Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت مردم از افزایش ناامنی‌ها در شاهراه کابل-پکتیا

باشنده گان ولایت لوگر و مسافرانی که از شاهراه کابل - پکتیا در مربوطات این ولایت می گذرند، از افزایش ناامنی ها در این بخش ها شکایت می کنند.

تصویرهایی که به تازه گی از این شاهراه برداشته شده اند، نیز نشانه هایی از ناامنی ها را در خود دارند.

در برخی از این تصویرها، دیده می شود که طالبان لوگر، در شاهراه کابل - پکتیا، به بازرسی موترها هم می پردازند.

کسانی که از این شاهراه می‌گذرند، می‌گویند که از چندی بدین‌سو، هر روز در مربوطات ولایت لوگر، چنین رویدادها را گواه می‌شوند.

فدا، مسافر، گفت: «هر وقت از سوی طالبان در راه ایست بازرسی ایجاد می‌شود، کمین می‌باشد، جنگ می‌باشد، مردم را پایین می‌کنند.»

رحمت‌گُل، راننده، گفت: «مثل گذشتن از پُل صراط است. اگر گذشتی می‌گذری و اگر گلوله خوردی، ختم استی.»
    
در این تصویرها هم دیده می‌‌شود که طالبان لوگر، در بخشی از شاهراه کابل - پکتیا، به بازرسی موترها می‌پردازند.

باشنده‌گان لوگر می‌گویند که دامنه ناامنی‌های اخیر در این ولایت، گاهی حتا تا اطراف شهر پُل علم مرکز لوگر هم می‌رسند.

محمد سرور سرحدی، صراف در لوگر، گفت: «در این‌جا نه‌تنها کسبه‌کاران و سرمایه‌داران؛ بل مردم عادی هم از این تهدیدها و جنگ‌ها، روز به روز زیان‌مند می‌شوند.»

جواد شیرزاد، باشنده لوگر، گفت: «فیر می‌کند، هرطرف که خورد از بخت و طالع است که به هدف آنان خورد، به جان ملکی خورد، مرمی چشم ندارد، ها.»

محمد ذکریا، میوه‌فروش در لوگر، گفت: «امنیت باشد، کار و بار ما آرام می‌باشد، ما آرام کار و بار می‌کنیم و به مغز آرام کار و بار و می‌کنیم.»

مقام‌های محلی نیز می‌پذیرند که امنیت در لوگر، به‌گونه لازم تأمین نیست؛ اما این مقام‌ها، از برنامه‌های تازه برای دورساختن چالش‌های امنیتی در شاهراه کابل - پکتیا خبر می‌دهند.

محمد اجمل شاه‌پو، والی لوگر، گفت: «نه‌تنها برای دولت افغانستان، برای تاجران، برای مردم افغانستان، به همه اتباع این جامعه، یک مسیر بسیار مهم است. چالش‌هایی که در این راه وجود داشته، آن چالش‌ها را ما بررسی کرده‌ایم.»   

شاه‌پور احمدزی، فرمانده پولیس لوگر، گفت: «پاسگاه‌ها کافی نیستند و انشاالله ما در آینده برنامه داریم که در این راه، پاسگاه‌های مشترک بیشتر ایجاد کنیم.»

ولایت لوگر در شصت و پنج کیلومتری جنوب کابل واقع شده است.

این ولایت، افزون بر کابل با ولایت‌های ننگرهار، میدان وردک، غزنی و پکتیا نیز هم‌مرز است و در بخش‌هایی از آن، از سال‌ها بدین‌سو، طالبان حضور فعال دارند.

شکایت مردم از افزایش ناامنی‌ها در شاهراه کابل-پکتیا

مقام‌ها در ولایت لوگر از برنامه ها برای ایجاد پاسگاه های بیشتر امنیتی در مسیر این شاهراه خبر می دهند.

تصویر بندانگشتی

باشنده گان ولایت لوگر و مسافرانی که از شاهراه کابل - پکتیا در مربوطات این ولایت می گذرند، از افزایش ناامنی ها در این بخش ها شکایت می کنند.

تصویرهایی که به تازه گی از این شاهراه برداشته شده اند، نیز نشانه هایی از ناامنی ها را در خود دارند.

در برخی از این تصویرها، دیده می شود که طالبان لوگر، در شاهراه کابل - پکتیا، به بازرسی موترها هم می پردازند.

کسانی که از این شاهراه می‌گذرند، می‌گویند که از چندی بدین‌سو، هر روز در مربوطات ولایت لوگر، چنین رویدادها را گواه می‌شوند.

فدا، مسافر، گفت: «هر وقت از سوی طالبان در راه ایست بازرسی ایجاد می‌شود، کمین می‌باشد، جنگ می‌باشد، مردم را پایین می‌کنند.»

رحمت‌گُل، راننده، گفت: «مثل گذشتن از پُل صراط است. اگر گذشتی می‌گذری و اگر گلوله خوردی، ختم استی.»
    
در این تصویرها هم دیده می‌‌شود که طالبان لوگر، در بخشی از شاهراه کابل - پکتیا، به بازرسی موترها می‌پردازند.

باشنده‌گان لوگر می‌گویند که دامنه ناامنی‌های اخیر در این ولایت، گاهی حتا تا اطراف شهر پُل علم مرکز لوگر هم می‌رسند.

محمد سرور سرحدی، صراف در لوگر، گفت: «در این‌جا نه‌تنها کسبه‌کاران و سرمایه‌داران؛ بل مردم عادی هم از این تهدیدها و جنگ‌ها، روز به روز زیان‌مند می‌شوند.»

جواد شیرزاد، باشنده لوگر، گفت: «فیر می‌کند، هرطرف که خورد از بخت و طالع است که به هدف آنان خورد، به جان ملکی خورد، مرمی چشم ندارد، ها.»

محمد ذکریا، میوه‌فروش در لوگر، گفت: «امنیت باشد، کار و بار ما آرام می‌باشد، ما آرام کار و بار می‌کنیم و به مغز آرام کار و بار و می‌کنیم.»

مقام‌های محلی نیز می‌پذیرند که امنیت در لوگر، به‌گونه لازم تأمین نیست؛ اما این مقام‌ها، از برنامه‌های تازه برای دورساختن چالش‌های امنیتی در شاهراه کابل - پکتیا خبر می‌دهند.

محمد اجمل شاه‌پو، والی لوگر، گفت: «نه‌تنها برای دولت افغانستان، برای تاجران، برای مردم افغانستان، به همه اتباع این جامعه، یک مسیر بسیار مهم است. چالش‌هایی که در این راه وجود داشته، آن چالش‌ها را ما بررسی کرده‌ایم.»   

شاه‌پور احمدزی، فرمانده پولیس لوگر، گفت: «پاسگاه‌ها کافی نیستند و انشاالله ما در آینده برنامه داریم که در این راه، پاسگاه‌های مشترک بیشتر ایجاد کنیم.»

ولایت لوگر در شصت و پنج کیلومتری جنوب کابل واقع شده است.

این ولایت، افزون بر کابل با ولایت‌های ننگرهار، میدان وردک، غزنی و پکتیا نیز هم‌مرز است و در بخش‌هایی از آن، از سال‌ها بدین‌سو، طالبان حضور فعال دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره