تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهر پلخمری برای چهارمین روز در محاصره طالبان قرار دارد

شهر پلخمری، امروز (چهارشنبه، ۱۳سنبله) برای چهارمین روز در محاصرۀ طالبان قرار دارد.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این شهر رفته‌است، می‌گوید که طالبان اکنون در «بند ۲» شهر پلخمری بر جادۀ عمومی برآمده‌اند.

برخی از فرماندهان پولیس محلی شهر پلخمری که پاسگاه‌های شان به تصرف طالبان درآمده‌اند، از نبود ساز و برگ‌های جنگی و از نرسیدن نیروهای کمکی انتقاد می‌کنند.

بلبل اندرابی، فرمانده پولیس محلی شهر پلخمری گفت: «ما تقریبأ دوشب و دو روز محاصره ماندیم. برای ما کمک کسی نرساند و مهمات ما خلاص شد.»

ریاست صحت عامۀ بغلان، می‌گوید که در چهار روز گذشته، جسدهای ۳۱ تن که در این نبردها جان باختند و ۷۶ تنی که زخمی شده‌اند به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند.

به گفتۀ ریاست صحت عامۀ ولایت بغلان، بیشتر قربانیان و آسیب‌دیده‌گان این نبردها غیرنظامیان استند.

محب‌الله حبیب، رییس صحت عامه بغلان بیان داشت: «آماری که تا فعلأ برای ما رسیده ۷۶ زخمی ۳۱شهید داریم.»

شریف امیری، می‌گوید که چهار موتر باربری در یک بخش از شهر پلخمری، امروز به آتش کشیده شدند.

پادشاه خان، راننده در شهر پلخمری گفت: «موتر ما خشت  بار بود. پریروز اینجا آمدیم و طالبان ما را به زور ایستاد کرد. هرقدر که دیروز و پریروز ما خواستیم اجازه بدهند، اجازه ندادند. امشب ساعت دو بجه آمد و موتر ما را آتش زد.»

بسیاری از خانواده‌ها، مجبور شده‌اند که در چهارمین روز از محاصرۀ شهر پلخمری، خانه‌های شان را ترک کنند.

گل میر کهن سال با خانواده‌اش نیز خانۀ شان را ترک کرده‌اند: «ما می‌رویم و از اینجا بیرون می‌شویم. خانواده را نیز با خود آورده‌ام.»

محمد سفر که به سوی جوزجان می‌رفت، با تمامی اعضای خانواده‌اش زخمی شده‎است: «زن برادرم، خواهرم، برادرم؛ چهار نفر زخمی شدند.»

مسؤولان ریاست صحت عامۀ ولایت بغلان، می‎گویند که کودکان و زنان نیز مشمول زخمیان این جنگ‎ها هستند.

شهر پلخمری برای چهارمین روز در محاصره طالبان قرار دارد

نیروهای ویژۀ امنیتی، شب گذشته عملیات در برابر طالبان را در شهر پلخمری آغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

شهر پلخمری، امروز (چهارشنبه، ۱۳سنبله) برای چهارمین روز در محاصرۀ طالبان قرار دارد.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این شهر رفته‌است، می‌گوید که طالبان اکنون در «بند ۲» شهر پلخمری بر جادۀ عمومی برآمده‌اند.

برخی از فرماندهان پولیس محلی شهر پلخمری که پاسگاه‌های شان به تصرف طالبان درآمده‌اند، از نبود ساز و برگ‌های جنگی و از نرسیدن نیروهای کمکی انتقاد می‌کنند.

بلبل اندرابی، فرمانده پولیس محلی شهر پلخمری گفت: «ما تقریبأ دوشب و دو روز محاصره ماندیم. برای ما کمک کسی نرساند و مهمات ما خلاص شد.»

ریاست صحت عامۀ بغلان، می‌گوید که در چهار روز گذشته، جسدهای ۳۱ تن که در این نبردها جان باختند و ۷۶ تنی که زخمی شده‌اند به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند.

به گفتۀ ریاست صحت عامۀ ولایت بغلان، بیشتر قربانیان و آسیب‌دیده‌گان این نبردها غیرنظامیان استند.

محب‌الله حبیب، رییس صحت عامه بغلان بیان داشت: «آماری که تا فعلأ برای ما رسیده ۷۶ زخمی ۳۱شهید داریم.»

شریف امیری، می‌گوید که چهار موتر باربری در یک بخش از شهر پلخمری، امروز به آتش کشیده شدند.

پادشاه خان، راننده در شهر پلخمری گفت: «موتر ما خشت  بار بود. پریروز اینجا آمدیم و طالبان ما را به زور ایستاد کرد. هرقدر که دیروز و پریروز ما خواستیم اجازه بدهند، اجازه ندادند. امشب ساعت دو بجه آمد و موتر ما را آتش زد.»

بسیاری از خانواده‌ها، مجبور شده‌اند که در چهارمین روز از محاصرۀ شهر پلخمری، خانه‌های شان را ترک کنند.

گل میر کهن سال با خانواده‌اش نیز خانۀ شان را ترک کرده‌اند: «ما می‌رویم و از اینجا بیرون می‌شویم. خانواده را نیز با خود آورده‌ام.»

محمد سفر که به سوی جوزجان می‌رفت، با تمامی اعضای خانواده‌اش زخمی شده‎است: «زن برادرم، خواهرم، برادرم؛ چهار نفر زخمی شدند.»

مسؤولان ریاست صحت عامۀ ولایت بغلان، می‎گویند که کودکان و زنان نیز مشمول زخمیان این جنگ‎ها هستند.

هم‌رسانی کنید