تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر طالبان به پاکستان؛ منابع: دربارۀ آتش‌بس توافق‌هایی بدست آمده

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که یک هیئت سه نفری طالبان که از قطر برای گفت‌وگو با رهبران شان به پاکستان رفته‌اند، دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس به توافق‌هایی نخستین رسیده‌اند.

این منابع، تأکید می‌ورزند که این هیئت سه نفری را مولوی شهاب‌الدین دلاور رهبری می‌کرد و در گفت‌وگو با رهبری طالبان توافق نخستین بدست آمده است که همزمان با امضای توافق صلح با امریکا، یک آتش‌بس کوتاه مدت نیز اعلام شود.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین گروۀ طالبان در این باره گفت: «برای یک آتش‌بس کوتاه مدت رفته بودند که با بزرگان شان مشوره کنند؛ اینطور معلوم می‌شود که مشوره‌های شان مثبت بوده‌اند و در کل هم این احتمال بسیار وجود دارد که مشوره‌های شان برای اعلام این آتش‌بس مثبت باشد.»

اکنون یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا دیدگاه‌های رهبران طالبان در قطر با دیدگاه‌های فرمانده‌هان نظامی گروۀ طالبان در میدان‌های جنگ هم خوانی دارند؟

ابوبکر مرحبا که یکی از فرمانده‌هان نظامی شبکه حقانی است، این پرسش را پاسخ می‌گوید: «آنان بزرگان مان هستند و همه کارهای شان را در مشوره به پیش می‌برند و بر آنان ما زیاد باور داریم.»

انتظار حکومت افغانستان، این است که پیش از امضای توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان، گروۀ طالبان آتش‌بس اعلام کند و با حکومت افغانستان وارد گفت‌وگوهای صلح شود.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره اظهار داشت: «صلح در نتیجۀ مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان تأمین خواهد شد و گروۀ طالبان فرصت به وجود آمده را برای صلح نادیده نگیرند و خواست مردم افغانستان برای تأمین آتش‌بس و شروع مذاکرات مستقیم احترام بگذارند.»

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در قطر است و در انتظار بسیج شدن دیدگاه‌های طالبان دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس است تا با این کار راه برای امضای توافق‌نامۀ صلح میان دو طرف باز شود.

سفر طالبان به پاکستان؛ منابع: دربارۀ آتش‌بس توافق‌هایی بدست آمده

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در قطر است.

تصویر بندانگشتی

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که یک هیئت سه نفری طالبان که از قطر برای گفت‌وگو با رهبران شان به پاکستان رفته‌اند، دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس به توافق‌هایی نخستین رسیده‌اند.

این منابع، تأکید می‌ورزند که این هیئت سه نفری را مولوی شهاب‌الدین دلاور رهبری می‌کرد و در گفت‌وگو با رهبری طالبان توافق نخستین بدست آمده است که همزمان با امضای توافق صلح با امریکا، یک آتش‌بس کوتاه مدت نیز اعلام شود.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین گروۀ طالبان در این باره گفت: «برای یک آتش‌بس کوتاه مدت رفته بودند که با بزرگان شان مشوره کنند؛ اینطور معلوم می‌شود که مشوره‌های شان مثبت بوده‌اند و در کل هم این احتمال بسیار وجود دارد که مشوره‌های شان برای اعلام این آتش‌بس مثبت باشد.»

اکنون یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا دیدگاه‌های رهبران طالبان در قطر با دیدگاه‌های فرمانده‌هان نظامی گروۀ طالبان در میدان‌های جنگ هم خوانی دارند؟

ابوبکر مرحبا که یکی از فرمانده‌هان نظامی شبکه حقانی است، این پرسش را پاسخ می‌گوید: «آنان بزرگان مان هستند و همه کارهای شان را در مشوره به پیش می‌برند و بر آنان ما زیاد باور داریم.»

انتظار حکومت افغانستان، این است که پیش از امضای توافق‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان، گروۀ طالبان آتش‌بس اعلام کند و با حکومت افغانستان وارد گفت‌وگوهای صلح شود.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در این باره اظهار داشت: «صلح در نتیجۀ مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان تأمین خواهد شد و گروۀ طالبان فرصت به وجود آمده را برای صلح نادیده نگیرند و خواست مردم افغانستان برای تأمین آتش‌بس و شروع مذاکرات مستقیم احترام بگذارند.»

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در قطر است و در انتظار بسیج شدن دیدگاه‌های طالبان دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس است تا با این کار راه برای امضای توافق‌نامۀ صلح میان دو طرف باز شود.

هم‌رسانی کنید