Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای‌عالی‌صلح یک‌بار دیگر از طالبان خواست تا صلح کنند

شورای عالی صلح، نخستین نشست مجمع این شورا را به روز سه‌شنبه (۱۴حمل) در ولایت‌ها، از ولایت کندهار آغاز کرد و در این نشست، یک‌بار دیگر از طالبان خواستند تا به روند صلح بپیوندند.
 
در این نشست، محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان، طالبان را تحریک طالبان خطاب می‌کند و می‌گوید که بنیاد افغانستان از کندهار شکل گرفته‌است و امید است تا روند برقراری صلح وثبات پایدار، از کندهار آغاز شود.
 
آقای خلیلی می‌گوید که خارجیان هیچ‌گاهی صلح در افغانستان نمی‌خواهند پس نیاز است تا گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی» برای رسیدن به صلح انجام شوند.
 
رییس شورای عالی صلح تأکید می‌ورزد که رهبری شورای عالی صلح، آماده‌یی هرگونه قربانی برای رسیدن به صلح است و هیچ‌گاهی از توطئه‌‌هایی‌که به گفته او دربرابر شورای عالی صلح جریان دارند، نخواهند نرسید.

آقای خلیلی هم‌چنان حمایت خود را از کاروان صلح‌خواهان ولایت هلمند اعلام کرد.

درهمین‌حال، مولوی قیام‌الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان که در این مراسم شرکت کرده بود، از طالبان خواست تا با روند صلح بپیوندند و از طالبان خواست تا به کابل بیایند و حزب سیاسی ایجاد کنند.

او هم‌چنان اشاره کرد که تاهنوز از سوی طالبان پاسخ مثبت نشنیده‌اند.

او گفت که شورای علمای افغانستان از روند صلح در کشور، پشتیبانی می‌کند.

این درحالی  است که چند روز پیش، شورای عالی صلح، گفت که اگر طالبان تفاهم‌نامۀ صلح را با حکومت امضا کنند، حکومت جدول زمان‏بندی خروج نیروهای خارجی را از افغانستان آماده خواهد ساخت.

سخن‌گوی این شورا می‏گوید که حکومت افغانستان در گفت‌وگو با طالبان، هیچ پیش‌شرطی تعیین نکرده‌است و نباید طالبان نیز در این مورد، پیش‌شرطی تعیین کنند.

با آن‏که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفته‌اند که در انتظار پاسخ طالبان به بسته‌های پیشنهادی صلح استند، اما تاکنون رهبری طالبان به این پیشنهادها پاسخ روشنی نداده‌اند.

شورای‌عالی‌صلح یک‌بار دیگر از طالبان خواست تا صلح کنند

در این نشست، شورای عالی صلح و شورای علمای کشور، یک‌بار دیگر از طالبان خواستند تا به روند صلح بپیوندند.

Thumbnail

شورای عالی صلح، نخستین نشست مجمع این شورا را به روز سه‌شنبه (۱۴حمل) در ولایت‌ها، از ولایت کندهار آغاز کرد و در این نشست، یک‌بار دیگر از طالبان خواستند تا به روند صلح بپیوندند.
 
در این نشست، محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان، طالبان را تحریک طالبان خطاب می‌کند و می‌گوید که بنیاد افغانستان از کندهار شکل گرفته‌است و امید است تا روند برقراری صلح وثبات پایدار، از کندهار آغاز شود.
 
آقای خلیلی می‌گوید که خارجیان هیچ‌گاهی صلح در افغانستان نمی‌خواهند پس نیاز است تا گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی» برای رسیدن به صلح انجام شوند.
 
رییس شورای عالی صلح تأکید می‌ورزد که رهبری شورای عالی صلح، آماده‌یی هرگونه قربانی برای رسیدن به صلح است و هیچ‌گاهی از توطئه‌‌هایی‌که به گفته او دربرابر شورای عالی صلح جریان دارند، نخواهند نرسید.

آقای خلیلی هم‌چنان حمایت خود را از کاروان صلح‌خواهان ولایت هلمند اعلام کرد.

درهمین‌حال، مولوی قیام‌الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان که در این مراسم شرکت کرده بود، از طالبان خواست تا با روند صلح بپیوندند و از طالبان خواست تا به کابل بیایند و حزب سیاسی ایجاد کنند.

او هم‌چنان اشاره کرد که تاهنوز از سوی طالبان پاسخ مثبت نشنیده‌اند.

او گفت که شورای علمای افغانستان از روند صلح در کشور، پشتیبانی می‌کند.

این درحالی  است که چند روز پیش، شورای عالی صلح، گفت که اگر طالبان تفاهم‌نامۀ صلح را با حکومت امضا کنند، حکومت جدول زمان‏بندی خروج نیروهای خارجی را از افغانستان آماده خواهد ساخت.

سخن‌گوی این شورا می‏گوید که حکومت افغانستان در گفت‌وگو با طالبان، هیچ پیش‌شرطی تعیین نکرده‌است و نباید طالبان نیز در این مورد، پیش‌شرطی تعیین کنند.

با آن‏که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفته‌اند که در انتظار پاسخ طالبان به بسته‌های پیشنهادی صلح استند، اما تاکنون رهبری طالبان به این پیشنهادها پاسخ روشنی نداده‌اند.

هم‌رسانی کنید