تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار جان‌باخته‌گان حملات پی‌هم انتحاری کابل به ۲۹تن افزایش یافت

وزارت صحت روز دوشنبه (۱۰ ثور) تأیید می‌کند که در حملات انتحاری امروز در منطقۀ شش‌درک شهر کابل، ۲۹تن مشمول یک زن و کودک جان باختند و ۴۹تن دیگر، نیز زخم برداشته‌اند.
 
در همین حال، داوود امین، فرمانده پولیس کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که انفجاری نخست حوالی ساعت هشت بامداد هنگامی رخ داد که یک مهاجم انتحاری سوار بر یک موترسایکل، مواد انفجاری همراهش را در برابر یک مرکز آموزشی در منطقۀ شش‌درک، منفجر ساخت.

او افزود که حملۀ دومی، درست هنگامی رخ داد که خبرنگاران برای پوشش رویداد نخست، آمده بودند و نیروهای امنیتی نیز امنیت این خبرنگاران را گرفته بودند که فرد انتحاری، با استفاده از نام خبرنگار، مواد انفجاری همراهش را در جمع این خبرنگاران، منفجر ساخت.

گفته می‌شود که قربانیان این رویداد، خبرنگاران، نیروهای امنیتی و غیرنظامیان استند.

تاکنون آمارهای گونه‌گونی از شمار جان‌باخته‌گان ونیز زخمیان این رویداد، گزارش شده‌اند. 

جان‌باخته‌گان و زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های وزیرمحمد اکبرخان و شفاخانۀ ایمرجنسی کابل انتقال داده شده‌اند.  

گروه داعش مسؤولیت این رویداد را، برعهده گرفته‌است.

شمار جان‌باخته‌گان حملات پی‌هم انتحاری کابل به ۲۹تن افزایش یافت

مقام‌های امنیتی، جان‌باختن ۲۹تن به‌شمول یک زن و کودک را در حمله‌های انتحاری امروز شهر کابل، تأیید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت روز دوشنبه (۱۰ ثور) تأیید می‌کند که در حملات انتحاری امروز در منطقۀ شش‌درک شهر کابل، ۲۹تن مشمول یک زن و کودک جان باختند و ۴۹تن دیگر، نیز زخم برداشته‌اند.
 
در همین حال، داوود امین، فرمانده پولیس کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که انفجاری نخست حوالی ساعت هشت بامداد هنگامی رخ داد که یک مهاجم انتحاری سوار بر یک موترسایکل، مواد انفجاری همراهش را در برابر یک مرکز آموزشی در منطقۀ شش‌درک، منفجر ساخت.

او افزود که حملۀ دومی، درست هنگامی رخ داد که خبرنگاران برای پوشش رویداد نخست، آمده بودند و نیروهای امنیتی نیز امنیت این خبرنگاران را گرفته بودند که فرد انتحاری، با استفاده از نام خبرنگار، مواد انفجاری همراهش را در جمع این خبرنگاران، منفجر ساخت.

گفته می‌شود که قربانیان این رویداد، خبرنگاران، نیروهای امنیتی و غیرنظامیان استند.

تاکنون آمارهای گونه‌گونی از شمار جان‌باخته‌گان ونیز زخمیان این رویداد، گزارش شده‌اند. 

جان‌باخته‌گان و زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های وزیرمحمد اکبرخان و شفاخانۀ ایمرجنسی کابل انتقال داده شده‌اند.  

گروه داعش مسؤولیت این رویداد را، برعهده گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید