Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سقوط ولسوالی ناوه و کشته‌شدن فرمانده این ولسوالی در درگیری با طالبان

منابع روز دوشنبه به طلوع‎نیوز گفتند که ولسوالی ناوۀ ولایت هلمند بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد.

منابع می‎افزایند که طالبان یک‎شنبه‌شب بر این ولسوالی حمله کردند و احمدشاه سالم، فرمانده پولیس این ولسوالی نیز در درگیری با طالبان کشته شد.

از سوی دیگر، دفتر رسانه‌های والی هلمند با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در درگیری طالبان با نیروهای دولتی، یک فرمانده مشهور طالبان با ۴۵ تن از همراهانش کشته شدند. نام این فرمانده «مولوی شیرمحمد» مشهور به «فهیم» است.

در همین حال، برخی‌از باشنده‌گان هلمند با انتقاد ازحکومت می‌گویند که برای کمک به نیروهای دولتی به ولسوالی ناوه نیروهای کمکی نفرستاده بود.

این درحالی‌است که پیش از این نیروهای امنیتی کشور در یک عملیات نظامی، ادارۀ مرکز ولسوالی ناوه را حدود دو ماه پیش به دست گرفته بودند.

نهادهای امنیتی تا کنون در این‌باره چیزی نگفته است.

سقوط ولسوالی ناوه و کشته‌شدن فرمانده این ولسوالی در درگیری با طالبان

منابع روز دوشنبه به طلوع‎نیوز گفتند که ولسوالی ناوۀ ولایت هلمند بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد.

Thumbnail

منابع روز دوشنبه به طلوع‎نیوز گفتند که ولسوالی ناوۀ ولایت هلمند بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد.

منابع می‎افزایند که طالبان یک‎شنبه‌شب بر این ولسوالی حمله کردند و احمدشاه سالم، فرمانده پولیس این ولسوالی نیز در درگیری با طالبان کشته شد.

از سوی دیگر، دفتر رسانه‌های والی هلمند با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که در درگیری طالبان با نیروهای دولتی، یک فرمانده مشهور طالبان با ۴۵ تن از همراهانش کشته شدند. نام این فرمانده «مولوی شیرمحمد» مشهور به «فهیم» است.

در همین حال، برخی‌از باشنده‌گان هلمند با انتقاد ازحکومت می‌گویند که برای کمک به نیروهای دولتی به ولسوالی ناوه نیروهای کمکی نفرستاده بود.

این درحالی‌است که پیش از این نیروهای امنیتی کشور در یک عملیات نظامی، ادارۀ مرکز ولسوالی ناوه را حدود دو ماه پیش به دست گرفته بودند.

نهادهای امنیتی تا کنون در این‌باره چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره