Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌ها در کشور حدود سه‌هزار خانواده‌ها را زیانمند کرده‌است

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که در سیلاب‌های اخیر در کشور نزدیک به سه‌هزار خانواده زیان دیده‌اند.

به گفتۀ این وزارت، روند مددرسانی به تمامی این خانواده‌ها جریان دارد؛ اما از این میان، هزار خانواده که در ولایت پروان استند، به کمک‌های فوری نیاز دارند.

پس از پروان، ولایت‌هایی چون کاپیسا، میدان وردک، ننگرهار، پنجشیر و ولسوالی سروبی کابل، از بخش‌هایی استند که در سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر بیشتر تلفات و زیان دیده‌اند.

احمد تمیم عظیمی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث بیان داشت: «نزدیک به سه‌‎هزار خانواده در چهارده ولایت متضرر شده‌اند. از این میان پنج‌صد خانواده مربوط (چاریکار) پروان می‌شود و در پروان، یک‌هزار خانواده به کمک‌های عاجل نیاز دارند.»

این سیلاب‌ها جان بیش از ۱۵۰ تن را گرفته‌است و بیش از ۲۵۰ تن دیگر را زخمی کرده‌است.

درهمین حال، شماری از جوانان رضاکار در کابل، کارزاری را برای گردآوری کمک‌ها برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌‎ها به راه انداخته‌اند.

فریحه ایثار، عضو «گروه جوانان رضاکار افغانستان» گفت: «یک تیم بزرگ ما فعلاً در ساحه استند در پروان، یک تیم دیگر ما در لوگر و همچنان امروز یک تعداد از همکاران ما در ولایت کاپیسا به خاطر کمک‌رسانی به سیلاب‌زده‌گان عملاً وارد فعالیت و کار استند.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که افزون به رسیدن پول به شماری از خانواده‌های جان‌باخته‌گان و مجروحان سیلاب‌ها، به بیش از یک‌هزار خانواده در ولایت پروان، مواد موردنیاز نیز توزیع شده است.

اما همه‌گان بدین باورند که این کمک‌ها بسنده نیستند و هرکس باید در اندازه توانش، به یاری آسیب‌دیده‌گان بشتابد.

اجمل زاهد، کارمند دولت اظهار داشت: «من هم شاهد این بودم که وقتی رفتم یک فامیل را دیدم فقط یک عضو خانواده مانده بود از ده نفر، تمام‌شان زیر خاک بودند.»

نیره پاینده، دانشجو نیز بیان داشت: «این به‌نظر من خوب نمی‌آید که در سوشیل‌میدیا ما پیام غم‌شریکی بدهیم! همین را عملأ در ساحه بیاییم و همراه مردم نیازمند ما کمک کنیم.»

در ماه حمل پارسال، ۴۵ هزار خانواده در سرازیرشدن سیلاب‌ها در کشور متأثر شدند. اما آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث نشان می‌دهند که امسال، تا پیش از سیلاب‌های هفته گذشته در حدود ۲۲هزار خانواده از سیلاب‌ها در کشور آسیب دیده‌اند.

سیلاب‌ها در کشور حدود سه‌هزار خانواده‌ها را زیانمند کرده‌است

شماری از جوانان رضاکار در کابل، کارزاری را برای گردآوری کمک‌ها برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌‎ها به راه انداخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که در سیلاب‌های اخیر در کشور نزدیک به سه‌هزار خانواده زیان دیده‌اند.

به گفتۀ این وزارت، روند مددرسانی به تمامی این خانواده‌ها جریان دارد؛ اما از این میان، هزار خانواده که در ولایت پروان استند، به کمک‌های فوری نیاز دارند.

پس از پروان، ولایت‌هایی چون کاپیسا، میدان وردک، ننگرهار، پنجشیر و ولسوالی سروبی کابل، از بخش‌هایی استند که در سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر بیشتر تلفات و زیان دیده‌اند.

احمد تمیم عظیمی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث بیان داشت: «نزدیک به سه‌‎هزار خانواده در چهارده ولایت متضرر شده‌اند. از این میان پنج‌صد خانواده مربوط (چاریکار) پروان می‌شود و در پروان، یک‌هزار خانواده به کمک‌های عاجل نیاز دارند.»

این سیلاب‌ها جان بیش از ۱۵۰ تن را گرفته‌است و بیش از ۲۵۰ تن دیگر را زخمی کرده‌است.

درهمین حال، شماری از جوانان رضاکار در کابل، کارزاری را برای گردآوری کمک‌ها برای آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌‎ها به راه انداخته‌اند.

فریحه ایثار، عضو «گروه جوانان رضاکار افغانستان» گفت: «یک تیم بزرگ ما فعلاً در ساحه استند در پروان، یک تیم دیگر ما در لوگر و همچنان امروز یک تعداد از همکاران ما در ولایت کاپیسا به خاطر کمک‌رسانی به سیلاب‌زده‌گان عملاً وارد فعالیت و کار استند.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که افزون به رسیدن پول به شماری از خانواده‌های جان‌باخته‌گان و مجروحان سیلاب‌ها، به بیش از یک‌هزار خانواده در ولایت پروان، مواد موردنیاز نیز توزیع شده است.

اما همه‌گان بدین باورند که این کمک‌ها بسنده نیستند و هرکس باید در اندازه توانش، به یاری آسیب‌دیده‌گان بشتابد.

اجمل زاهد، کارمند دولت اظهار داشت: «من هم شاهد این بودم که وقتی رفتم یک فامیل را دیدم فقط یک عضو خانواده مانده بود از ده نفر، تمام‌شان زیر خاک بودند.»

نیره پاینده، دانشجو نیز بیان داشت: «این به‌نظر من خوب نمی‌آید که در سوشیل‌میدیا ما پیام غم‌شریکی بدهیم! همین را عملأ در ساحه بیاییم و همراه مردم نیازمند ما کمک کنیم.»

در ماه حمل پارسال، ۴۵ هزار خانواده در سرازیرشدن سیلاب‌ها در کشور متأثر شدند. اما آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث نشان می‌دهند که امسال، تا پیش از سیلاب‌های هفته گذشته در حدود ۲۲هزار خانواده از سیلاب‌ها در کشور آسیب دیده‌اند.

هم‌رسانی کنید