Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به تعویق افتاد

قرار بود نزدیک به ۲۵۰ تن از نماینده‌گان احزاب و جریان‌های سیاسی و حکومت روز پنج‌شنبه (۲۹ حمل) از کابل راهی دوحه، پایتخت قطر شوند.

تاکنون روشن نشده‌است که برگزاری نشست قطر که قرار بود از فردا برای سه روز در دوحه میان اعضای این هیآت و طالبان برگزار شود، به تعویق افتاده‌است یانه؟

پس از آن که ترکیب هیآت نزدیک به ۲۵۰ نفری از سوی حکومت اعلام شد، طالبان از این هیآت بزرگ، انتقاد کردند.

روز گذشته، رییس‌جمهورغنی در دیدار با این هیئت، گفته بود که هیچ کسی نمی‌تواند که بیرون از چارچوب دولت، از مردم نماینده‌گی کند.

هیئتی گفتگو کننده با رییس‌جمهور و دیگر مقام‌های حکومتی در کاخ ریاست‌جمهوری با رهبران و چهره‌های با نفوذ سیاسی و جهادی کشور دربارۀ چگونگی بحث‌ها در نشست قطر و برنامه‌های سه روزه این نشست گفت‌وگوهایی داشت.

آقای غنی در این نشست، تأکید کرد که یک فرصت تاریخی برای یک فکر ژرف و بحث دربارۀ حل مشکلات همیشگی افغانستان، به وجود آمده‌است.

اما طالبان در اعلامیه‌یی در واکنش به پخش، فهرست نام‌های ۲۵۰ نفری که، قرار است به نشست دوحه بروند، می‌گویند که این یک نشست منظم در یک کشور دور حوزه خلیج است، کدام مراسم عروسی، و یا مهمانی در هوتل‌های، کابل نیست.

در برنامه پیشنهادی حکومت افغانستان در نشست قطر آمده‌است که مدیریت این نشست را دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر عهده خواهد داشت و گروه‌های کاری در سه روز این نشست در هشت بخشی چون آزادی بیان، حقوق بنیادین شهروندان کشور به ویژه زنان، نظام جمهوری و اصل انتخابات در انتقال قدرت و اثرهای جنگ بر اقتصاد کشور بحث خواهند کرد.

سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به تعویق افتاد

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که این سفر از بهر آن چه که وجود مشکلات بر سر ترکیب این هیآت گفته می‌شود، این سفر به زمان نا روشنی به تعویق افتاده‌است.

تصویر بندانگشتی

قرار بود نزدیک به ۲۵۰ تن از نماینده‌گان احزاب و جریان‌های سیاسی و حکومت روز پنج‌شنبه (۲۹ حمل) از کابل راهی دوحه، پایتخت قطر شوند.

تاکنون روشن نشده‌است که برگزاری نشست قطر که قرار بود از فردا برای سه روز در دوحه میان اعضای این هیآت و طالبان برگزار شود، به تعویق افتاده‌است یانه؟

پس از آن که ترکیب هیآت نزدیک به ۲۵۰ نفری از سوی حکومت اعلام شد، طالبان از این هیآت بزرگ، انتقاد کردند.

روز گذشته، رییس‌جمهورغنی در دیدار با این هیئت، گفته بود که هیچ کسی نمی‌تواند که بیرون از چارچوب دولت، از مردم نماینده‌گی کند.

هیئتی گفتگو کننده با رییس‌جمهور و دیگر مقام‌های حکومتی در کاخ ریاست‌جمهوری با رهبران و چهره‌های با نفوذ سیاسی و جهادی کشور دربارۀ چگونگی بحث‌ها در نشست قطر و برنامه‌های سه روزه این نشست گفت‌وگوهایی داشت.

آقای غنی در این نشست، تأکید کرد که یک فرصت تاریخی برای یک فکر ژرف و بحث دربارۀ حل مشکلات همیشگی افغانستان، به وجود آمده‌است.

اما طالبان در اعلامیه‌یی در واکنش به پخش، فهرست نام‌های ۲۵۰ نفری که، قرار است به نشست دوحه بروند، می‌گویند که این یک نشست منظم در یک کشور دور حوزه خلیج است، کدام مراسم عروسی، و یا مهمانی در هوتل‌های، کابل نیست.

در برنامه پیشنهادی حکومت افغانستان در نشست قطر آمده‌است که مدیریت این نشست را دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر عهده خواهد داشت و گروه‌های کاری در سه روز این نشست در هشت بخشی چون آزادی بیان، حقوق بنیادین شهروندان کشور به ویژه زنان، نظام جمهوری و اصل انتخابات در انتقال قدرت و اثرهای جنگ بر اقتصاد کشور بحث خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید