Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شاهراه سالنگ برای دومین روز پی‌هم به روی رفت وآمد بسته‌است

عبدالبصیر حبیبی، رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، می‌گوید که به اثر برف‌باری‌های شدید همراه با توفان و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها، این شاهراه را از ساعت ده سه‌شنبه شب بدین سو، به روی رفت و آمد بسته کرده‌اند.

به گفتۀ آقای حبیبی، برف‌باری شدید سبب شده که روند پاک‌سازی این شاهراه از وجود برف، متوقف شود. او می‌افزاید که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ برف‌کوچ نیز در بزرگ راه سالنگ، سرازیر شده‌اند.

ریزش برف و باران‌های شدید در بخش‌های مختلف کشور، باعث مشکلات برای باشنده‌گان کشور شده‌است.

روز چهارشنبه، مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند که ریزش باران شدید سبب لغو پروازها در این ولایت شده‌است. به گفتۀ این مقام‌ها، به علت ریزش برف و باران، شاهراه هرات- اسلام قلعه، شاهراه هرات- تورغندی و شاهراه هرات- کندهار نیز مسدود شده‌اند.

عبدالحمید مبارز، رییس مبارزه با حوادث طبعی حوزه غرب می‌گوید که تاکنون از جان باختن پنج و زخمی شدن هفت تن دیگر در نتیجۀ سیلاب‌ها، گزارش داده شده‌است.

مبارز می‌افزاید که سه تن در نتیجۀ سیلاب‌ها در شاهراه شاهراه هرات – اسلام قلعه و دو تن دیگر شان در نتیجۀ فروریختن خانه‌ها، جان باختند.

شاهراه سالنگ برای دومین روز پی‌هم به روی رفت وآمد بسته‌است

رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گوید که برف باری همراه با توفان در این شاهراه جریان دارد و ضخامت برف به دومتر رسیده‌است.

Thumbnail

عبدالبصیر حبیبی، رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، می‌گوید که به اثر برف‌باری‌های شدید همراه با توفان و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها، این شاهراه را از ساعت ده سه‌شنبه شب بدین سو، به روی رفت و آمد بسته کرده‌اند.

به گفتۀ آقای حبیبی، برف‌باری شدید سبب شده که روند پاک‌سازی این شاهراه از وجود برف، متوقف شود. او می‌افزاید که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ برف‌کوچ نیز در بزرگ راه سالنگ، سرازیر شده‌اند.

ریزش برف و باران‌های شدید در بخش‌های مختلف کشور، باعث مشکلات برای باشنده‌گان کشور شده‌است.

روز چهارشنبه، مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند که ریزش باران شدید سبب لغو پروازها در این ولایت شده‌است. به گفتۀ این مقام‌ها، به علت ریزش برف و باران، شاهراه هرات- اسلام قلعه، شاهراه هرات- تورغندی و شاهراه هرات- کندهار نیز مسدود شده‌اند.

عبدالحمید مبارز، رییس مبارزه با حوادث طبعی حوزه غرب می‌گوید که تاکنون از جان باختن پنج و زخمی شدن هفت تن دیگر در نتیجۀ سیلاب‌ها، گزارش داده شده‌است.

مبارز می‌افزاید که سه تن در نتیجۀ سیلاب‌ها در شاهراه شاهراه هرات – اسلام قلعه و دو تن دیگر شان در نتیجۀ فروریختن خانه‌ها، جان باختند.

هم‌رسانی کنید