تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سناتوران باردیگر خواهان بازنگری پیمان امنیتی کابل و واشنگتن شدند

نشست روز یک شنبۀ مجلس سنا، بیشتر بر موضاعات امنیتی در کشور متمرکز بود.

شماری از سناتوران، از اوضاع امنیتی کشور نگران استند و می‌گویند که ایالات متحده، در عملی سازی پیمان امنیتی افغانستان و امریکا کوتاهی کرده است.

این سناتوران، می‎گویند که بربنیاد این پیمان، ایالات متحده مسؤولیت دفاع از افغانستان را دارد و باید این پیمان بازنگری شود.

زلمی زابلی، یکی از این سناتوران گفت: «باید پیمان امنیتی با امریکا به گونه جدی بررسی شود؛ اگر به سود افغانستان نیست لغو شود، اگر هست، مفادی که از سوی امریکا عملی نمی شود، توجه شود.»

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز افزود: «وقتی فراه در آستانۀ سقوط قرار داشت، فرمانده ناتو گفت که در ناامنی این ولایت ایران دست دارد، پس سوال ما از امریکا این است که مسؤولیت شما چیست در برابر مداخله کشورها.»

این در حالی است که دو هفته پیش نیز، اعضای مجلس سنا در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در کشور، خواهان بازنگری و حتا لغو این پیمان شده بودند.

از سویی هم، برخی دیگر از سناتوران، می‌گویند تا هنگامی که ایالات متحده امریکا برای پیکار صادقانه با هراس افگنی بر پاکستان فشار وراد نکند امنیت و ثبات درافغانستان نخواهد آمد.

نجیبه حسینی، اظهار داشت: «تا زمانی که امریکا یک موضع جدی در برابر گروه های هراس افگن نداشته باشد، امنیت در افغانستان نمی آید. امریکا باید موضع جدی در برابر پاکستان نیز داشته باشد.»

این در حالی است که بربنیاد گفته‌های وزارت دفاع ملی، هم اکنون در چهارده ولایت کشور عملأ جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه های هراس افگن جریان دارد.

به تازه گی طالبان ادعا کرده اند که ولسوالی پرچمن ولایت فراه را نیز سقوط داده اند؛ ادعایی که وزارت دفاع آن را رد می کند.

افغانستان

سناتوران باردیگر خواهان بازنگری پیمان امنیتی کابل و واشنگتن شدند

رییس مجلس سنا، می‌گوید که بربنیاد پیمان امنیتی ایالات متحده امریکا و افغانستان، ایالات متحده مسؤولیت دارد ثبات در افغانستان را تضمین کند.

تصویر بندانگشتی

نشست روز یک شنبۀ مجلس سنا، بیشتر بر موضاعات امنیتی در کشور متمرکز بود.

شماری از سناتوران، از اوضاع امنیتی کشور نگران استند و می‌گویند که ایالات متحده، در عملی سازی پیمان امنیتی افغانستان و امریکا کوتاهی کرده است.

این سناتوران، می‎گویند که بربنیاد این پیمان، ایالات متحده مسؤولیت دفاع از افغانستان را دارد و باید این پیمان بازنگری شود.

زلمی زابلی، یکی از این سناتوران گفت: «باید پیمان امنیتی با امریکا به گونه جدی بررسی شود؛ اگر به سود افغانستان نیست لغو شود، اگر هست، مفادی که از سوی امریکا عملی نمی شود، توجه شود.»

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز افزود: «وقتی فراه در آستانۀ سقوط قرار داشت، فرمانده ناتو گفت که در ناامنی این ولایت ایران دست دارد، پس سوال ما از امریکا این است که مسؤولیت شما چیست در برابر مداخله کشورها.»

این در حالی است که دو هفته پیش نیز، اعضای مجلس سنا در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در کشور، خواهان بازنگری و حتا لغو این پیمان شده بودند.

از سویی هم، برخی دیگر از سناتوران، می‌گویند تا هنگامی که ایالات متحده امریکا برای پیکار صادقانه با هراس افگنی بر پاکستان فشار وراد نکند امنیت و ثبات درافغانستان نخواهد آمد.

نجیبه حسینی، اظهار داشت: «تا زمانی که امریکا یک موضع جدی در برابر گروه های هراس افگن نداشته باشد، امنیت در افغانستان نمی آید. امریکا باید موضع جدی در برابر پاکستان نیز داشته باشد.»

این در حالی است که بربنیاد گفته‌های وزارت دفاع ملی، هم اکنون در چهارده ولایت کشور عملأ جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه های هراس افگن جریان دارد.

به تازه گی طالبان ادعا کرده اند که ولسوالی پرچمن ولایت فراه را نیز سقوط داده اند؛ ادعایی که وزارت دفاع آن را رد می کند.

هم‌رسانی کنید