Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیگر: شمار نیروهای دولتی افغان کاهش یافته است

نهاد ارشد نظارتی امریکا در یک گزارش می‌نویسد که شمار نیروهای دولتی افغانستان نزدیک به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش که امروز سه شنبه توسط بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان به نشر رسید، آمده است که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که شامل ارتش ملی، پولیس ملی، نیروهای هوایی می‌شود، در ماه جنوری سال روان میلادی (ماه جدی سال ۱۳۹۶ خورشیدی) ۲۹۶ هزار و ۴۰۰ تخمین شده است. 

به گفتۀ ین گزارش، این آمار ۱۰ اعشاریه ۶ درصد کاهش را در مقایسه با همین زمان در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

درحالی ک شمار رسمی این نیروها ۳۳۴ هزار است.

جان ساپکو، رییس سیگر، در این باره گفت: «ساختن نیروهای افغا در اولویت ایالات متحده و همپیمانان بین المللی ما قرار دارد. از این رو، این جای نگرانی است که گوها کاهش نیروی نیروهای افغان استیم.»

ایالات متحده امریکا در نزدیک به دو سال اخیر هزاران سرباز بیشتر به افغانستان فرستاد تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در بخش آموزش، مشوره دهی و همکاری کمک کند. 

همچنان برای فرماندهان نیروهای امریکایی صلاحیت راه اندازی حمله های هوایی در برابر هراس افگنان داده شده است.

در هفتۀ روان، جیمز متیز وزیر دفاع امریکا در پاسخ به پرسشی در بارۀ برنامه و هدف سال آینده او برای افغانستان، گفت که او خواهان نیروهای بیشتر توانمند افغان و کاهش در میزان خشونت‌ها در افغانتسان است.
رویترز امروز سه شنبه در گزارش اش می‌نویسد که نیروهای امریکایی بیشتر از پیش در بارۀ وضعیت کنونی محتاط اند.

رویترز به نقل از مقام‌های استخبارات امریکا نویسد که با وجود آموزش و پشتیبانی شدید ایالات متحده امریکا، اکثریت زیاد نیروهای افغان توانایی پیشگیری طالبان برای گرفتن مناطق بیشتر را ندارند – مناطقی را که این گروه شورشی پس از حضور امریکا در افغانستان از دست دادند.

میخایل کوگلمن، عضو یک نهاد گفتمان در واشنگتن، گفت: «درحالی که نیروهای افغان بیش از یک دهه پیش نیرومندتر اند، اما در راه درازی در حال تلاش اند. قطعاً در این جا ناکامی راهبرد امریکا است.»

سیگر در گزارش اش نوشته است که درصدی نفوسی که توسط حکومت افغانستان اداره می شود و یا زیر اثر آن قرار دارد به ۶۵ درصد افزایش یافته است و در مقایسه با همین وقت سال در سال گذشته یک درصد افزایش را نشان می دهد.

سیگر: شمار نیروهای دولتی افغان کاهش یافته است

سیگر می‌گوید که شمار سربازان نیروهای دولتی افغانستان در ماه جدی سال پار خورشیدی ۲۹۶ هزار و ۴۰۰ تن بود در حالی که شمار رسمی آنان ۳۳۴ هزار تن است.

تصویر بندانگشتی

نهاد ارشد نظارتی امریکا در یک گزارش می‌نویسد که شمار نیروهای دولتی افغانستان نزدیک به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش که امروز سه شنبه توسط بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان به نشر رسید، آمده است که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که شامل ارتش ملی، پولیس ملی، نیروهای هوایی می‌شود، در ماه جنوری سال روان میلادی (ماه جدی سال ۱۳۹۶ خورشیدی) ۲۹۶ هزار و ۴۰۰ تخمین شده است. 

به گفتۀ ین گزارش، این آمار ۱۰ اعشاریه ۶ درصد کاهش را در مقایسه با همین زمان در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

درحالی ک شمار رسمی این نیروها ۳۳۴ هزار است.

جان ساپکو، رییس سیگر، در این باره گفت: «ساختن نیروهای افغا در اولویت ایالات متحده و همپیمانان بین المللی ما قرار دارد. از این رو، این جای نگرانی است که گوها کاهش نیروی نیروهای افغان استیم.»

ایالات متحده امریکا در نزدیک به دو سال اخیر هزاران سرباز بیشتر به افغانستان فرستاد تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در بخش آموزش، مشوره دهی و همکاری کمک کند. 

همچنان برای فرماندهان نیروهای امریکایی صلاحیت راه اندازی حمله های هوایی در برابر هراس افگنان داده شده است.

در هفتۀ روان، جیمز متیز وزیر دفاع امریکا در پاسخ به پرسشی در بارۀ برنامه و هدف سال آینده او برای افغانستان، گفت که او خواهان نیروهای بیشتر توانمند افغان و کاهش در میزان خشونت‌ها در افغانتسان است.
رویترز امروز سه شنبه در گزارش اش می‌نویسد که نیروهای امریکایی بیشتر از پیش در بارۀ وضعیت کنونی محتاط اند.

رویترز به نقل از مقام‌های استخبارات امریکا نویسد که با وجود آموزش و پشتیبانی شدید ایالات متحده امریکا، اکثریت زیاد نیروهای افغان توانایی پیشگیری طالبان برای گرفتن مناطق بیشتر را ندارند – مناطقی را که این گروه شورشی پس از حضور امریکا در افغانستان از دست دادند.

میخایل کوگلمن، عضو یک نهاد گفتمان در واشنگتن، گفت: «درحالی که نیروهای افغان بیش از یک دهه پیش نیرومندتر اند، اما در راه درازی در حال تلاش اند. قطعاً در این جا ناکامی راهبرد امریکا است.»

سیگر در گزارش اش نوشته است که درصدی نفوسی که توسط حکومت افغانستان اداره می شود و یا زیر اثر آن قرار دارد به ۶۵ درصد افزایش یافته است و در مقایسه با همین وقت سال در سال گذشته یک درصد افزایش را نشان می دهد.

هم‌رسانی کنید