تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

شرکت درملوگ بیش از یک میلیون و ۸۴۳ هزار رأی را معتبر شناخته‌است

کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز (شنبه، ۱۱عقرب) آمار تازه‌یی را دربارۀ آرای ثبت شده در بانک اطلاعات مرکزی این نهاد، نشر کرد – آماری‌که به گفتۀ این نهاد، سقف ابتدایی آرای معتبر و غیرمعتبر را روشن می‌سازد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت پیمان کار درملوگ، از میان یک میلیون و ۹۲۹هزار و ۳۳۳ رأی، یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌است.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره بیان داشت: «۱۹لک و ۲۹هزار  و ۳۳۳ معلومات بایومتریک داشتیم که از آن جمله ۱۸لک و ۴۳هزار و ۱۰۷معلومات معتبر است.»

بربنیاد گفته‌های آقای اورنگ زیب، بیش از ۸۶ هزار رأی دیگر از سوی درملوگ غیر معتبر شناخته شده‌اند.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، آمار تازۀ شرکت درملوگ دربارۀ آرای ثبت شده در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات را نمی‌پذیرد و می‌گوید که بیش از ۱۳۷هزار رأی قرنطین شده در بانک اطلاعاتی کمیسیون، نباید شامل این روند شود.

محمد یونس نو اندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اظهار داشت: «عواقبی که از این برخورد غیرمسؤولانه نسبت به آرای مردم اتفاق می‌افتد، مسؤولیش بدوش کسانی است که بدون درنظر داشت مسؤولیت بسیار حساس وظیفوی خود این‌گونه یک تصمیم می‌گیرند و این‌گونه یک رقم را اعلام می‌کنند.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز می‌گوید که باید دربارۀ آمار تازه‌یی که از سوی درملوگ داده شده، بیشتر توضیحات داده شود.

داوود سلطان زوی، ناظر دسته انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «همان راپوری را که درملوگ برای شان روان کرده - در حدود ۸۶ هزار و چند صد رأی -  بالای آن باید صحبت صورت بگیرد؛ یعنی هنوز بطلان آرا اعلام نشده. به این دلیل معلومات مکمل نیست.»

از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دو روز دیگر تمامی لوازم بازشماری آرا به ولایت‌ها فرستاده خواهند شد.

انتخابات ۹۸

شرکت درملوگ بیش از یک میلیون و ۸۴۳ هزار رأی را معتبر شناخته‌است

بربنیاد گفته‌های آقای اورنگ زیب، بیش از ۸۶ هزار رأی دیگر از سوی درملوگ غیر معتبر شناخته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز (شنبه، ۱۱عقرب) آمار تازه‌یی را دربارۀ آرای ثبت شده در بانک اطلاعات مرکزی این نهاد، نشر کرد – آماری‌که به گفتۀ این نهاد، سقف ابتدایی آرای معتبر و غیرمعتبر را روشن می‌سازد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت پیمان کار درملوگ، از میان یک میلیون و ۹۲۹هزار و ۳۳۳ رأی، یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌است.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره بیان داشت: «۱۹لک و ۲۹هزار  و ۳۳۳ معلومات بایومتریک داشتیم که از آن جمله ۱۸لک و ۴۳هزار و ۱۰۷معلومات معتبر است.»

بربنیاد گفته‌های آقای اورنگ زیب، بیش از ۸۶ هزار رأی دیگر از سوی درملوگ غیر معتبر شناخته شده‌اند.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، آمار تازۀ شرکت درملوگ دربارۀ آرای ثبت شده در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات را نمی‌پذیرد و می‌گوید که بیش از ۱۳۷هزار رأی قرنطین شده در بانک اطلاعاتی کمیسیون، نباید شامل این روند شود.

محمد یونس نو اندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اظهار داشت: «عواقبی که از این برخورد غیرمسؤولانه نسبت به آرای مردم اتفاق می‌افتد، مسؤولیش بدوش کسانی است که بدون درنظر داشت مسؤولیت بسیار حساس وظیفوی خود این‌گونه یک تصمیم می‌گیرند و این‌گونه یک رقم را اعلام می‌کنند.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز می‌گوید که باید دربارۀ آمار تازه‌یی که از سوی درملوگ داده شده، بیشتر توضیحات داده شود.

داوود سلطان زوی، ناظر دسته انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «همان راپوری را که درملوگ برای شان روان کرده - در حدود ۸۶ هزار و چند صد رأی -  بالای آن باید صحبت صورت بگیرد؛ یعنی هنوز بطلان آرا اعلام نشده. به این دلیل معلومات مکمل نیست.»

از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دو روز دیگر تمامی لوازم بازشماری آرا به ولایت‌ها فرستاده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید