تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"شورای عالی احزاب جهادی و ملی" امروز در کابل اعلام موجودیت کرد

صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین در مراسم معرفی این شورا کشورهای همسایه را به مداخله در امور افغانستان و بسیج هراس افگنانی متهم ساخت.

آقای مجددی که در مراسم اعلام موجودیت شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان در کابل سخن می‌گفت افزود که بدترشدن اوضاع امنیتی کشور و افزایش فساد اداری وی و شماری دیگر از مجاهدین پیشین و رهبران سیاسی را وا داشت تا این شورا را تشکیل دهند.

حضرت صبغت‌الله مجددی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، سید حسین انوری، پیر سید احمد گیلانی، قاضی محمد امین وقاد و قطب الدین هلال از اعضای دسته اول شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان هستند.

مجددی در رابطه با اهداف تشکیل این حزب خاطرنشان کرد: "اوضاع افغانستان، پریشانی‌ها، بدامنی‌ها، فساد اداری ما را مجبور ساخت که ما دست به کار شویم".

وی کشورهای همسایه را به مداخله در امور افغانستان و تجهیز هراس‌افگنان متهم کرد و یکی دیگر از هدف‌های ایجاد این شورا را مبارزه در برابر همین مداخله‌ها دانست.

رئیس جمهور سابق کشور ادامه داد: "این مخربان و آدم کش‌ها از آسمان خو نمی‌آیند، از همین مرزهای نزدیک ما این طرف می‌آیند و به تخریب کوشش می‌کنند، تمامی تجهیزات اینان از طرف همین کشورهای همسایه می‌شود، دکتر اشرف غنی کارهای خوبی کرده؛ ولی بسیار اشتباهات نیز کرده است".

اعضای این شورا میگویند که طرفدار سقوط حکومت وحدت ملی نیستند اما اگر این حکومت از جاده قانون واصول منحرف شود در برابر حکومت وحدت ملی ایستاده خواهند شد.

در ادامه این مراسم محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین و عضو شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان تأکید کرد: "در برابر کارهای خوب؛ حکومت را تقدیر می‌کنیم و حمایت می‌کنیم، اما در برابر اشتباهات‌اش انتقاد می‌کنیم و موضع خود را روشن خواهیم کرد، خدای ناخواسته در برابر انحرافات از اصول و قانون اساسی هم ایستاده خواهیم شد".

اعضای شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان مردم را به اتحاد فرا می‌خوانند و از طالبان می‌خواهند که بیش از این خانه خود را ویران نکنند و جنگ افزار بر زمین بگذارند.

این شورا همچنین از دیگر احزاب سیاسی و مجاهدین می‌خواهد که با این شورا یکجا شوند و همه با هم برای آوردن تغییر در کشور کار نمایند.

"شورای عالی احزاب جهادی و ملی" امروز در کابل اعلام موجودیت کرد

صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین در مراسم معرفی این شورا کشورهای همسایه را به مداخله در امور افغان

Thumbnail

صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین در مراسم معرفی این شورا کشورهای همسایه را به مداخله در امور افغانستان و بسیج هراس افگنانی متهم ساخت.

آقای مجددی که در مراسم اعلام موجودیت شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان در کابل سخن می‌گفت افزود که بدترشدن اوضاع امنیتی کشور و افزایش فساد اداری وی و شماری دیگر از مجاهدین پیشین و رهبران سیاسی را وا داشت تا این شورا را تشکیل دهند.

حضرت صبغت‌الله مجددی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، سید حسین انوری، پیر سید احمد گیلانی، قاضی محمد امین وقاد و قطب الدین هلال از اعضای دسته اول شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان هستند.

مجددی در رابطه با اهداف تشکیل این حزب خاطرنشان کرد: "اوضاع افغانستان، پریشانی‌ها، بدامنی‌ها، فساد اداری ما را مجبور ساخت که ما دست به کار شویم".

وی کشورهای همسایه را به مداخله در امور افغانستان و تجهیز هراس‌افگنان متهم کرد و یکی دیگر از هدف‌های ایجاد این شورا را مبارزه در برابر همین مداخله‌ها دانست.

رئیس جمهور سابق کشور ادامه داد: "این مخربان و آدم کش‌ها از آسمان خو نمی‌آیند، از همین مرزهای نزدیک ما این طرف می‌آیند و به تخریب کوشش می‌کنند، تمامی تجهیزات اینان از طرف همین کشورهای همسایه می‌شود، دکتر اشرف غنی کارهای خوبی کرده؛ ولی بسیار اشتباهات نیز کرده است".

اعضای این شورا میگویند که طرفدار سقوط حکومت وحدت ملی نیستند اما اگر این حکومت از جاده قانون واصول منحرف شود در برابر حکومت وحدت ملی ایستاده خواهند شد.

در ادامه این مراسم محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین و عضو شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان تأکید کرد: "در برابر کارهای خوب؛ حکومت را تقدیر می‌کنیم و حمایت می‌کنیم، اما در برابر اشتباهات‌اش انتقاد می‌کنیم و موضع خود را روشن خواهیم کرد، خدای ناخواسته در برابر انحرافات از اصول و قانون اساسی هم ایستاده خواهیم شد".

اعضای شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان مردم را به اتحاد فرا می‌خوانند و از طالبان می‌خواهند که بیش از این خانه خود را ویران نکنند و جنگ افزار بر زمین بگذارند.

این شورا همچنین از دیگر احزاب سیاسی و مجاهدین می‌خواهد که با این شورا یکجا شوند و همه با هم برای آوردن تغییر در کشور کار نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره