تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیئت طالبان به ایران و گفت‌وگو دربارۀ صلح و پناهجویان افغان

سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، می‌گوید که یک هیئت این گروه در قطر به رهبری ملاعبدالغنی برادر، معاون گروۀ طالبان به تهران رفته‌است و با جوادظریف، وزیرخارجۀ ایران دیداری داشته‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، در این دیدار معاون گروۀ طالبان با وزیر خارجه ایران دربارۀ روند صلح و مشکلات پناهجویان افغانستان در ایران گفت‌وگو کرده‌است.

پس از لغو گفت‌وگوهای رسمی میان امریکا و طالبان در قطر – در دهم ماه سنبله سال جاری هجری خورشید - این دومین بار است که هیئت طالبان به تهران می‌رود.

سید اکبر آغا، از فرماندهان پیشین طالبان به این باور است که سفر طالبان به ایران و دیگر کشورها، ازبهر مهم بودن نقش این کشورها در جنگ و صلح افغانستان، صورت گرفته‌است.

او در این باره گفت: «رفتن طالبان به ایران به این ملحوظ است که همسایه‌های افغانستان مانند ایران، پاکستان، روسیه و چین که طالبان باربار به این کشورها رفته‌اند، این کشورها نقش مثبت هم می‌توانند داشته باشند در صلح و نقش منفی هم می‌توانند که داشته باشند و تلاش طالبان این است که این کشورهای همسایه نقش مثبت را در روند صلح افغانستان بازی بکنند.»

ایران نیز این دیدار را تأیید کرده‌است و منابع وزارت خارجۀ ایران به رسانه‌های این کشور گفته‌اند که یکی از هدف‌های مهم این دیدار تشویق دو طرف به گفت‌وگوهای میان افغانان بوده‌است.

در همین حال، سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان می‌گوید که کشورهای همسایه باید در گفت‌وگوهای صلح افغانستان سهم داشته باشند: «ایران باید در گفت‌وگوها شامل می‌بود و از روز اول باید امریکا همسایه‌های ما را سکه و اندر نمی‌ساخت. اینان همه باید شامل می‌بودند؛ چرا که در آینده اگر خدا بخواهد صلح بیاید، هیچ یک حکومتی که در همسایه‌گی ما قرار دارند، خودرا از افغانستان جدا ندانند و در قضایای افغانستان شامل باشند.»

با این همه، پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، می‌گوید که پس از مبادلۀ زندانیان میان طالبان و امریکا امیدوار است که در آیندۀ نزدیک خبرهای خوشی در روند صلح افغانستان شنیده شود.

مایدون می‌افزاید: «بیایید امیدوار باشیم که دربارۀ گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان، دربارۀ گفت‌وگوهای میان افغانان و مهم‌تر از همه دربارۀ آغاز گفت‌وگوها میان طالبان و دولت افغانستان در آیندۀ نزدیک خبرهای خوشی شنیده شوند و اتحادیه اروپا از این تلاش‌ها به‌گونۀ کامل پشتیبانی می‌کند و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است که افغانان گفت‌وگوها را آغاز کنند و مهم‌تر از همه آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروۀ طالبان است.»

از سویی هم، یک منبع نزدیک به طالبان در کابل تأیید می‌کند که فرستادۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان به قطر می‌رود و دربارۀ نشستی که آلمان از آن میزبانی خواهد کرد با هیئت گروۀ طالبان در قطر گفت‌وگو می‌کند.

سفر هیئت طالبان به ایران و گفت‌وگو دربارۀ صلح و پناهجویان افغان

پس از لغو گفت‌وگوهای رسمی میان امریکا و طالبان در قطر – در دهم ماه سنبله سال جاری هجری خورشید - این دومین بار است که هیئت طالبان به تهران می‌رود.

تصویر بندانگشتی

سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، می‌گوید که یک هیئت این گروه در قطر به رهبری ملاعبدالغنی برادر، معاون گروۀ طالبان به تهران رفته‌است و با جوادظریف، وزیرخارجۀ ایران دیداری داشته‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، در این دیدار معاون گروۀ طالبان با وزیر خارجه ایران دربارۀ روند صلح و مشکلات پناهجویان افغانستان در ایران گفت‌وگو کرده‌است.

پس از لغو گفت‌وگوهای رسمی میان امریکا و طالبان در قطر – در دهم ماه سنبله سال جاری هجری خورشید - این دومین بار است که هیئت طالبان به تهران می‌رود.

سید اکبر آغا، از فرماندهان پیشین طالبان به این باور است که سفر طالبان به ایران و دیگر کشورها، ازبهر مهم بودن نقش این کشورها در جنگ و صلح افغانستان، صورت گرفته‌است.

او در این باره گفت: «رفتن طالبان به ایران به این ملحوظ است که همسایه‌های افغانستان مانند ایران، پاکستان، روسیه و چین که طالبان باربار به این کشورها رفته‌اند، این کشورها نقش مثبت هم می‌توانند داشته باشند در صلح و نقش منفی هم می‌توانند که داشته باشند و تلاش طالبان این است که این کشورهای همسایه نقش مثبت را در روند صلح افغانستان بازی بکنند.»

ایران نیز این دیدار را تأیید کرده‌است و منابع وزارت خارجۀ ایران به رسانه‌های این کشور گفته‌اند که یکی از هدف‌های مهم این دیدار تشویق دو طرف به گفت‌وگوهای میان افغانان بوده‌است.

در همین حال، سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان می‌گوید که کشورهای همسایه باید در گفت‌وگوهای صلح افغانستان سهم داشته باشند: «ایران باید در گفت‌وگوها شامل می‌بود و از روز اول باید امریکا همسایه‌های ما را سکه و اندر نمی‌ساخت. اینان همه باید شامل می‌بودند؛ چرا که در آینده اگر خدا بخواهد صلح بیاید، هیچ یک حکومتی که در همسایه‌گی ما قرار دارند، خودرا از افغانستان جدا ندانند و در قضایای افغانستان شامل باشند.»

با این همه، پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، می‌گوید که پس از مبادلۀ زندانیان میان طالبان و امریکا امیدوار است که در آیندۀ نزدیک خبرهای خوشی در روند صلح افغانستان شنیده شود.

مایدون می‌افزاید: «بیایید امیدوار باشیم که دربارۀ گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان، دربارۀ گفت‌وگوهای میان افغانان و مهم‌تر از همه دربارۀ آغاز گفت‌وگوها میان طالبان و دولت افغانستان در آیندۀ نزدیک خبرهای خوشی شنیده شوند و اتحادیه اروپا از این تلاش‌ها به‌گونۀ کامل پشتیبانی می‌کند و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است که افغانان گفت‌وگوها را آغاز کنند و مهم‌تر از همه آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروۀ طالبان است.»

از سویی هم، یک منبع نزدیک به طالبان در کابل تأیید می‌کند که فرستادۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان به قطر می‌رود و دربارۀ نشستی که آلمان از آن میزبانی خواهد کرد با هیئت گروۀ طالبان در قطر گفت‌وگو می‌کند.

هم‌رسانی کنید