Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سنگ‎بنای یادبود از شهدای رسانه‎ها در کابل گذاشته شد

سنگ‎بنای یادبود از قربانیان رسانه‎ها در جریان شانزده سال گذشته، پیش از چاشت امروز، توسط عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت و عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل، در منطقۀ «پُل باغ عمومی» کابل گذاشته شد.

این رویداد که همزمان می‎شود با دومین سالروز جان باختن هفت عضو خانوادۀ مجموعۀ رسانه‎یی موبی گروپ در یک حملۀ انتحاری طالبان، در آن مقام‎های بلند پایه حکومت و فعالان رسانه‎ها شرکت کرده بودند.

عبدالله عبدالله، در این مراسم، دست آورد در راستای آزادی بیان را که امروز افغانستان دارد، مدیون قربانی‎های رسانه‎ها در کشور دانست: «کسانی‎که صدای علم، دانش و صدای حقوق انسان‎ها را خفه می‎سازند، در جایگاه تاریک تاریخ قرار دارند.»

مخاطب آقای عبدالله، گروه‎هایی است که به گفتۀ وی، همواره رسانه‌ها و غیرنظامیان را در افغانستان آماج قرار می‎دهند.

به گفتۀ آقای عبدالله، برعکس این گروه ها «کسانی‏که در راستای دفاع از حقوق (مردم) زنده‏گی شان را قربانی می‎کنند و آمادۀ فداکاری در این راه استند، آن‎ها در جایگاه روشن تاریخ قرار دارند.»

همزمان با این، آقای عبدالله با بستگان و خانواده‎های قربانیان مجموعۀ رسانه‏‎یی موبی گروپ که در  حملۀ انتحاری در سال ۲۰۱۶ جان باختند، غم شریکی کرد.

در این حمله که هفت تن از کارمندان موبی گروپ جان باختند، مسؤولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت. این حمله درست دو سال پیش از امروز، در شامگاه روز چهارشنبه (سیا)، ۳۰ جدی سال ۱۳۹۴، در سرک دارلامان رخ داد.

رییس اجراییه می‎گوید که رسانه‎ها پس از این حمله، مسیر روشنی را برای اطلاع رسانی به مردم و پشتیبانی از آزادی بیان در پیش گرفتند. وی هم‎چنان تعهد سپرد که حکومت در راستای پشتیبانی از آزادی بیان و رسانه‎ها، در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد.

به گفتۀ آقای عبدالله، یادبود از قربانیان آزادی بیان «زخم در دل کسانی است که می‎خواهند صدای مردم را خاموش سازند.» وی می‎گوید که خشونت در برابر رسانه‎ها  خبرنگاران هیچ توجیهی ندارد.

سنگ‎بنای یادبود از شهدای رسانه‎ها در کابل گذاشته شد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‎گوید که دو سال پیش، پس از حمله بر کارمندان مجموعۀ رسانه‎یی «موبی گروپ» رسانه‎ها مسیر روشنی را برای تقویت آزادی بیان بنا نهادند.

تصویر بندانگشتی

سنگ‎بنای یادبود از قربانیان رسانه‎ها در جریان شانزده سال گذشته، پیش از چاشت امروز، توسط عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت و عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل، در منطقۀ «پُل باغ عمومی» کابل گذاشته شد.

این رویداد که همزمان می‎شود با دومین سالروز جان باختن هفت عضو خانوادۀ مجموعۀ رسانه‎یی موبی گروپ در یک حملۀ انتحاری طالبان، در آن مقام‎های بلند پایه حکومت و فعالان رسانه‎ها شرکت کرده بودند.

عبدالله عبدالله، در این مراسم، دست آورد در راستای آزادی بیان را که امروز افغانستان دارد، مدیون قربانی‎های رسانه‎ها در کشور دانست: «کسانی‎که صدای علم، دانش و صدای حقوق انسان‎ها را خفه می‎سازند، در جایگاه تاریک تاریخ قرار دارند.»

مخاطب آقای عبدالله، گروه‎هایی است که به گفتۀ وی، همواره رسانه‌ها و غیرنظامیان را در افغانستان آماج قرار می‎دهند.

به گفتۀ آقای عبدالله، برعکس این گروه ها «کسانی‏که در راستای دفاع از حقوق (مردم) زنده‏گی شان را قربانی می‎کنند و آمادۀ فداکاری در این راه استند، آن‎ها در جایگاه روشن تاریخ قرار دارند.»

همزمان با این، آقای عبدالله با بستگان و خانواده‎های قربانیان مجموعۀ رسانه‏‎یی موبی گروپ که در  حملۀ انتحاری در سال ۲۰۱۶ جان باختند، غم شریکی کرد.

در این حمله که هفت تن از کارمندان موبی گروپ جان باختند، مسؤولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت. این حمله درست دو سال پیش از امروز، در شامگاه روز چهارشنبه (سیا)، ۳۰ جدی سال ۱۳۹۴، در سرک دارلامان رخ داد.

رییس اجراییه می‎گوید که رسانه‎ها پس از این حمله، مسیر روشنی را برای اطلاع رسانی به مردم و پشتیبانی از آزادی بیان در پیش گرفتند. وی هم‎چنان تعهد سپرد که حکومت در راستای پشتیبانی از آزادی بیان و رسانه‎ها، در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد.

به گفتۀ آقای عبدالله، یادبود از قربانیان آزادی بیان «زخم در دل کسانی است که می‎خواهند صدای مردم را خاموش سازند.» وی می‎گوید که خشونت در برابر رسانه‎ها  خبرنگاران هیچ توجیهی ندارد.

هم‌رسانی کنید