Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه پولیس در حملۀ طالبان در کابل جان باختند

وزارت امور داخله می‌گوید که شماری از مهاجمان، یک‌شنبه شب (۲۹ثور) بریک پاسگاه پولیس در مربوطات حوزۀ هفتم امنیتی کابل حمله کردند. 

نصرت رحیمی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این رویداد سه پولیس جان باخته‌اند و سه پولیس دیگر زخمی شده‌اند. 

به گفتۀ آقای رحیمی، در این حمله شش مهاجم دخیل بودند که دو تن آنان نیز کشته شدند. 

طالبان مسؤولیت این حمله را پذیرفته‌اند.

سه شب پیش نیز یک پاسگاه مربوط نیروهای محافظت عامه در منطقۀ پل‌چرخی کابل آماج قرار گرفت. در آن رویداد چهار تن از نیروهای محافظت عامه جان باختند. 

سه پولیس در حملۀ طالبان در کابل جان باختند

سخن‌گوی وزارت داخله گفته‌است که مهاجمان شش تن بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که شماری از مهاجمان، یک‌شنبه شب (۲۹ثور) بریک پاسگاه پولیس در مربوطات حوزۀ هفتم امنیتی کابل حمله کردند. 

نصرت رحیمی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این رویداد سه پولیس جان باخته‌اند و سه پولیس دیگر زخمی شده‌اند. 

به گفتۀ آقای رحیمی، در این حمله شش مهاجم دخیل بودند که دو تن آنان نیز کشته شدند. 

طالبان مسؤولیت این حمله را پذیرفته‌اند.

سه شب پیش نیز یک پاسگاه مربوط نیروهای محافظت عامه در منطقۀ پل‌چرخی کابل آماج قرار گرفت. در آن رویداد چهار تن از نیروهای محافظت عامه جان باختند. 

هم‌رسانی کنید