تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شکایت شهروندان سیک از بی‌عدالتی: چیزی نمانده به‌‌آن دل ببندیم

شهروندان هندو و سیک کشور، از آن‌چه‌که بی‌عدالتی‌ها در برابر شان می‌گویند، شاکی استند و می‌گویند که این وضعیت آنان را ناامید کرده‌است.

این شهروندان کشور، می‌گویند که از یک‌سو بی‌عدالتی و از سوی دیگر ناامنی، ادامۀ زنده‌گی برای آنان در کشور را دشوار ساخته‌اند.

آنان، امروز (جمعه، ۱۶) در مراسمی در کابل، برای یادبود از جان‌باختن سیزده تن از شهروندان سیک و هندو در حملۀ سال گذشته در جلال‌آباد، گردهم آمده بودند.

نُه ماه پیش، در یک حملۀ انتحاری در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، دست‌کم ۱۳شهروند هندو و سیک کشور جان باختند و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.

اوتار سینگ خالصه که یگانه نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان از حوزۀ هندوها و سیک‌ها بود نیز در این رویداد جان باخت.

این شهروندان کشور، هنگامی آماج حملۀ انتحاری قرار گرفتند که به دیدار رییس‌جمهور غنی در جلال‌آباد می‌رفتند.

پس از این رویداد، بسیاری از این شهروندان که سرپرستان شان را از دست دادند، به هندوستان رفتند و تاکنون برنگشته‌اند. در پی این حملۀ انتحاری، شورای هندوها در بریتانیا از حکومت این کشور خواستند که زمینۀ انتقال شهروندان هندو و سیک افغانستان را به بریتانیا فراهم سازد.

رویندر خالصه، دختر اوتار سینگ خالصه می‌گوید: «دودانه خواهران جوانم در گذشته‌ها کشته شده بودند؛ کاکایم ازبهر درمسال کشته شد که کوچی‌ها بر درمسال ما حمله کرده بودند. در این شهر، برای ما چه مانده‌است که به آن دل ببندیم و زنده‌گی را ادامه بدهیم؟ هیچ چیز برای ما نمانده‌اند! بزرگان ما را کشتند و اکنون بیوه‌ها و یتیم‌ها به‌جا مانده‌اند.»

پس از مرگ اوتار سینگ، نریندر سینگ پسرش به عنوان نامزد حوزۀ سیک‌ها و هندوها در انتخابات مجلس مشخص شد. او اکنون در این انتخابات برنده شده‌است.

او نیز از بی‌عدالتی‌ها در کشور شکایت دارد: «در آن رویداد پدرم جان باخت که رییس سراسری شوراهای اهل هنود و سیک بود و آموزگار اهل هنود و سیک بودند در جامعه سینک کابل و ننگرهار، نماینده‌گان غزنی ما و بزرگان قوم و جوانان برجسته قوم ما در آن رویداد از بین رفتند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کشور که برای همدلی در مراسم امروزی این شهروندان هندو و سیک افغانستان شرکت کرده بودند، بر اتحاد و همدلی در میان مردم تأکید ورزیدند.

یوسف پشتون، مشاور رییس جمهور اشرف غنی گفت: «این که ما به اسلام مشرف شدیم به این گپ شکی وجود ندارد لیکن ما از عین قوم استیم و از عین برادری استیم و همین برادری را باید ادامه بدهیم.»

با این همه، این شهروندان سیک و هندوی کشور، از تلاش‌های جاری صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که امیدوارند یک صلح دایمی در کشور برقرار شود.

این شهروندان در این مراسم، گفتند که نباید در گفت‌وگوهای صلح دستاوردهای سال‌های گذشته و حقوق اقلیت‌ها در کشور نادیده گرفته شوند.

در گذشته، شمار سیک‌ها و هندوهای کشور، در حدود نیم میلیون بودند و بخشی از اقتصاد کشور را در دست داشتند، اما بیشتر از ۹۹ درصد آنان به علت‌های گوناگون به ویژه غصب جایدادها و برخودهای نادرست کشور را ترک کرده‌اند.

