تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سیما سمر به عنوان عضو بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل گماشته شد

سماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان عضو بورد مشورتی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گماشته شد.

دفتر نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در خبرنامه‌یی که روز جمعه به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که خانم سمر از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان عضو بورد مشورتی او در امور میانجی‌گری صلح گماشته شده است.

در خبرنامه آمده است که در کنار خانم سمر، جوان گابریل والدس نیز به عنوان عضو این بورد تعیین شده است.

بربنیاد این خبرنامه، خانم سمر و والدس به جای میشل باچلت و جوزه مانوئل راموز هور در این بورد گماشته شده‌اند.

بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ایجاد شد. هژده عضو این بورد که تجربه، مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند، دبیرکل سازمان ملل را در بخش میانجی‌گیری در امور صلح مشوره می‌دهند.

 

افغانستان

سیما سمر به عنوان عضو بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل گماشته شد

هژده عضو بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل که تجربه، مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند، دبیرکل سازمان ملل را در بخش میانجی‌گیری در امور صلح مشوره می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

سماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان عضو بورد مشورتی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گماشته شد.

دفتر نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در خبرنامه‌یی که روز جمعه به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که خانم سمر از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان عضو بورد مشورتی او در امور میانجی‌گری صلح گماشته شده است.

در خبرنامه آمده است که در کنار خانم سمر، جوان گابریل والدس نیز به عنوان عضو این بورد تعیین شده است.

بربنیاد این خبرنامه، خانم سمر و والدس به جای میشل باچلت و جوزه مانوئل راموز هور در این بورد گماشته شده‌اند.

بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ایجاد شد. هژده عضو این بورد که تجربه، مهارت، دانش و ارتباطات وسیع دارند، دبیرکل سازمان ملل را در بخش میانجی‌گیری در امور صلح مشوره می‌دهند.

 

هم‌رسانی کنید