Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت مهاجران کشورهای جنگ‌زده در تورنمنت فتبال در بلجیم

مهاجران کشورهای افغانستان، سوریه و عراق در بلجیم در یک تورنمنت فتبال شرک کرده اند. 

مهاجرانی که در این تورنمنت شرکت کرده‌اند می‌گویند این کار فرصت خوبی برای آنان است تا با مردم و فرهنگ بلجیم آشنایی حاصل کنند.

محمد یوسفان، مهاجر سوری در این باره گفت: «ما برای شرکت در این تورنمنت به بروکسل آمده‌ایم و با یک تیم منظم مهاجران که تجربه فتبال را دارند در این رقابت‌ها شرکت می‎کنیم. تیم ما "جاگو" نام دارد. هفته‌ دوبار تمرین‌های فتنس و بازی‌های دوستانه را انجام می‌دهیم. می‌خواهیم که به زیبایی این رقابت‌ها، بی‌افزایم.»

بسیاری از مهاجرانی‌که در این تورنمنت شرکت کرده اند، از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان اریتریا می‌باشند. 

این مهاجران می‌گویند می‌توانند که در روزهای تمرین، دوستان شان را ببینند و با مردم تازه نیز آشنا شوند.
 
محمد علی مظفری، مهاجر افغان می‌گوید: «این فرصت خوبی است که با مردم آشنا شویم و دوستان مان را ببینیم. بسیار خوشایند است.»

برگزار کننده‌گان این تورنمنت که اعضای نهادهای مدافع پناهجویان استند، می‌گویند که این رقابت ورزشی به هدف اغام مهاجران کشورهای جنگ‌زده در جامعۀ بلجیم راه اندازی شده است.  

هیدیل ساسی، یکی از برگزار کننده‌گان این رقابت‌ها گفت:« این تورنمنت یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم به مردم نشان دهیم که فتبال، مردم را نزدیک‌تر می‌سازد. فتبال به معنای داشتن قوانین، احترام گذاشتن به هم تیمی‌ها و داور است. اما مهمترین چیز این است که نشان دهیم فتبال برای همگی است، مهم نیست که شما چه رنگ و یا جنسیتی دارید. در زمین فتبال برای همه، جا است.»
 
قرار است بلجیم تا چند ماۀ آینده میزبان یکی از بزرگترین تورنمنت‌‎های فتبال مهاجران باشد.
 
این در حالی است که مسألۀ ادغام مهاجران در جوامع اروپایی یک چالش است و به تنش‌ها سیاسی در برخی از این کشورها نیز دامن زده‌است.

شرکت مهاجران کشورهای جنگ‌زده در تورنمنت فتبال در بلجیم

برگزار کننده‌گان این تورنمنت که اعضای نهادهای مدافع پناهجویان استند، می‌گویند که این رقابت ورزشی به هدف اغام مهاجران کشورهای جنگ‌زده در جامعۀ بلجیم راه اندازی شده است.  

تصویر بندانگشتی

مهاجران کشورهای افغانستان، سوریه و عراق در بلجیم در یک تورنمنت فتبال شرک کرده اند. 

مهاجرانی که در این تورنمنت شرکت کرده‌اند می‌گویند این کار فرصت خوبی برای آنان است تا با مردم و فرهنگ بلجیم آشنایی حاصل کنند.

محمد یوسفان، مهاجر سوری در این باره گفت: «ما برای شرکت در این تورنمنت به بروکسل آمده‌ایم و با یک تیم منظم مهاجران که تجربه فتبال را دارند در این رقابت‌ها شرکت می‎کنیم. تیم ما "جاگو" نام دارد. هفته‌ دوبار تمرین‌های فتنس و بازی‌های دوستانه را انجام می‌دهیم. می‌خواهیم که به زیبایی این رقابت‌ها، بی‌افزایم.»

بسیاری از مهاجرانی‌که در این تورنمنت شرکت کرده اند، از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان اریتریا می‌باشند. 

این مهاجران می‌گویند می‌توانند که در روزهای تمرین، دوستان شان را ببینند و با مردم تازه نیز آشنا شوند.
 
محمد علی مظفری، مهاجر افغان می‌گوید: «این فرصت خوبی است که با مردم آشنا شویم و دوستان مان را ببینیم. بسیار خوشایند است.»

برگزار کننده‌گان این تورنمنت که اعضای نهادهای مدافع پناهجویان استند، می‌گویند که این رقابت ورزشی به هدف اغام مهاجران کشورهای جنگ‌زده در جامعۀ بلجیم راه اندازی شده است.  

هیدیل ساسی، یکی از برگزار کننده‌گان این رقابت‌ها گفت:« این تورنمنت یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم به مردم نشان دهیم که فتبال، مردم را نزدیک‌تر می‌سازد. فتبال به معنای داشتن قوانین، احترام گذاشتن به هم تیمی‌ها و داور است. اما مهمترین چیز این است که نشان دهیم فتبال برای همگی است، مهم نیست که شما چه رنگ و یا جنسیتی دارید. در زمین فتبال برای همه، جا است.»
 
قرار است بلجیم تا چند ماۀ آینده میزبان یکی از بزرگترین تورنمنت‌‎های فتبال مهاجران باشد.
 
این در حالی است که مسألۀ ادغام مهاجران در جوامع اروپایی یک چالش است و به تنش‌ها سیاسی در برخی از این کشورها نیز دامن زده‌است.

هم‌رسانی کنید