تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

اسناد: نتایج برخی آرای ثبت بایومتریک و برگه‌های رأیدهی متفاوت اند

سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در شماری از ولایت‌ها نتایج آرای بایومتریک شده از برگۀ نتایج رأی‌دهی بسیار تفاوت دارند.

دراین سندها که از ولایت‌های زابل، کدهار، دایکندی، هلمند و هرات استند دیده می‌شوند که شمار رأی در برگه‌های نتایج چندین برابر با رأی دهنده‌گانی استند که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده‌اند.

مثلأ در یکی از این سندها، دیده می‌شود که در یک محل رأی‌دهی در ولایت هلمند، نُه رأی‌دهنده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده‌اند، اما در برگۀ نتایج آرای این محل، ۴۱۱ رأی ثبت شده‌است.

بربنیاد این سند، در این محل رأی‌دهی، نام‌های ۳۶۶ رأی‌دهنده ثبت شده‌اند، اما در صندوق ۴۲۰ رأی ریخته شده‌اند.

شماری از دسته‌های انتخاباتی، با نگرانی از انجام تقلب در انتخابات، تأکید دارند که باید آرای تقلبی و واقعی به‌گونۀ شفاف از هم تفکیک شوند.

نور رحمان اخلاقی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این باره گفت: «چیزی‌که از قانون و طرزالعمل‌ها بیرون میایند و کمیسیون مکلف به تطبیق آن است، باید شفافیت تأمین شود.»

در همین حال، شماری از ناظران انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به طلوع‌نیوز گفتند که از سه روز به این‌طرف، اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک در بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات ثبت نمی‌شوند و کارمندان این بخش تنها اطلاعات برگه‌های نتایج را ثبت می‌کنند.

محمد یونس نواندیش، یکی از این ناظران گفت: «این‌ها انتقال دیتاهای بایومتریک را متوقف ساخته‌اند، درحالی‌که توافق وجود دارد و این تصمیم قطعی کمیسیون است و نیز تمامی ناظران به این توافق کرده‌اند و جامعۀ جهانی هم به این موافق است.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این مشکل برای چند ساعت بود و اکنون این مشکل از میان برداشته شده‌است.

محمد عبدالله، کمیشنر این کمیسیون گفت: «فقط برای ما آرایی که از طریق بایومتریک طی مراحل شده‌است مدار اعتبار است و آن هم قابل تصفیه است که در داخل آن هم بعضی تخلفات صورت گرفته است.»

اما، تاکنون خبرنگاران اجازه نیافته‌اند تا از بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات دیدار کنند. امروز نیز ما نتوانستیم داخل مکان این بانک شویم و چگونگی ثبت اطلاعات در این بانک را مشاهده کنیم.

انتخابات ۹۸

اسناد: نتایج برخی آرای ثبت بایومتریک و برگه‌های رأیدهی متفاوت اند

تاکنون خبرنگاران اجازه نیافته‌اند تا از بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کنند.

تصویر بندانگشتی

سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در شماری از ولایت‌ها نتایج آرای بایومتریک شده از برگۀ نتایج رأی‌دهی بسیار تفاوت دارند.

دراین سندها که از ولایت‌های زابل، کدهار، دایکندی، هلمند و هرات استند دیده می‌شوند که شمار رأی در برگه‌های نتایج چندین برابر با رأی دهنده‌گانی استند که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده‌اند.

مثلأ در یکی از این سندها، دیده می‌شود که در یک محل رأی‌دهی در ولایت هلمند، نُه رأی‌دهنده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده‌اند، اما در برگۀ نتایج آرای این محل، ۴۱۱ رأی ثبت شده‌است.

بربنیاد این سند، در این محل رأی‌دهی، نام‌های ۳۶۶ رأی‌دهنده ثبت شده‌اند، اما در صندوق ۴۲۰ رأی ریخته شده‌اند.

شماری از دسته‌های انتخاباتی، با نگرانی از انجام تقلب در انتخابات، تأکید دارند که باید آرای تقلبی و واقعی به‌گونۀ شفاف از هم تفکیک شوند.

نور رحمان اخلاقی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این باره گفت: «چیزی‌که از قانون و طرزالعمل‌ها بیرون میایند و کمیسیون مکلف به تطبیق آن است، باید شفافیت تأمین شود.»

در همین حال، شماری از ناظران انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به طلوع‌نیوز گفتند که از سه روز به این‌طرف، اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک در بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات ثبت نمی‌شوند و کارمندان این بخش تنها اطلاعات برگه‌های نتایج را ثبت می‌کنند.

محمد یونس نواندیش، یکی از این ناظران گفت: «این‌ها انتقال دیتاهای بایومتریک را متوقف ساخته‌اند، درحالی‌که توافق وجود دارد و این تصمیم قطعی کمیسیون است و نیز تمامی ناظران به این توافق کرده‌اند و جامعۀ جهانی هم به این موافق است.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این مشکل برای چند ساعت بود و اکنون این مشکل از میان برداشته شده‌است.

محمد عبدالله، کمیشنر این کمیسیون گفت: «فقط برای ما آرایی که از طریق بایومتریک طی مراحل شده‌است مدار اعتبار است و آن هم قابل تصفیه است که در داخل آن هم بعضی تخلفات صورت گرفته است.»

اما، تاکنون خبرنگاران اجازه نیافته‌اند تا از بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات دیدار کنند. امروز نیز ما نتوانستیم داخل مکان این بانک شویم و چگونگی ثبت اطلاعات در این بانک را مشاهده کنیم.

هم‌رسانی کنید