تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سه انفجار در مراسم خاک سپاری یکی از معترضان جان ۱۸ تن را گرفت

حد اقل ۱۸ تن در نتیجۀ سه انفجار پی در پی در مراسم خاک سپاری محمد سالم ایزدیار، فرزند محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا، جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجارها پس از چاشت امروز شنبه (۱۳ جوزا) در قبرستانی در منطقۀ خیرخانۀ کابل رُخ دادند.

مقام‌ها هرچند جان باختن ۱۸ تن را تأیید می‌کنند اما در بارۀ نوعیت این انفجارها چیزی نمی‎گویند.

سالم ایزدیار در اعتراضات ضد حکومتی روز جمعه پس از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی با برخورد گلوله بر سرش جان باخت.

گزارش‎‌ها می‌رسانند که محل رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده است و به مردم اجازۀ ورد به آن‌جل داده نمی‌شود.

بر بنیاد گزارش‌ها، شماری از مقام‌های حکومتی از جمله عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کشور، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، و همچنان احمد ضیا مسعود، نمایندۀ پیشین رییس جمهور در امور

اصلاحات و حکومت داری خوب، در این مراسم اشتراک داشتند. 

اما گفته می‌شود به این مقام‌ها آسیبی نرسیده‌‎است.

 طالبان در یک خبرنامه دست داشتن در این انفجارها را رد کرده اند. 

سه انفجار در مراسم خاک سپاری یکی از معترضان جان ۱۸ تن را گرفت

سه انفجار پی در پی در یک قبرستان در منطقۀ خیرخانۀ کابل، در مراسم خاک سپاری محمد سالم ایزدیار، فرزند محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا، صورت گرفته‌است.

Thumbnail

حد اقل ۱۸ تن در نتیجۀ سه انفجار پی در پی در مراسم خاک سپاری محمد سالم ایزدیار، فرزند محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا، جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجارها پس از چاشت امروز شنبه (۱۳ جوزا) در قبرستانی در منطقۀ خیرخانۀ کابل رُخ دادند.

مقام‌ها هرچند جان باختن ۱۸ تن را تأیید می‌کنند اما در بارۀ نوعیت این انفجارها چیزی نمی‎گویند.

سالم ایزدیار در اعتراضات ضد حکومتی روز جمعه پس از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی با برخورد گلوله بر سرش جان باخت.

گزارش‎‌ها می‌رسانند که محل رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده است و به مردم اجازۀ ورد به آن‌جل داده نمی‌شود.

بر بنیاد گزارش‌ها، شماری از مقام‌های حکومتی از جمله عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کشور، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، و همچنان احمد ضیا مسعود، نمایندۀ پیشین رییس جمهور در امور

اصلاحات و حکومت داری خوب، در این مراسم اشتراک داشتند. 

اما گفته می‌شود به این مقام‌ها آسیبی نرسیده‌‎است.

 طالبان در یک خبرنامه دست داشتن در این انفجارها را رد کرده اند. 

هم‌رسانی کنید