Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای علمای افغانستان حملۀ طالبان بر فراه را ظالمانه خواند

شماری از اعضای شورای علمای افغانستان امروز سه شنبه در نشستی در کابل گفت که نتایج نشست اندونیزیا درباره صلح افغانستان مثبت بودند. 

اعضای این شورا که درنشست هفته گذشته در اندونیزیا شرکت کرده بودند گفتند که دراین نشست جنگ و خونریزی در افغانستان ناروا گفته شد و نیز کشورهای اسلامی از روند صلح افغانستان اعلام پشتیبانی کردند. 

مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سراسری علمای افغانستان، همچنان حمله امروز طالبان را برشهر فراه ظالمانه خواند و آن را نکوهش کرد.

به گفتۀ وی، قرار است درماه جولای نشست با حضور نماینده‌گان کشورهای اسلامی در باره صلح و جنگ افغانستان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود.

درهمین حال رییس جمهورغنی دردیدار با هیئت شورای علما که در نشست اندونیزیا شرکت کرده بود گفت که  هدف حکومت تأمین صلح در کشور است.

در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این دیدار گفت که با برگزاری نشست علمای افغانستان، اندونیزیا و پاکستان، افغانستان در یک مسیر مثبت قرار گرفته است.

در این دیدار رییس جمهور حضور هیئت علمای افغانستان در نشست اندونیزیا را مؤفقیت‌آمیز خواند و از موقف علمای کشور و بیانیۀ که در ختم این نشست منتشر شد، سپاگذاری کرد.

او گفت که اندونیزیا بزرگترین کشور اسلامی است و آسیای شرقی می‌تواند نقش بسیار مهم را در تأمین صلح و ثبات افغانستان ایفا کند. 

 

شورای علمای افغانستان حملۀ طالبان بر فراه را ظالمانه خواند

سخنگوی شورای سراسری علمای افغانستان حمله امروز طالبان را برشهر فراه نکوهش کرد و آن را ظالمانه خواند.

Thumbnail

شماری از اعضای شورای علمای افغانستان امروز سه شنبه در نشستی در کابل گفت که نتایج نشست اندونیزیا درباره صلح افغانستان مثبت بودند. 

اعضای این شورا که درنشست هفته گذشته در اندونیزیا شرکت کرده بودند گفتند که دراین نشست جنگ و خونریزی در افغانستان ناروا گفته شد و نیز کشورهای اسلامی از روند صلح افغانستان اعلام پشتیبانی کردند. 

مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سراسری علمای افغانستان، همچنان حمله امروز طالبان را برشهر فراه ظالمانه خواند و آن را نکوهش کرد.

به گفتۀ وی، قرار است درماه جولای نشست با حضور نماینده‌گان کشورهای اسلامی در باره صلح و جنگ افغانستان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود.

درهمین حال رییس جمهورغنی دردیدار با هیئت شورای علما که در نشست اندونیزیا شرکت کرده بود گفت که  هدف حکومت تأمین صلح در کشور است.

در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این دیدار گفت که با برگزاری نشست علمای افغانستان، اندونیزیا و پاکستان، افغانستان در یک مسیر مثبت قرار گرفته است.

در این دیدار رییس جمهور حضور هیئت علمای افغانستان در نشست اندونیزیا را مؤفقیت‌آمیز خواند و از موقف علمای کشور و بیانیۀ که در ختم این نشست منتشر شد، سپاگذاری کرد.

او گفت که اندونیزیا بزرگترین کشور اسلامی است و آسیای شرقی می‌تواند نقش بسیار مهم را در تأمین صلح و ثبات افغانستان ایفا کند. 

 

هم‌رسانی کنید