تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سقوط ولسوالی جانی‌خیل پکتیا به دست طالبان

معاون والی ولایت پکتیا عبدالولی سهی روز شنبه گفته است که ولسوالی جانی خیل این ولایت جمعه شب دست طالبان سقوط کرده است.

به گفته سهی این ولسوالی هب کمک سازمان استخبارات پاکستان سقوط کرده است.

وی گفته است که در میدان نبرد اجساد شورشیان پاکستانی دیده شده است.

آقای سهی حکومت را از بابت انجام نه دادن حملات هوایی در این ولسوالی سخت انتقاد می کند.

پیش از این عبدالرحمان سولمل ولسوالی جان خیل تایید کرده بود که اداره این ولسوالی پس از حمله نزدیک به ۱۲۰۰ مخالفت مسلح، به دست طالبان افتاد.

ولسوال جانی خیل می گوید که به علت نرسیدن نیروهای کمکی و تجهیزات بیشتر، مخالفان مسلح اداره جانی خیل را به دست گرفتند و در نتیجه نبرد میان دو طرف، سی سرباز امنیتی جان باخته اند.

سولمل گفته است که پس از سقوط این ولسوالی طالبان ساختمان ولسوالی، خانه های کسانیکه با دولت کارمی کردند و نیروهای مردمی را به آتش کشیده اند.

وی گفته است که بسیاری از باشنده گان این ولسوالی فرار کرده اند.

آقای سولمل نیز حضور شورشیان پاکستانی را در نبرد این ولسوالی تایید کرده است.

درهمین حال سولمل گفته است که دولت تاکنون هیچ اقدامی برای انتقال زخمیان نه کرده است.

تاکنون از تلفات غیرنظامیان آمار در دست نیست.

ولسوالی جانی خیل از چند هفته بدینسو چند بار در محاصره مخالفان مسلح قرار داشت.

سقوط ولسوالی جانی‌خیل پکتیا به دست طالبان

معاون والی ولایت پکتیا عبدالولی سهی روز شنبه گفته است که ولسوالی جانی خیل این ولایت جمعه شب دست طا

Thumbnail

معاون والی ولایت پکتیا عبدالولی سهی روز شنبه گفته است که ولسوالی جانی خیل این ولایت جمعه شب دست طالبان سقوط کرده است.

به گفته سهی این ولسوالی هب کمک سازمان استخبارات پاکستان سقوط کرده است.

وی گفته است که در میدان نبرد اجساد شورشیان پاکستانی دیده شده است.

آقای سهی حکومت را از بابت انجام نه دادن حملات هوایی در این ولسوالی سخت انتقاد می کند.

پیش از این عبدالرحمان سولمل ولسوالی جان خیل تایید کرده بود که اداره این ولسوالی پس از حمله نزدیک به ۱۲۰۰ مخالفت مسلح، به دست طالبان افتاد.

ولسوال جانی خیل می گوید که به علت نرسیدن نیروهای کمکی و تجهیزات بیشتر، مخالفان مسلح اداره جانی خیل را به دست گرفتند و در نتیجه نبرد میان دو طرف، سی سرباز امنیتی جان باخته اند.

سولمل گفته است که پس از سقوط این ولسوالی طالبان ساختمان ولسوالی، خانه های کسانیکه با دولت کارمی کردند و نیروهای مردمی را به آتش کشیده اند.

وی گفته است که بسیاری از باشنده گان این ولسوالی فرار کرده اند.

آقای سولمل نیز حضور شورشیان پاکستانی را در نبرد این ولسوالی تایید کرده است.

درهمین حال سولمل گفته است که دولت تاکنون هیچ اقدامی برای انتقال زخمیان نه کرده است.

تاکنون از تلفات غیرنظامیان آمار در دست نیست.

ولسوالی جانی خیل از چند هفته بدینسو چند بار در محاصره مخالفان مسلح قرار داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره