Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سند: آمر ستار به اتهام آدم ‎ربایی زیر تعقیب نیروهای امنیتی بود

سندی‌ که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که آمر ستار همرا با پنج تن دیگر به اتهام یک مورد آدم‌ربایی زیر تعقیب نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند.

در این سند، نهادهای عدلی و قضایی از ریاست امنیت ملی و هشت نهاد دیگر امنیتی خواسته‌اند که آمر ستار و پنج تن دیگر را بازداشت کنند.

 آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

ریاست امنیت ملی دربارۀ چگونگی عملیات بر آمر ستار جزئیات نمی‌دهد.

اما، کمیسیون حقوق‌بشر، عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی را در میان خانه‌های مسکونی خلاف قوانین حقوق‌بشری می‌داند.

شکرالله مشکور، عضو کمیسیون حقوق‌بشر در این باره گفت: «یافته‌های کمیسیون حقوق‌بشر نشان می‌دهند که در این  حمله اصول و قواعد بشردوستانۀ بین‌المللی نقض شده‌است.»

از سویی هم وزارت امور داخله هرگونه دست داشتن این نهاد را در هنگام عملیات امنیت ملی بالای آمر ستار رد می‌کند.

آمر ستار، یکی از فرمانده‌هان جهادی و عضو دستۀ انتخاباتی دولت‌ ساز به رهبری اشرف غنی بود.
امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز و نیز شماری از فرمانده‌هان جهادی آمر ستار را شخصیت خوب گفته‌اند و نیز از حضور او در دستۀ انتخاباتی اشرف غنی به خوبی یاد می‌کنند.

اما، گفته‌های وجود دارند که جان باختن آمرستار سبب کشیده‌گی‌هایی در این دستۀ انتخاباتی شده‌است.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه اظهار داشت: «قبل از کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتاری آمر ستار از طرف مراجع قانونی صادر شده بود، ولی او به کابل نبود بعدأ او به تیم دولت ساز پیوست و وقتی که به تیم دولت ساز پیوست به این نتیجه رسیده که اگر کناه داشته باشم یا نداشته باشم کسی نمی‌تواند از من پرسان کند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز بر بررسی جدی چگونگی عملیات بر آمر ستار تأکید می‌ورزند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «من آمر صاحب ستار را که از نزدیک می‌شناسم، هفده سال سر این بی‌چاره رقیبان سیاسی‌اش دسیسه سازی کردند.»

با این همه، هیئتی از اعضای شورای ملی، نظامیان پیشین و نیز خانوادۀ قربانیان عملیات یک شنبه‌شب نیروهای امنیت ملی، برای روشن شدن گوشه‌های پنهان این رویداد گماشته شده‌اند و قرار است تا پانزده روز دیگر یافته‌های شان را با مردم شریک سازند. 

سند: آمر ستار به اتهام آدم ‎ربایی زیر تعقیب نیروهای امنیتی بود

آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

تصویر بندانگشتی

سندی‌ که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که آمر ستار همرا با پنج تن دیگر به اتهام یک مورد آدم‌ربایی زیر تعقیب نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند.

در این سند، نهادهای عدلی و قضایی از ریاست امنیت ملی و هشت نهاد دیگر امنیتی خواسته‌اند که آمر ستار و پنج تن دیگر را بازداشت کنند.

 آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

ریاست امنیت ملی دربارۀ چگونگی عملیات بر آمر ستار جزئیات نمی‌دهد.

اما، کمیسیون حقوق‌بشر، عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی را در میان خانه‌های مسکونی خلاف قوانین حقوق‌بشری می‌داند.

شکرالله مشکور، عضو کمیسیون حقوق‌بشر در این باره گفت: «یافته‌های کمیسیون حقوق‌بشر نشان می‌دهند که در این  حمله اصول و قواعد بشردوستانۀ بین‌المللی نقض شده‌است.»

از سویی هم وزارت امور داخله هرگونه دست داشتن این نهاد را در هنگام عملیات امنیت ملی بالای آمر ستار رد می‌کند.

آمر ستار، یکی از فرمانده‌هان جهادی و عضو دستۀ انتخاباتی دولت‌ ساز به رهبری اشرف غنی بود.
امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز و نیز شماری از فرمانده‌هان جهادی آمر ستار را شخصیت خوب گفته‌اند و نیز از حضور او در دستۀ انتخاباتی اشرف غنی به خوبی یاد می‌کنند.

اما، گفته‌های وجود دارند که جان باختن آمرستار سبب کشیده‌گی‌هایی در این دستۀ انتخاباتی شده‌است.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه اظهار داشت: «قبل از کمپاین انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتاری آمر ستار از طرف مراجع قانونی صادر شده بود، ولی او به کابل نبود بعدأ او به تیم دولت ساز پیوست و وقتی که به تیم دولت ساز پیوست به این نتیجه رسیده که اگر کناه داشته باشم یا نداشته باشم کسی نمی‌تواند از من پرسان کند.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز بر بررسی جدی چگونگی عملیات بر آمر ستار تأکید می‌ورزند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «من آمر صاحب ستار را که از نزدیک می‌شناسم، هفده سال سر این بی‌چاره رقیبان سیاسی‌اش دسیسه سازی کردند.»

با این همه، هیئتی از اعضای شورای ملی، نظامیان پیشین و نیز خانوادۀ قربانیان عملیات یک شنبه‌شب نیروهای امنیت ملی، برای روشن شدن گوشه‌های پنهان این رویداد گماشته شده‌اند و قرار است تا پانزده روز دیگر یافته‌های شان را با مردم شریک سازند. 

هم‌رسانی کنید