Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکل‌گیری «مجمع بزرگ وحدت ملی» در آستانۀ برگزاری انتخابات

در آستانۀ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و تلاش‌های برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌‎وگوها، یک جریان سیاسی دیگر نیز زیر نام «مجمع بزرگ وحدت ملی» در کابل ایجاد شد.

در این جریان سیاسی، حزب‌‍ اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب محاذ ملی، حزب افغان ملت، حزب مشارکت ملی، حزب نهضت همبستگی افغانستان، شورای انسجام جمعیت اسلامی و شماری دیگر از حزب‌های سیاسی و نهادها عضویت دارند.

حکمتیار که یک عضو برجستۀ این مجمع به حساب می‌آید، امروز (پنج‌شنبه، ۱۹میزان) در مراسم معرفی این مجمع، طرحی را برای رسیدن به صلح  پیشنهاد کرد.

آتش‎بس میان طرف‌های درگیر، از سرگیری گفت وگوهای بی قید و شرط، توافق طرف‌ها روی ایجاد یک حکومت موقت و درنظرگرفتن تقسیم اوقات برای بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور بخش‌هایی از این طرح استند.

رهبر حزب اسلامی، حکومت را در کار فراهم سازی زمینۀ گف وگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت ناکام می‌داند و می‌افزاید که روزانه ده‌ها انسان در افغانستان قربانی جنگ‌ها می‌شوند: «هر روز بیش از سه صد تن در افغانستان به خاک و خون کشیده می‌شوند؛ گاهی از سوی نیروهای بیرونی، گاهی از سوی نیروهای دولتی و زمانی هم از سوی مخالفان مسلح دولت - در انفجارات وحشیانه در شهرها وحتا مساجد و اماکن مقدس.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی افغانستان نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: «برویم به سوی یک حکومتی که همه مخلفان سیاسی و نظامی افغانستان خودشان را در آن ببینند و بگویند که دراین سرنوشت ما هم شامل استیم و سرنوشت کشور را من می توانم تعیین کنم.»

شرکت کننده‌گان دیگر نشست امروز، وحدت و همدلی میان شهروندان کشور را یگانه راه رسیدن به ثبات دایمی در کشور گفتند.

عبدالودود ثابت، عضو شورای انسجام جمعیت اسلامی  در این باره افزود: «بدون داشتن وحدت واقعی در کشور و میان مردم افغانستان ما به این مشکلات پیروز نمی‌شویم. این مشکلات ویروسی است که ما را به نابودی می‌کشاند.»

نگرانی‌ها در بارۀ احتمال تقلب در انتخابات، از موضوعات مورد بحث دیگر اعضای این مجمع در نشست امروز بود.

گلبدین حکمتیار، از برجسته نشدن نقش احزاب در پارلمان انتقاد کرد: «بدون حضور فعال وتاثیرگذار احزاب در انتخابات یک بازی مسخره و بازی بیهوده است که تنها قدرت مندان فریبکار برای فریب دادن مردم کار می‌گیرند.»

نگرانی‌ها در بارۀ احتمال تقلب در انتخابات در حالی مطرح می‌شوند که قرار است تا نُه روز دیگر انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود.

شکل‌گیری «مجمع بزرگ وحدت ملی» در آستانۀ برگزاری انتخابات

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که تغییر نظام انتخاباتی، یک بند توافق‌نامۀ او با حکومت برای پیوستن به صلح بود. او تأکید می‌ورزد که انتخابات پیش رو ممکن است با تقلب‌های فراوان برگزار شود، اما در اوضاع کنونی جز رفتن به انتخابات راه دیگری وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و تلاش‌های برای کشانیدن طالبان به میز گفت‌‎وگوها، یک جریان سیاسی دیگر نیز زیر نام «مجمع بزرگ وحدت ملی» در کابل ایجاد شد.

در این جریان سیاسی، حزب‌‍ اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب محاذ ملی، حزب افغان ملت، حزب مشارکت ملی، حزب نهضت همبستگی افغانستان، شورای انسجام جمعیت اسلامی و شماری دیگر از حزب‌های سیاسی و نهادها عضویت دارند.

حکمتیار که یک عضو برجستۀ این مجمع به حساب می‌آید، امروز (پنج‌شنبه، ۱۹میزان) در مراسم معرفی این مجمع، طرحی را برای رسیدن به صلح  پیشنهاد کرد.

آتش‎بس میان طرف‌های درگیر، از سرگیری گفت وگوهای بی قید و شرط، توافق طرف‌ها روی ایجاد یک حکومت موقت و درنظرگرفتن تقسیم اوقات برای بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور بخش‌هایی از این طرح استند.

رهبر حزب اسلامی، حکومت را در کار فراهم سازی زمینۀ گف وگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت ناکام می‌داند و می‌افزاید که روزانه ده‌ها انسان در افغانستان قربانی جنگ‌ها می‌شوند: «هر روز بیش از سه صد تن در افغانستان به خاک و خون کشیده می‌شوند؛ گاهی از سوی نیروهای بیرونی، گاهی از سوی نیروهای دولتی و زمانی هم از سوی مخالفان مسلح دولت - در انفجارات وحشیانه در شهرها وحتا مساجد و اماکن مقدس.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی افغانستان نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: «برویم به سوی یک حکومتی که همه مخلفان سیاسی و نظامی افغانستان خودشان را در آن ببینند و بگویند که دراین سرنوشت ما هم شامل استیم و سرنوشت کشور را من می توانم تعیین کنم.»

شرکت کننده‌گان دیگر نشست امروز، وحدت و همدلی میان شهروندان کشور را یگانه راه رسیدن به ثبات دایمی در کشور گفتند.

عبدالودود ثابت، عضو شورای انسجام جمعیت اسلامی  در این باره افزود: «بدون داشتن وحدت واقعی در کشور و میان مردم افغانستان ما به این مشکلات پیروز نمی‌شویم. این مشکلات ویروسی است که ما را به نابودی می‌کشاند.»

نگرانی‌ها در بارۀ احتمال تقلب در انتخابات، از موضوعات مورد بحث دیگر اعضای این مجمع در نشست امروز بود.

گلبدین حکمتیار، از برجسته نشدن نقش احزاب در پارلمان انتقاد کرد: «بدون حضور فعال وتاثیرگذار احزاب در انتخابات یک بازی مسخره و بازی بیهوده است که تنها قدرت مندان فریبکار برای فریب دادن مردم کار می‌گیرند.»

نگرانی‌ها در بارۀ احتمال تقلب در انتخابات در حالی مطرح می‌شوند که قرار است تا نُه روز دیگر انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود.

هم‌رسانی کنید