تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'سفارت پاکستان توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را کاهش داده'

شماری از درخواست کننده‌گان ویزای پاکستان در کابل، می‌گویند که سفارت پاکستان توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را کاهش داده‌است.

آنان می‌گویند که شب‌ها و روزها برای گرفتن ویزای پاکستان انتظار می‌کشند، اما سفارت پاکستان در کابل تنها به بیماران و کسانی‌که پول بدهند ویزا می‌دهد.

به گفتۀ درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان، کاهش در توزیع ویزا پس از به‌میان آمدن تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام‌آباد بوجود آمده‌است.

محمدعلی، یکی از درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان گفت: «سه می‌شود که اینجا می‌آیم؛ پدرم مریض است؛ سرطان دارد. اورا برای تداوی به به لاهور می‌بریم. همیشه به جنجال گرفتار استیم.»

حضرت گل، درخواست کنندۀ دیگر ویزا نیز بیان داشت: «از وزارت خارجه، رییس‌جمهور، رییس‌اجراییه خواهش ما این است که اگر مشکلاتی در سطح کشوری میان شان دارند، آن را در میان خودشان حل کنند.»

ببرک که بیمار است، می‌گوید دو روز است برای دریافت ویزای پاکستان منتظر است و هنوز هم موفق نشده ویزا بگیرد: «چشم من درد می‌کند... برای تداوی به پاکستان می‌روم.»

زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که در نُه ماه گذشته این سفارت بیشترین ویزه را توزیع کرده‌است: «در نُه ماه گذشته، ما ۴۵۰هزار ویزا به برادران و خواهران افغان خود توزیع کرده‌ایم. هیچ فسادی در این روند وجود ندارد و ما شب‌ها و روزها کار می‌کنیم تا خدمات بهتر به مردم فراهم شود.»

وزارت امور خارجۀ افغانستان، می‌گوید که تلاش‌ها برای حل مشکلات درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان در کابل ادامه دارند.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت:«وزارت خارجه، این موضوع را به‌مراتب در مجالس رسمی هم ذکر کرده تا توجۀ دولت پاکستان را در این زمینه داشته باشد و این مشکل را حل کند.»

بیشتر شهروندان افغانستان برای درمان به پاکستان می‌روند. پس از پخش گزارش‌ها دربارۀ آزار و اذیت شدن دیپلومات‌های پاکستان در کابل و نیز احضارشدن سفیر افغانستان از سوی رییس استخبارات نظامی پاکستان در آسلام‌آباد، روند توزیع ویزا به شهروندان افغانستان در کابل، کمرنگ شده‌است.

'سفارت پاکستان توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را کاهش داده'

وزارت امور خارجۀ افغانستان، می‌گوید که تلاش‌ها برای حل مشکلات درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان در کابل ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از درخواست کننده‌گان ویزای پاکستان در کابل، می‌گویند که سفارت پاکستان توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را کاهش داده‌است.

آنان می‌گویند که شب‌ها و روزها برای گرفتن ویزای پاکستان انتظار می‌کشند، اما سفارت پاکستان در کابل تنها به بیماران و کسانی‌که پول بدهند ویزا می‌دهد.

به گفتۀ درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان، کاهش در توزیع ویزا پس از به‌میان آمدن تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام‌آباد بوجود آمده‌است.

محمدعلی، یکی از درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان گفت: «سه می‌شود که اینجا می‌آیم؛ پدرم مریض است؛ سرطان دارد. اورا برای تداوی به به لاهور می‌بریم. همیشه به جنجال گرفتار استیم.»

حضرت گل، درخواست کنندۀ دیگر ویزا نیز بیان داشت: «از وزارت خارجه، رییس‌جمهور، رییس‌اجراییه خواهش ما این است که اگر مشکلاتی در سطح کشوری میان شان دارند، آن را در میان خودشان حل کنند.»

ببرک که بیمار است، می‌گوید دو روز است برای دریافت ویزای پاکستان منتظر است و هنوز هم موفق نشده ویزا بگیرد: «چشم من درد می‌کند... برای تداوی به پاکستان می‌روم.»

زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که در نُه ماه گذشته این سفارت بیشترین ویزه را توزیع کرده‌است: «در نُه ماه گذشته، ما ۴۵۰هزار ویزا به برادران و خواهران افغان خود توزیع کرده‌ایم. هیچ فسادی در این روند وجود ندارد و ما شب‌ها و روزها کار می‌کنیم تا خدمات بهتر به مردم فراهم شود.»

وزارت امور خارجۀ افغانستان، می‌گوید که تلاش‌ها برای حل مشکلات درخواست‌کننده‌گان ویزای پاکستان در کابل ادامه دارند.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت:«وزارت خارجه، این موضوع را به‌مراتب در مجالس رسمی هم ذکر کرده تا توجۀ دولت پاکستان را در این زمینه داشته باشد و این مشکل را حل کند.»

بیشتر شهروندان افغانستان برای درمان به پاکستان می‌روند. پس از پخش گزارش‌ها دربارۀ آزار و اذیت شدن دیپلومات‌های پاکستان در کابل و نیز احضارشدن سفیر افغانستان از سوی رییس استخبارات نظامی پاکستان در آسلام‌آباد، روند توزیع ویزا به شهروندان افغانستان در کابل، کمرنگ شده‌است.

هم‌رسانی کنید