تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیماسمر: حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح معنادار شود

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار می‌دهد که هرگاه ارزش‌های حقوق بشری در گفت‌وگوهای صلح به معامله گرفته شوند، صلح پایدار در کشور برقرار نخواهد شد.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که زنان باید در گفت‌وگوهای صلح حضور معنا دار داشته باشند.

سیما سمر که در نشستی از بهر نظرگیری برای یک پژوهش ملی زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در کابل سخن می‌زد تاکید کرد که باید به زنان در گفت‌وگوهای صلح نقش فعال داده شود.

سیماسمر گفت: «تا زمانی که حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح معنادار نشود، صلح پایدار برقرار نخواهد شد.»

در همین حال، سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست تاکید می‌ورزد که هرگز اجازه داده نخواهد شد تا نظام کنونی در گفت‌وگو با طالبان به معامله گرفته شود.

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه نظام کنونی کشور را تضمین کننده حقوق مردم و زنان می‌داند و از به معامله گرفته نشدن آن اطمینان می‌دهد.

آقای ربانی گفت: «هیچ اجازه نخواهیم داد تا نظام کنونی مبتنی بر حقوق شهروندی افغانستان به معامله گرفته شود.»

سفیرامریکا در کابل نیز برای حفظ دستاوردهای کنونی در گفت‌وگوهای صلح، رویکرد همه‌شمول در گفت‌وگو با طالبان را یک نیاز می‌داند.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، گفت: «هنگامی که از فراگیر بودن روند صلح گپ می‌زنیم، دو هدف را بیان می‌کنیم. نخست، کسانی که در کنار طالبان در باره آینده این کشور گفت‌وگو می‌کنند نماینده شهروندان این کشور باشند. دوم این که مردم این کشور باید در گفت‌وگوها و تصمیم‌های صلح دخیل باشند.»

درهمین حال رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که نباید در باره روند صلح بیش از اندازه نگران بود، چرا که یگانه راه حل جنگ کشور گفت‌وگو است.

محمد عمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، گفت: «بیشتر سیاسیون ما توافق کرده‌اند که گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان مراحل ابتدایی گفت‌وگوها باشد، نه نهایی.»

قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج این دادخواهی‌اش را درپژوهش ملی زنان صلح و امنیت جا دهد و سپس آن را با مردم،  حکومت و جامعه جهانی در میان بگذارد.

سیماسمر: حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح معنادار شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح برجسته و معنادار نشود، صلح پایدار در کشور برقرار نخواهد شد.

Thumbnail

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار می‌دهد که هرگاه ارزش‌های حقوق بشری در گفت‌وگوهای صلح به معامله گرفته شوند، صلح پایدار در کشور برقرار نخواهد شد.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که زنان باید در گفت‌وگوهای صلح حضور معنا دار داشته باشند.

سیما سمر که در نشستی از بهر نظرگیری برای یک پژوهش ملی زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در کابل سخن می‌زد تاکید کرد که باید به زنان در گفت‌وگوهای صلح نقش فعال داده شود.

سیماسمر گفت: «تا زمانی که حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح معنادار نشود، صلح پایدار برقرار نخواهد شد.»

در همین حال، سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست تاکید می‌ورزد که هرگز اجازه داده نخواهد شد تا نظام کنونی در گفت‌وگو با طالبان به معامله گرفته شود.

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه نظام کنونی کشور را تضمین کننده حقوق مردم و زنان می‌داند و از به معامله گرفته نشدن آن اطمینان می‌دهد.

آقای ربانی گفت: «هیچ اجازه نخواهیم داد تا نظام کنونی مبتنی بر حقوق شهروندی افغانستان به معامله گرفته شود.»

سفیرامریکا در کابل نیز برای حفظ دستاوردهای کنونی در گفت‌وگوهای صلح، رویکرد همه‌شمول در گفت‌وگو با طالبان را یک نیاز می‌داند.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، گفت: «هنگامی که از فراگیر بودن روند صلح گپ می‌زنیم، دو هدف را بیان می‌کنیم. نخست، کسانی که در کنار طالبان در باره آینده این کشور گفت‌وگو می‌کنند نماینده شهروندان این کشور باشند. دوم این که مردم این کشور باید در گفت‌وگوها و تصمیم‌های صلح دخیل باشند.»

درهمین حال رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که نباید در باره روند صلح بیش از اندازه نگران بود، چرا که یگانه راه حل جنگ کشور گفت‌وگو است.

محمد عمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، گفت: «بیشتر سیاسیون ما توافق کرده‌اند که گفت‌وگوها میان امریکا و طالبان مراحل ابتدایی گفت‌وگوها باشد، نه نهایی.»

قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج این دادخواهی‌اش را درپژوهش ملی زنان صلح و امنیت جا دهد و سپس آن را با مردم،  حکومت و جامعه جهانی در میان بگذارد.

هم‌رسانی کنید