Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه غیرنظامی در نتیجۀ حمله مهاجمان در گردیز زخمی شدند

مقام‎های محلی در ولایت پکتیا می‎گویند که لحظاتی پیش، دو مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف، خود شان را در شهر گردیز،  مرکز این ولایت انفجار دادند.

سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پکتیا می‎گوید که دو مهاجم انتحاری سوار بر یک موترسایکل، پس از آن که از سوی پولیس شناسایی شدند، خود شان را در مسیرشاهراه کابل- گردیز انفجار دادند.

وی می‎افزاید که در نتیجۀ این روی‎داد، سه غیر نظامی زخم برداشتند.

آقای عبدالرحیم زی تأکید می‎کند که تاکنون روشن نیست که این مهاجمان انتحاری، قصد حمله برکدام بخش این ولایت را داشتند.

تا هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

مقام‎های امنیتی نیز در این باره چیزی نگفته اند.

سه غیرنظامی در نتیجۀ حمله مهاجمان در گردیز زخمی شدند

مقام‎های امنیتی در ولایت پکتیا می‎گویند که دو مهاج انتحاری سوار بر یک موترسایکل، پس از آن که از سوی پولیس شناسایی شدند، خود شان را در مسیرشاهراه کابل- گردیز انفجار دادند

تصویر بندانگشتی

مقام‎های محلی در ولایت پکتیا می‎گویند که لحظاتی پیش، دو مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف، خود شان را در شهر گردیز،  مرکز این ولایت انفجار دادند.

سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پکتیا می‎گوید که دو مهاجم انتحاری سوار بر یک موترسایکل، پس از آن که از سوی پولیس شناسایی شدند، خود شان را در مسیرشاهراه کابل- گردیز انفجار دادند.

وی می‎افزاید که در نتیجۀ این روی‎داد، سه غیر نظامی زخم برداشتند.

آقای عبدالرحیم زی تأکید می‎کند که تاکنون روشن نیست که این مهاجمان انتحاری، قصد حمله برکدام بخش این ولایت را داشتند.

تا هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

مقام‎های امنیتی نیز در این باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید