌گیری کردند که این برگۀ جنجالی به‌عنوان یک رأی به نفع میررحمان رحمانی حساب شود یا نه. اگر این برگه، تأیید می‌شد میررحمان رحمانی، رییس بلامنازع مجلس بود. اما این برگه (۵۰+۱) رأی را که ۱۵۵ رأی می‌شد، نگرفت.

تنش اصلی در مجلس نیز بر سر همین یک برگۀ رأی بود که در آن، پیش‌روی نام میررحمان رحمانی علامه تأیید گذشته شده است اما در پایین آن، یک نقطه گذاشته شده است.

میررحمان رحمانی که از سوی رییس موقت در دور دوم انتخابات کرسی ریاست مجلس برنده اعلام شده بود و گفته بود که کرسی ریاست را ترک نمی‌کند و در رأی‌گیری امروز اما نیز شرکت نکرده بود.

اعضای مجلس، برای ادامۀ نشست‌ها در مجلس، ملک قیس نورآغا را ازبهر سن زیادش هم‌چون رییس موقت برگزیدند.

هم‌رسانی کنید