Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: شمار نیروهای افغان به پایین‌ترین حد در ۴ سال گذشته رسیده

بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارش سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸ میلادی که به کانگرس ایالات متحده ارایه کرده، گفته که شمار نیروهای امنیتی افغان در این مدت کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است.

بربنیاد این گزارش، شمار نیروهای امنیتی افغان تا ۳۱ ماه اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی، ۳۰۸ هزار و ۶۹۳ تن بوده‌اند – پایین‌ترین آمار از زمان آغاز مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی.

در این گزارش آمده است که در ربع سوم سال ۲۰۱۸، تعداد ۳۶۳۵ تن از نیروهای امنیتی افغان کاهش یافته‌اند.

سیگر در گزارشش با استناد به داده‌های وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید ۳۵۲هزار می‌بود در حالی‌که اکنون چیزی بیشتر از ۸۷ درصد این نیروها موجود اند. با این حساب، ۴۳ هزار و ۳۰۷ تن نیروهای امنیتی کم استند.

گزارش سیگر در حالی از کاهش نیروهای امنیتی افغان پرده بر می‌دارد که چندی پیش، رییس‌جمهور غنی در حاشیۀ نشست مجمع اقتصاد جهان در سویس گفت از سال ۲۰۱۴تا اکنون ۴۵هزار تن از نیروهای امنیتی افغان کشته‌ شده‌اند.

در گزارش سیگر، هم‌چنان آمده است که در سه ماه اخیر ۲۰۱۸میلادی، حکومت افغانستان بر ۵۳ درصد از خاک این کشور حاکم بوده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در سه ماه اخیر، حکومت افغانستان بر ۵۳ اعشاریه هشت درصد خاک کشور حاکم بوده است - که ۶۳ درصد باشنده‌گان کشور در بخش‌های زیر حاکمیت دولت زنده‌گی می‌کنند. اما ۴۷ درصد خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.»

بربنیاد این گزارش، ایالات متحده در سال پار میلادی بیشتر از۱۳۲میلیارد دالر را در بخش بازسازی در افغانستان هزینه کرده است.

این گزارش، به نقل از مأموریت حمایت قاطع می‌گوید که در سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸میلادی هفت ولسوالی از حاکمیت حکومت بیرون شده اند. بربنیاد این گزارش، ۳۳ درصد ولسوالی‌های کشور زیر منازعه استند و در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۸ میلادی حمله‌های طالبان شش درصد کاهش یافته‌اند.

همزمان با نبردهای داغ میان طالبان و حکومت افغانستان بر محدوۀ جغرافیایی شان، گفت‌وگوهای نیز بیش از هر زمانی دیگر شدت گرفته‌اند.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که هفتۀ پیش برای شش روز پی در پی با نماینده‌گان طالبان در قطر دیدار کرد، می‌گوید که روی موضوعات مهم چون خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مبارزه با هراس افگنی به پیشترفت‌های مهمی دست یافته اند.

 

سیگر: شمار نیروهای افغان به پایین‌ترین حد در ۴ سال گذشته رسیده

در این گزارش آمده است که در ربع سوم سال ۲۰۱۸، تعداد ۳۶۳۵ تن از نیروهای امنیتی افغان کاهش یافته‌اند.

Thumbnail

بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارش سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸ میلادی که به کانگرس ایالات متحده ارایه کرده، گفته که شمار نیروهای امنیتی افغان در این مدت کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است.

بربنیاد این گزارش، شمار نیروهای امنیتی افغان تا ۳۱ ماه اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی، ۳۰۸ هزار و ۶۹۳ تن بوده‌اند – پایین‌ترین آمار از زمان آغاز مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی.

در این گزارش آمده است که در ربع سوم سال ۲۰۱۸، تعداد ۳۶۳۵ تن از نیروهای امنیتی افغان کاهش یافته‌اند.

سیگر در گزارشش با استناد به داده‌های وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید ۳۵۲هزار می‌بود در حالی‌که اکنون چیزی بیشتر از ۸۷ درصد این نیروها موجود اند. با این حساب، ۴۳ هزار و ۳۰۷ تن نیروهای امنیتی کم استند.

گزارش سیگر در حالی از کاهش نیروهای امنیتی افغان پرده بر می‌دارد که چندی پیش، رییس‌جمهور غنی در حاشیۀ نشست مجمع اقتصاد جهان در سویس گفت از سال ۲۰۱۴تا اکنون ۴۵هزار تن از نیروهای امنیتی افغان کشته‌ شده‌اند.

در گزارش سیگر، هم‌چنان آمده است که در سه ماه اخیر ۲۰۱۸میلادی، حکومت افغانستان بر ۵۳ درصد از خاک این کشور حاکم بوده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در سه ماه اخیر، حکومت افغانستان بر ۵۳ اعشاریه هشت درصد خاک کشور حاکم بوده است - که ۶۳ درصد باشنده‌گان کشور در بخش‌های زیر حاکمیت دولت زنده‌گی می‌کنند. اما ۴۷ درصد خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.»

بربنیاد این گزارش، ایالات متحده در سال پار میلادی بیشتر از۱۳۲میلیارد دالر را در بخش بازسازی در افغانستان هزینه کرده است.

این گزارش، به نقل از مأموریت حمایت قاطع می‌گوید که در سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸میلادی هفت ولسوالی از حاکمیت حکومت بیرون شده اند. بربنیاد این گزارش، ۳۳ درصد ولسوالی‌های کشور زیر منازعه استند و در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۸ میلادی حمله‌های طالبان شش درصد کاهش یافته‌اند.

همزمان با نبردهای داغ میان طالبان و حکومت افغانستان بر محدوۀ جغرافیایی شان، گفت‌وگوهای نیز بیش از هر زمانی دیگر شدت گرفته‌اند.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که هفتۀ پیش برای شش روز پی در پی با نماینده‌گان طالبان در قطر دیدار کرد، می‌گوید که روی موضوعات مهم چون خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مبارزه با هراس افگنی به پیشترفت‌های مهمی دست یافته اند.

 

هم‌رسانی کنید