تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شاخۀ خراسان داعش شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شد

در یک اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که شاخه خراسان داعش وابسته به گروه داعش است و در چندین حمله هراس افگنانه در افغانستان و پاکستان نقش داشته است.

جا دادن نام شاخه خراسان داعش در فهرست سیاه سازمان بر فعالیت‌های این گروه در افغانستان اثر گذار دانسته می شود.

گروه داعش تندروترین و خشن ترین گروه هراس افگن شناخته می شود. شاخه خراسان این گروه که نامش در فهرست سیاه سازمان ملل افزوده شد مسؤولیت چندین حمله مرگبار  را  در افغانستان به ویژه در کابل را پذیرفته است. 

صبغت الله احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:«ما از اینکه گروه های تروریستی به فهرست سیاه سازمان ملل اضافه شوه طبیعتا استقبال میکنیم و ما امیدوار هستیم ای مورد ادامه پیدا بکنه و هیچ گروه تروریستی نتانه آزادانه به فعالیت بپردازه.»

شاخه خراسان داعش در افغانستان بیش تر در ولایت‌های ننگرهار و کنر فعال بوده است اما ولایت‌های جوزجان، فراه، زابل و هلمند نیز گواه فعالیت‌های این گروه بوده اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«داعش در هسته اش از بین برده شده است، ریشه داعش در افغانستان بیرون کشیده شده اند. تعداد محدودی در کنر وجود دارند و از بین برده خواهند شد.»

اما آیا جا گرفتن نام شاخه خراسان داعش در فهرست سیاه سازمان ملل اثری بر فعالیت‌های این گروه در افغانستان خواهد گذاشت؟

انارکلی  هنریار، سناتور گفته است:«به فعالیت‌های شان محدودیت های ایجاده شوه، ممکنم امو منابع مالی شان که از هر طرف اینا تمویل میشن چیزی کاهش بیایه ولی ایره قضاوت اش در آینده استه و به هر صورتش ای یک اقدام نیک است.»

عظیم قویاش ، آگاه مسایل سیاسی گفت:«واقعا یک تاثیر مثبت خوده داره فعالیت های ازی یک کمی محدود میشه.»

شاخه خراسان داعش ظهورش را در ده هم ماه جنوری سال ۲۰۱۵ با پخش یک نوار تصویری درانترنت اعلام کرد.

این گروه درنخست ازسوی یک فرمانده پیشین تحریک طالبان پاکستان رهبری می شد و وفاداری اش را ازهسته اصلی داعش به رهبری ابوبکر البغدادی اعلام کرده است.

افغانستان

شاخۀ خراسان داعش شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شد

شاخه خراسان داعش در افغانستان بیش تر در ولایت‌های ننگرهار و کنر فعال بوده است اما ولایت‌های جوزجان، فراه، زابل و هلمند نیز گواه فعالیت‌های این گروه بوده اند.

تصویر بندانگشتی

در یک اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که شاخه خراسان داعش وابسته به گروه داعش است و در چندین حمله هراس افگنانه در افغانستان و پاکستان نقش داشته است.

جا دادن نام شاخه خراسان داعش در فهرست سیاه سازمان بر فعالیت‌های این گروه در افغانستان اثر گذار دانسته می شود.

گروه داعش تندروترین و خشن ترین گروه هراس افگن شناخته می شود. شاخه خراسان این گروه که نامش در فهرست سیاه سازمان ملل افزوده شد مسؤولیت چندین حمله مرگبار  را  در افغانستان به ویژه در کابل را پذیرفته است. 

صبغت الله احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته است:«ما از اینکه گروه های تروریستی به فهرست سیاه سازمان ملل اضافه شوه طبیعتا استقبال میکنیم و ما امیدوار هستیم ای مورد ادامه پیدا بکنه و هیچ گروه تروریستی نتانه آزادانه به فعالیت بپردازه.»

شاخه خراسان داعش در افغانستان بیش تر در ولایت‌های ننگرهار و کنر فعال بوده است اما ولایت‌های جوزجان، فراه، زابل و هلمند نیز گواه فعالیت‌های این گروه بوده اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«داعش در هسته اش از بین برده شده است، ریشه داعش در افغانستان بیرون کشیده شده اند. تعداد محدودی در کنر وجود دارند و از بین برده خواهند شد.»

اما آیا جا گرفتن نام شاخه خراسان داعش در فهرست سیاه سازمان ملل اثری بر فعالیت‌های این گروه در افغانستان خواهد گذاشت؟

انارکلی  هنریار، سناتور گفته است:«به فعالیت‌های شان محدودیت های ایجاده شوه، ممکنم امو منابع مالی شان که از هر طرف اینا تمویل میشن چیزی کاهش بیایه ولی ایره قضاوت اش در آینده استه و به هر صورتش ای یک اقدام نیک است.»

عظیم قویاش ، آگاه مسایل سیاسی گفت:«واقعا یک تاثیر مثبت خوده داره فعالیت های ازی یک کمی محدود میشه.»

شاخه خراسان داعش ظهورش را در ده هم ماه جنوری سال ۲۰۱۵ با پخش یک نوار تصویری درانترنت اعلام کرد.

این گروه درنخست ازسوی یک فرمانده پیشین تحریک طالبان پاکستان رهبری می شد و وفاداری اش را ازهسته اصلی داعش به رهبری ابوبکر البغدادی اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید