تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سروی: بیشتر نیروهای امریکایی خواستار ادامۀ جنگ باهراس‌افگنی استند

یک سروی راه اندازی شده از سوی مجلۀ «اسمیت سونین» امریکایی نشان می‌دهد که بیشتر نیروهای این کشور، می‌خواهند جنگ در برابر هراس‌افگنی، ادامه یابد.

در سروی مجلۀ اسمیت سونین در همکاری با نشریۀ «استارس اند استریپس» تهیه شده است، برای نخستین بار، از ۹۲۲ سرباز پیشین و ۱۰۹سرباز برحال ارتش ایالات متحده، در بارۀ ارتش و امنیت ملی، پرسش‌هایی پرسیده شده است.

این سربازان، کشورهای قدرتمند رقیب، سازمان‌های هراس‌افگن و گروه‌های مجرم را بزرگترین تهدیدها در برابر امنیت ملی امریکا می‌دانند.

در حالی که این سربازان بر ادامۀ جنگ در برابر هراس افگنی تأکید می‌ورزد، در کابل، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، نیز از تصمیم اخیر دونالد ترمپ در بارۀ کاهش احتمالی شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، انتقاد می‌کنند.

سیدعلی کاظمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «هم جامعه افغانستان به یک مشکل گرفتار می‌شود که اگر زودتر آنان خارج شوند از افغانستان، اگر به صورت تدریجی بیرون نشوند؛ از طرف دیگر، خود امریکایی‌ها به یک مشکل گرفتار خواهند شد، یک دردسر جدید برای آنان ایجاد خواهد شد، اگر ناسنجیده حرکت بکنند.»

موسی جناب، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «من به این عقیده ام که گرباچوف امریکایی هم پیدا شد؛ مثلی که گرباچوف روس‌ها را پاشاند، این (ترمپ) هم امریکا را می‌پاشاند.»

در این میان، شمار دیگری از اعضای مجلس، راه‌های بدیل حضور درازمدت نیروهای خارجی را در کشور به بحث گرفتند.

غلام حسین ناصری بیان داشت: «خود حکومت افغانستان تصمیم بگیرد که نیروهای خارجی را قانونمند، نظام‌ مند اعلام بکند؛ در سال جاری این قدر، در سال آینده این قدر و در سال پس تر از آن، این مقدار دیگر تا مردم افغانستان در جریان قرار بگیرند.»

ملا سید محمد آخُند نیز افزود: «اگر کسی با ما صلح می‌خواهد، ما هم حاضریم. ما این جا نه برای خیرات کسی نشسته ایم، همان قدر پیدا کرده می‌توانیم که خود ما بخوریم و ما اعضای پارلمان می‌برویم و با نظامیان مان در سنگرها یک جا می‌باشیم، به این فخر می‌کنیم، نان پیدا می‌کنیم و ما خیرات کسی را نمی‌خواهیم.»

پیش از این، معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که تاکنون، دربارۀ بیرون شدن بخشی از نیروهای این کشور افغانستان، تصمیمی گرفته نشده است و دونالد ترمپ در حال ارزیابی این طرح است.
برخی از مقام‌های امریکایی به فاکس نیوزگفته اند که برخلاف گزارش‌ها در بارۀ احتمال بیرون شدن هفت هزار سرباز امریکایی از افغناستان، ممکن است این شمار تنها سه هزار باشد.
 

افغانستان

سروی: بیشتر نیروهای امریکایی خواستار ادامۀ جنگ باهراس‌افگنی استند

در این سروی مجله «اسمیت سونین»، سربازان گفته اند که حضور امریکا در افغانستان و عراق، زمان درازی بُرده است.

تصویر بندانگشتی

یک سروی راه اندازی شده از سوی مجلۀ «اسمیت سونین» امریکایی نشان می‌دهد که بیشتر نیروهای این کشور، می‌خواهند جنگ در برابر هراس‌افگنی، ادامه یابد.

در سروی مجلۀ اسمیت سونین در همکاری با نشریۀ «استارس اند استریپس» تهیه شده است، برای نخستین بار، از ۹۲۲ سرباز پیشین و ۱۰۹سرباز برحال ارتش ایالات متحده، در بارۀ ارتش و امنیت ملی، پرسش‌هایی پرسیده شده است.

این سربازان، کشورهای قدرتمند رقیب، سازمان‌های هراس‌افگن و گروه‌های مجرم را بزرگترین تهدیدها در برابر امنیت ملی امریکا می‌دانند.

در حالی که این سربازان بر ادامۀ جنگ در برابر هراس افگنی تأکید می‌ورزد، در کابل، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، نیز از تصمیم اخیر دونالد ترمپ در بارۀ کاهش احتمالی شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، انتقاد می‌کنند.

سیدعلی کاظمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «هم جامعه افغانستان به یک مشکل گرفتار می‌شود که اگر زودتر آنان خارج شوند از افغانستان، اگر به صورت تدریجی بیرون نشوند؛ از طرف دیگر، خود امریکایی‌ها به یک مشکل گرفتار خواهند شد، یک دردسر جدید برای آنان ایجاد خواهد شد، اگر ناسنجیده حرکت بکنند.»

موسی جناب، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «من به این عقیده ام که گرباچوف امریکایی هم پیدا شد؛ مثلی که گرباچوف روس‌ها را پاشاند، این (ترمپ) هم امریکا را می‌پاشاند.»

در این میان، شمار دیگری از اعضای مجلس، راه‌های بدیل حضور درازمدت نیروهای خارجی را در کشور به بحث گرفتند.

غلام حسین ناصری بیان داشت: «خود حکومت افغانستان تصمیم بگیرد که نیروهای خارجی را قانونمند، نظام‌ مند اعلام بکند؛ در سال جاری این قدر، در سال آینده این قدر و در سال پس تر از آن، این مقدار دیگر تا مردم افغانستان در جریان قرار بگیرند.»

ملا سید محمد آخُند نیز افزود: «اگر کسی با ما صلح می‌خواهد، ما هم حاضریم. ما این جا نه برای خیرات کسی نشسته ایم، همان قدر پیدا کرده می‌توانیم که خود ما بخوریم و ما اعضای پارلمان می‌برویم و با نظامیان مان در سنگرها یک جا می‌باشیم، به این فخر می‌کنیم، نان پیدا می‌کنیم و ما خیرات کسی را نمی‌خواهیم.»

پیش از این، معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که تاکنون، دربارۀ بیرون شدن بخشی از نیروهای این کشور افغانستان، تصمیمی گرفته نشده است و دونالد ترمپ در حال ارزیابی این طرح است.
برخی از مقام‌های امریکایی به فاکس نیوزگفته اند که برخلاف گزارش‌ها در بارۀ احتمال بیرون شدن هفت هزار سرباز امریکایی از افغناستان، ممکن است این شمار تنها سه هزار باشد.
 

هم‌رسانی کنید