افغانستان

شکایت شهروندان سیک از بی‌عدالتی: چیزی نمانده به‌‌آن دل ببندیم

شهروندان سیک و هندوی کشور، از تلاش‌های جاری صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که امیدوارند یک صلح دایمی در کشور برقرار شود.

تصویر بندانگشتی

شهروندان هندو و سیک کشور، از آن‌چه‌که بی‌عدالتی‌ها در برابر شان می‌گویند، شاکی استند و می‌گویند که این وضعیت آنان را ناامید کرده‌است.

این شهروندان کشور، می‌گویند که از یک‌سو بی‌عدالتی و از سوی دیگر ناامنی، ادامۀ زنده‌گی برای آنان در کشور را دشوار ساخته‌اند.

آنان، امروز (جمعه، ۱۶) در مراسمی در کابل، برای یادبود از جان‌باختن سیزده تن از شهروندان سیک و هندو در حملۀ سال گذشته در جلال‌آباد، گردهم آمده بودند.

نُه ماه پیش، در یک حملۀ انتحاری در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، دست‌کم ۱۳شهروند هندو و سیک کشور جان باختند و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.

اوتار سینگ خالصه که یگانه نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان از حوزۀ هندوها و سیک‌ها بود نیز در این رویداد جان باخت.

این شهروندان کشور، هنگامی آماج حملۀ انتحاری قرار گرفتند که به دیدار رییس‌جمهور غنی در جلال‌آباد می‌رفتند.

پس از این رویداد، بسیاری از این شهروندان که سرپرستان شان را از دست دادند، به هندوستان رفتند و تاکنون برنگشته‌اند. در پی این حملۀ انتحاری، شورای هندوها در بریتانیا از حکومت این کشور خواستند که زمینۀ انتقال شهروندان هندو و سیک افغانستان را به بریتانیا فراهم سازد.

رویندر خالصه، دختر اوتار سینگ خالصه می‌گوید: «دودانه خواهران جوانم در گذشته‌ها کشته شده بودند؛ کاکایم ازبهر درمسال کشته شد که کوچی‌ها بر درمسال ما حمله کرده بودند. در این شهر، برای ما چه مانده‌است که به آن دل ببندیم و زنده‌گی را ادامه بدهیم؟ هیچ چیز برای ما نمانده‌اند! بزرگان ما را کشتند و اکنون بیوه‌ها و یتیم‌ها به‌جا مانده‌اند.»

پس از مرگ اوتار سینگ، نریندر سینگ پسرش به عنوان نامزد حوزۀ سیک‌ها و هندوها در انتخابات مجلس مشخص شد. او اکنون در این انتخابات برنده شده‌است.

او نیز از بی‌عدالتی‌ها در کشور شکایت دارد: «در آن رویداد پدرم جان باخت که رییس سراسری شوراهای اهل هنود و سیک بود و آموزگار اهل هنود و سیک بودند در جامعه سینک کابل و ننگرهار، نماینده‌گان غزنی ما و بزرگان قوم و جوانان برجسته قوم ما در آن رویداد از بین رفتند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کشور که برای همدلی در مراسم امروزی این شهروندان هندو و سیک افغانستان شرکت کرده بودند، بر اتحاد و همدلی در میان مردم تأکید ورزیدند.

یوسف پشتون، مشاور رییس جمهور اشرف غنی گفت: «این که ما به اسلام مشرف شدیم به این گپ شکی وجود ندارد لیکن ما از عین قوم استیم و از عین برادری استیم و همین برادری را باید ادامه بدهیم.»

با این همه، این شهروندان سیک و هندوی کشور، از تلاش‌های جاری صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند که امیدوارند یک صلح دایمی در کشور برقرار شود.

این شهروندان در این مراسم، گفتند که نباید در گفت‌وگوهای صلح دستاوردهای سال‌های گذشته و حقوق اقلیت‌ها در کشور نادیده گرفته شوند.

در گذشته، شمار سیک‌ها و هندوهای کشور، در حدود نیم میلیون بودند و بخشی از اقتصاد کشور را در دست داشتند، اما بیشتر از ۹۹ درصد آنان به علت‌های گوناگون به ویژه غصب جایدادها و برخودهای نادرست کشور را ترک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید