Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور روز نخست عید را در فضای امن سپری کردند

میلیون‌ها تن از شهروندان کشور روز نخست عید قربان را پس ازانجام ادای  نمازعید در یک فضای امن جشن گرفتند.

وزارت امور داخله می‌گوید که از دوازده تهدید ضد امنیتی در این روز جلوگیری شده است.

شهروندان کشور از مخالفان مسلح  دولت میخواهند که دست از جنگ و خشونت بردارند تا مردمان کشور همانند عید در روزهای دیگر نیز از خوشی و آرامش برخورد دار باشند. 

ملا امامان درمسجدها مردم را به  صلح، امنیت، همدیگر پذیری ونیز شرکت درانتخابات آینده تشویق کردند.

عبدالسلام عابد، امام مسجد، گفت: «ما می خواهیم دین را کوچک، کوچک بکنیم. دین را به خاطر استعمار، به خاطر پول خود ما، به خاطر چوکی ما... ما پارچه پارچه می کنیم. از همین خاطر ذلیلانه زندگی می کنیم.»

یگانه خواست شهروندان کشور از مخالفان مسلح دولت در این روز نه گفتن به جنگ وتامین صلح است.

خان محمد، باشنده  وردک، گفت: «برادر کشی متوقف شود و صلح در افغانستان بیاید.»

حاجی امیر محمد، باشنده کابل، گفت: «از خدای بزرگ و توانا می خواهیم که دیگر در کشور ما جنگ و انتحار و انفجار و وحشت وجود نداشته باشد.

کابل و شماری از ولایت های کشور پیش از روز های عید گواه حمله‌های هراس افگنانه‌ بودند اما اول عید روز متفاوت تری در کشور بود.

فرشته تابش، باشنده بلخ، گفت: «ضمن این که ما خواستار صلح یا اشتراک در پروسه صلح استیم. از طرفین صلح می خواهیم که صلح را قیمت نکنند.»

محمد عاصم، آگاه امورسیاسی، گفت: «صلح و آتش بس را پیشرو بگیرند و در آینده اگر صلح دایمی هم می آید پیش این ملت سرافگنده نباشند.»

ازسوی دیگر، یاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی امروز ازپاسگاه های نیروهای امنیتی درولایت وردک دیدار کرد.

آقای ضیا گفت: «سربازان ما به خاطر دفاع از این سرزمین دارای مورال عالی استند و  دشمن را در نقاط مختلف شکست داده اند.»

شهروندان کشور پس از انجام نماز عید قربان به دید و بازدید همدیگر رفتند و شماری از آنان حیوانات را ذبح کردند. 

شهروندان کشور روز نخست عید را در فضای امن سپری کردند

وزارت امور داخله در یک خبرنامه می‌گوید که از دوازده تهدید ضد امنیتی در این روز جلوگیری شده است.

تصویر بندانگشتی

میلیون‌ها تن از شهروندان کشور روز نخست عید قربان را پس ازانجام ادای  نمازعید در یک فضای امن جشن گرفتند.

وزارت امور داخله می‌گوید که از دوازده تهدید ضد امنیتی در این روز جلوگیری شده است.

شهروندان کشور از مخالفان مسلح  دولت میخواهند که دست از جنگ و خشونت بردارند تا مردمان کشور همانند عید در روزهای دیگر نیز از خوشی و آرامش برخورد دار باشند. 

ملا امامان درمسجدها مردم را به  صلح، امنیت، همدیگر پذیری ونیز شرکت درانتخابات آینده تشویق کردند.

عبدالسلام عابد، امام مسجد، گفت: «ما می خواهیم دین را کوچک، کوچک بکنیم. دین را به خاطر استعمار، به خاطر پول خود ما، به خاطر چوکی ما... ما پارچه پارچه می کنیم. از همین خاطر ذلیلانه زندگی می کنیم.»

یگانه خواست شهروندان کشور از مخالفان مسلح دولت در این روز نه گفتن به جنگ وتامین صلح است.

خان محمد، باشنده  وردک، گفت: «برادر کشی متوقف شود و صلح در افغانستان بیاید.»

حاجی امیر محمد، باشنده کابل، گفت: «از خدای بزرگ و توانا می خواهیم که دیگر در کشور ما جنگ و انتحار و انفجار و وحشت وجود نداشته باشد.

کابل و شماری از ولایت های کشور پیش از روز های عید گواه حمله‌های هراس افگنانه‌ بودند اما اول عید روز متفاوت تری در کشور بود.

فرشته تابش، باشنده بلخ، گفت: «ضمن این که ما خواستار صلح یا اشتراک در پروسه صلح استیم. از طرفین صلح می خواهیم که صلح را قیمت نکنند.»

محمد عاصم، آگاه امورسیاسی، گفت: «صلح و آتش بس را پیشرو بگیرند و در آینده اگر صلح دایمی هم می آید پیش این ملت سرافگنده نباشند.»

ازسوی دیگر، یاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی امروز ازپاسگاه های نیروهای امنیتی درولایت وردک دیدار کرد.

آقای ضیا گفت: «سربازان ما به خاطر دفاع از این سرزمین دارای مورال عالی استند و  دشمن را در نقاط مختلف شکست داده اند.»

شهروندان کشور پس از انجام نماز عید قربان به دید و بازدید همدیگر رفتند و شماری از آنان حیوانات را ذبح کردند. 

هم‌رسانی کنید