تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

سیاف: به هیچ دلیلی نباید انتخابات به تعویق انداخته شود

عبدرب الرسول سیاف، از رهبران جهادی کشور هشدار می‌دهد که نباید هیچ‌کس به فکر به تعویق انداختن انتخابات در کشور باشد.

آقای سیاف می‌گوید که یگانه راه انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان، برگزاری انتخابات است و باید حکومت در برگزاری انتخابات تلاش کند: «انتخابات را کردنی هستیم؛ انتخابات حتمی است به هیچ بهانه و به هیچ عذری کسی نمی تواند که انتخابات را به عقب بیاندازد.»

هرچند آقای سیاف از کسی یا گروه خاصی نام نمی‌گیرد که در تلاش به عقب انداختن انتخابات باشد، اما محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه می‌گوید که حکومت در تلاش مهندسی انتخابات پیش رو است.

آقای محقق می‌گوید که به همین دلیل، هراس افگنان فرصت می‌یابند که بر شهرها و روستاها حمله کنند و حکومت نمی‌تواند جلو آنان را بگیرد.

این سخنان در مراسم یادبود از هفدهمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور که امروز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) در کابل برگزار شده بود، بیان شدند.

شماری از شرکت کننده‌گان این برنامه، کارنامه‌های قهرمان ملی را ستودند و بر اتحاد و همدلی میان مردم تأکید کردند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود گفت: «بدون وفاق و بدون وحدت هیچ کدام ما و شما نمی‌توانیم که در برابر این دشمنان پیدا و پنهان مقاومت کنیم.»

چگونگی رسیدن به صلح و آغاز گفت‌وگوها با مخالفان مسلح دولت، از محورهای دیگر سخنان شرکت کننده‌گان این مراسم بودند.

عبدرب الرسول سیاف، از تشکیل یک هیئت گفت وگو کننده برای گفت وگو با مخالفان مسلح دولت سخن زد: «ما در تلاش تشکیل یک گروپ یا یک هیئت ملی برای مصالحه هستیم که به نماینده‌گی از ملت و در عین زمان نمایندۀ حکومت با این هیئت می‌باشد؛ یک تیم قوی و مقتدر که در آن صورت برای مخالفان مسلح باید هیچ بهانه نماند که ما با فلانی گپ می‌زنیم و با فلانی گپ نمی‌زنیم اگر خود را جز از این ملت می‌دانند باز همرای این تیم ملی مصالحه باید گپ را رد نکنند.»

و اما، این هیئت چگونه و از میان چه کسانی ساخته خواهد شد؟

در این باره، محمد محقق می‌گوید: «ایتلاف بزرگ ملی، ایتلاف حراست و ثبات و مجموعه هایی که در اطراف دفتر جناب کرزی صاحب استند، اینان این طرح را داده اند - که یک طرح چند جانبه باشد - همین مردم، حکومت و طالبان بنشینند و یک مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. اما هیچ کس طرف این طرح نمی‌رود - یعنی حکومت تا کنون از این مساله استقبال نکرده است.»

با این هم معاون دوم رییس جمهور می گوید که حکومت از هر گونه طرح صلح و آتش بس پشتیبانی کرده است و پشتیبانی خواهد کرد.

انتخابات ۹۸

سیاف: به هیچ دلیلی نباید انتخابات به تعویق انداخته شود

هرچند آقای سیاف از کسی یا گروه خاصی نام نمی‌گیرد که در تلاش به عقب انداختن انتخابات باشد، اما محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه می‌گوید که حکومت در تلاش مهندسی انتخابات پیش رو است.

تصویر بندانگشتی

عبدرب الرسول سیاف، از رهبران جهادی کشور هشدار می‌دهد که نباید هیچ‌کس به فکر به تعویق انداختن انتخابات در کشور باشد.

آقای سیاف می‌گوید که یگانه راه انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان، برگزاری انتخابات است و باید حکومت در برگزاری انتخابات تلاش کند: «انتخابات را کردنی هستیم؛ انتخابات حتمی است به هیچ بهانه و به هیچ عذری کسی نمی تواند که انتخابات را به عقب بیاندازد.»

هرچند آقای سیاف از کسی یا گروه خاصی نام نمی‌گیرد که در تلاش به عقب انداختن انتخابات باشد، اما محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه می‌گوید که حکومت در تلاش مهندسی انتخابات پیش رو است.

آقای محقق می‌گوید که به همین دلیل، هراس افگنان فرصت می‌یابند که بر شهرها و روستاها حمله کنند و حکومت نمی‌تواند جلو آنان را بگیرد.

این سخنان در مراسم یادبود از هفدهمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور که امروز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) در کابل برگزار شده بود، بیان شدند.

شماری از شرکت کننده‌گان این برنامه، کارنامه‌های قهرمان ملی را ستودند و بر اتحاد و همدلی میان مردم تأکید کردند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود گفت: «بدون وفاق و بدون وحدت هیچ کدام ما و شما نمی‌توانیم که در برابر این دشمنان پیدا و پنهان مقاومت کنیم.»

چگونگی رسیدن به صلح و آغاز گفت‌وگوها با مخالفان مسلح دولت، از محورهای دیگر سخنان شرکت کننده‌گان این مراسم بودند.

عبدرب الرسول سیاف، از تشکیل یک هیئت گفت وگو کننده برای گفت وگو با مخالفان مسلح دولت سخن زد: «ما در تلاش تشکیل یک گروپ یا یک هیئت ملی برای مصالحه هستیم که به نماینده‌گی از ملت و در عین زمان نمایندۀ حکومت با این هیئت می‌باشد؛ یک تیم قوی و مقتدر که در آن صورت برای مخالفان مسلح باید هیچ بهانه نماند که ما با فلانی گپ می‌زنیم و با فلانی گپ نمی‌زنیم اگر خود را جز از این ملت می‌دانند باز همرای این تیم ملی مصالحه باید گپ را رد نکنند.»

و اما، این هیئت چگونه و از میان چه کسانی ساخته خواهد شد؟

در این باره، محمد محقق می‌گوید: «ایتلاف بزرگ ملی، ایتلاف حراست و ثبات و مجموعه هایی که در اطراف دفتر جناب کرزی صاحب استند، اینان این طرح را داده اند - که یک طرح چند جانبه باشد - همین مردم، حکومت و طالبان بنشینند و یک مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. اما هیچ کس طرف این طرح نمی‌رود - یعنی حکومت تا کنون از این مساله استقبال نکرده است.»

با این هم معاون دوم رییس جمهور می گوید که حکومت از هر گونه طرح صلح و آتش بس پشتیبانی کرده است و پشتیبانی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید