تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سناتوران امریکایی لایحه‌یی را برای روند صلح افغانستان معرفی کردند

بام منیندیز و تاد یانگ دو عضو مجلس سنای ایالات متحده برای نظارت از روند صلح افغانستان لایحه یی را معرفی کرده اند. 

این سناتوران می‌گویند که این لایحه به نماینده‌گی از هر دو حزب جمهوری خواه و دیموکرات برای نظارت کانگرس ایالات متحده از روند صلح افغانستان و حفظ دستاوردها و مبدل نشدن افغانستان به پناه گاه امن هراس افگنان، تهیه شده است.

بربنیاد این لایحه هرگونه کاهش ویا خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان بربنیاد مشوره منظم با کانگرس انجام خواهد شد.

سناتور باب منیندیز می گوید: «هیچ پرسشی نیست که زمان کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان فرا رسیده است همزمان با این شیوه یی که ما عملیات نظامی را کاهش می دهیم نیز مهم است تا افغانستان در آشوب فرو نرود. این لایحه دوحزبی در مطابقت با اهداف حکومت امریکا برای رسیدن به یک پایان سیاسی جنگ در افغانستان به یک شیوه مناسب است.» 

او افزود: «همچنان این لایحه محافظت از دستاوردهای حقوق زنان افغانستان و اقلیت‌ها که به سختی به دست آمده اند، جستجو می‌کند. افغانستان نباید هرگز به سکوی حمله‌های هراس افگنانه در برابر امریکا و هم‌پیمانان اش مبدل شود.»

لایحه نظارت از روند صلح افغانستان ضرورت نظارت از تعهدات طالبان را درچارچوب یک توافق نامه صلح به شمول اطمینانی که افغانستان همچون یک سکو برای هراس افگنی جهانی مبدل نمی شود، تأیید می‎کند.

این سند وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون ، آزادی رسانه ها وجامعه مدنی را درافغانستان دریک توافق صلح ارزیابی می کند. 

بربنیاد این لایحه هرگونه کاهش و یا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بر بنیاد مشوره منظم با کانگرس انجام خواهد شد. 

لایحه همچنان حکومت ایالات متحده را ملزم می سازد تا توافق نامه نهایی با طالبان را به کانگرس می فرستد تا شرح تضمین های ضد هراس افگنی، خروج سربازان امریکایی، وضعیت گفتگوهای رو در رو میان افغانان و پیشرفت برای رسیدن به یک آتش بس جامعه  در آن گنجانیده شود.

بربنیاد این سند، باید حکومت در حد اکثر شصت روز از یک توافق نهایی با طالبان به کانگسر گزارش دهد و وزیر خارجه ایالات متحده تأیید کند که طالبان به تعهدات شان  پابند اند و روابط شان را با الاقعده قطع کرده اند و به آتش بس و گفتگوها میان افغانان پابند اند.

سناتوران امریکایی لایحه‌یی را برای روند صلح افغانستان معرفی کردند

بربنیاد این سند، حکومت باید در حد اکثر ۶۰ روز از یک توافق نهایی با طالبان به کانگسر گزارش دهد.

تصویر بندانگشتی

بام منیندیز و تاد یانگ دو عضو مجلس سنای ایالات متحده برای نظارت از روند صلح افغانستان لایحه یی را معرفی کرده اند. 

این سناتوران می‌گویند که این لایحه به نماینده‌گی از هر دو حزب جمهوری خواه و دیموکرات برای نظارت کانگرس ایالات متحده از روند صلح افغانستان و حفظ دستاوردها و مبدل نشدن افغانستان به پناه گاه امن هراس افگنان، تهیه شده است.

بربنیاد این لایحه هرگونه کاهش ویا خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان بربنیاد مشوره منظم با کانگرس انجام خواهد شد.

سناتور باب منیندیز می گوید: «هیچ پرسشی نیست که زمان کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان فرا رسیده است همزمان با این شیوه یی که ما عملیات نظامی را کاهش می دهیم نیز مهم است تا افغانستان در آشوب فرو نرود. این لایحه دوحزبی در مطابقت با اهداف حکومت امریکا برای رسیدن به یک پایان سیاسی جنگ در افغانستان به یک شیوه مناسب است.» 

او افزود: «همچنان این لایحه محافظت از دستاوردهای حقوق زنان افغانستان و اقلیت‌ها که به سختی به دست آمده اند، جستجو می‌کند. افغانستان نباید هرگز به سکوی حمله‌های هراس افگنانه در برابر امریکا و هم‌پیمانان اش مبدل شود.»

لایحه نظارت از روند صلح افغانستان ضرورت نظارت از تعهدات طالبان را درچارچوب یک توافق نامه صلح به شمول اطمینانی که افغانستان همچون یک سکو برای هراس افگنی جهانی مبدل نمی شود، تأیید می‎کند.

این سند وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون ، آزادی رسانه ها وجامعه مدنی را درافغانستان دریک توافق صلح ارزیابی می کند. 

بربنیاد این لایحه هرگونه کاهش و یا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بر بنیاد مشوره منظم با کانگرس انجام خواهد شد. 

لایحه همچنان حکومت ایالات متحده را ملزم می سازد تا توافق نامه نهایی با طالبان را به کانگرس می فرستد تا شرح تضمین های ضد هراس افگنی، خروج سربازان امریکایی، وضعیت گفتگوهای رو در رو میان افغانان و پیشرفت برای رسیدن به یک آتش بس جامعه  در آن گنجانیده شود.

بربنیاد این سند، باید حکومت در حد اکثر شصت روز از یک توافق نهایی با طالبان به کانگسر گزارش دهد و وزیر خارجه ایالات متحده تأیید کند که طالبان به تعهدات شان  پابند اند و روابط شان را با الاقعده قطع کرده اند و به آتش بس و گفتگوها میان افغانان پابند اند.

هم‌رسانی کنید