تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سومین گروه از زندانیان طالبان آزاد شدند

دفتر شورای امنیت ملی، امروز (یک‌شنبه ۲۴ حمل) اعلام کرد که سومین گروه از زندانیان طالبان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی و با درنظرداشت "وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی ماندۀ آنان" آزاد شده‌اند.

شورای امنیت ملی هرچند شمار این زندانیان را که امروز آزاد شده‌اند مشخص نکرده‌است، اما پیش از این منابع گفته بودند که صد زندانی طالبان در مرحلۀ سوم آزاد خواهند شد. 

روند رهایی زندانیان طالبان چهارشنبۀ هفتۀ پیش آغاز شد که حکومت صد زندانی طالبان را آزاد کرد و پس از آن در روز پنج‌شنبه صد تن دیگر از این زندانیان آزاد شدند. 

حکومت تعهد سپرده‌است که تا کمتر از یک ماه دیگر ۱۵۰۰زندانی طالبان را ازبهر پیشرفت در روند صلح رها کند.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، باید تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت آزاد شوند و نیز طالبان یک‌هزار نیروی امنیتی را که در بند دارند آزاد کنند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته‌است که قرار است بیست نیروی دولتی که در بند گروۀ طالبان استند، امروز در ولایت کندهار به دفتر صلیب سرخ سپرده شوند. 

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز جمعه گفت که افراد آزادشده از سوی حکومت افغانستان «افراد نامعلوم» استند. 

این سخن‌گوی طالبان، از حکومت انتقاد کرده‌است که در روند رهایی زندانیان طالبان بهانه‌گیری می‌کند و به‌همین دلیل هیئت طالبان که برای رهایی زندانیان به کابل آمده بود، کابل را ترک کرده‌است.

گفت‌وگوهای میان افغانان باید ده روز پس از امضای توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان – در بیستم ماه حوت سال گذشته - آغاز می‌شدند، اما به علت آن‌چه که تأخیر در رهایی زندانیان طالب و روشن نبودن هیئت گفت‌وگوکنندۀ حکومت و بحران به میان آمده سیاسی پس از انتخابات دانسته می‌شود آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به تاخیر افتاده‌است.

سومین گروه از زندانیان طالبان آزاد شدند

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته‌است که قرار است بیست نیروی دولتی که در بند گروۀ طالبان استند، امروز در ولایت کندهار به دفتر صلیب سرخ سپرده شوند. 

Thumbnail

دفتر شورای امنیت ملی، امروز (یک‌شنبه ۲۴ حمل) اعلام کرد که سومین گروه از زندانیان طالبان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی و با درنظرداشت "وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی ماندۀ آنان" آزاد شده‌اند.

شورای امنیت ملی هرچند شمار این زندانیان را که امروز آزاد شده‌اند مشخص نکرده‌است، اما پیش از این منابع گفته بودند که صد زندانی طالبان در مرحلۀ سوم آزاد خواهند شد. 

روند رهایی زندانیان طالبان چهارشنبۀ هفتۀ پیش آغاز شد که حکومت صد زندانی طالبان را آزاد کرد و پس از آن در روز پنج‌شنبه صد تن دیگر از این زندانیان آزاد شدند. 

حکومت تعهد سپرده‌است که تا کمتر از یک ماه دیگر ۱۵۰۰زندانی طالبان را ازبهر پیشرفت در روند صلح رها کند.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، باید تا پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت آزاد شوند و نیز طالبان یک‌هزار نیروی امنیتی را که در بند دارند آزاد کنند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته‌است که قرار است بیست نیروی دولتی که در بند گروۀ طالبان استند، امروز در ولایت کندهار به دفتر صلیب سرخ سپرده شوند. 

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز جمعه گفت که افراد آزادشده از سوی حکومت افغانستان «افراد نامعلوم» استند. 

این سخن‌گوی طالبان، از حکومت انتقاد کرده‌است که در روند رهایی زندانیان طالبان بهانه‌گیری می‌کند و به‌همین دلیل هیئت طالبان که برای رهایی زندانیان به کابل آمده بود، کابل را ترک کرده‌است.

گفت‌وگوهای میان افغانان باید ده روز پس از امضای توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان – در بیستم ماه حوت سال گذشته - آغاز می‌شدند، اما به علت آن‌چه که تأخیر در رهایی زندانیان طالب و روشن نبودن هیئت گفت‌وگوکنندۀ حکومت و بحران به میان آمده سیاسی پس از انتخابات دانسته می‌شود آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به تاخیر افتاده‌است.

هم‌رسانی کنید