تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شکایت دانش‌آموزان شهر کابل از کمبود کتاب‌های درسی

شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های شهر کابل، از فراهم‌نشدن کتاب‌های کافی درسی برای سال آیندۀ آموزشی شکایت می‌کنند.

آنان می‌گویند که آنان تاکنون کتاب‌های درسی شان را دریافت نکرده اند و با خرید این کتاب‌ها از بازار با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

جمشید، یکی از این دانش‌آموزان گفت: «امروز آمده ام کتاب بخرم؛ زیرا در مکتب برای مان کتاب نداده اند.»

مرتضی، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «وزارت معارف، کتاب کافی نداده به مکاتب؛ ما می‌خواهیم کتاب‌های خود را از بازار  پوره کنیم.»

در همین حال، خانواده‌های این دانش‌آموزان نیز می‌گویند برای این‌که فرزندان شان از درس باز نمانند، کتاب‌های درسی را از کتاب فروشی‌های سطح شهر خریداری می‌کنند.

با این وجود، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف از چاپ میلیون‌ها جلد کتاب تازه برای دانش‌آموزان مکتب‌ها خبر می‌دهد.

او می‌گوید: «۱۳۵میلیون کتاب در پنج سال آینده چاپ می‌کنیم که در واقع از دیروز کار آن آغاز شده و در عین زمان، میکانیزم نظارتی توزیع و تکثیر از این هم در نظر گرفته شده.»‌

خانواده‌ها درحالی کتاب‌های درسی مکتب‌ها را از بازارها تهیه می‌کنند که بربنیاد قانون، فروش کتاب‌های درسی وزارت معارف ممنوع است.

با این همه، دو روز پیش، سرپرست وزارت معارف اعلام کرد که قرار است بیش از دوازده میلیون جلد کتاب درسی صنف‌های ابتداییه چاپ شوند.

افغانستان

شکایت دانش‌آموزان شهر کابل از کمبود کتاب‌های درسی

خانواده‌ها درحالی کتاب‌های درسی مکتب‌ها را از بازارها تهیه می‌کنند که بربنیاد قانون، فروش کتاب‌های درسی وزارت معارف ممنوع است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های شهر کابل، از فراهم‌نشدن کتاب‌های کافی درسی برای سال آیندۀ آموزشی شکایت می‌کنند.

آنان می‌گویند که آنان تاکنون کتاب‌های درسی شان را دریافت نکرده اند و با خرید این کتاب‌ها از بازار با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

جمشید، یکی از این دانش‌آموزان گفت: «امروز آمده ام کتاب بخرم؛ زیرا در مکتب برای مان کتاب نداده اند.»

مرتضی، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «وزارت معارف، کتاب کافی نداده به مکاتب؛ ما می‌خواهیم کتاب‌های خود را از بازار  پوره کنیم.»

در همین حال، خانواده‌های این دانش‌آموزان نیز می‌گویند برای این‌که فرزندان شان از درس باز نمانند، کتاب‌های درسی را از کتاب فروشی‌های سطح شهر خریداری می‌کنند.

با این وجود، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف از چاپ میلیون‌ها جلد کتاب تازه برای دانش‌آموزان مکتب‌ها خبر می‌دهد.

او می‌گوید: «۱۳۵میلیون کتاب در پنج سال آینده چاپ می‌کنیم که در واقع از دیروز کار آن آغاز شده و در عین زمان، میکانیزم نظارتی توزیع و تکثیر از این هم در نظر گرفته شده.»‌

خانواده‌ها درحالی کتاب‌های درسی مکتب‌ها را از بازارها تهیه می‌کنند که بربنیاد قانون، فروش کتاب‌های درسی وزارت معارف ممنوع است.

با این همه، دو روز پیش، سرپرست وزارت معارف اعلام کرد که قرار است بیش از دوازده میلیون جلد کتاب درسی صنف‌های ابتداییه چاپ شوند.

هم‌رسانی کنید