Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صدای تیر اندازی از نزدیکی شفاخانۀ ایمرجنسی شنیده شد

میرعابد جوینده، خبرنگار طلوع نیوز که از نزدیکی شفاخانۀ ایمرجنسی گزارش می‏داد، گفت که صدای تیر اندازی در چهار راهی شیرپور –محل که معترضان چادر زده اند، شنیده شده است، اما دلیل این تیر اندازیها هنوز روشن نیست.

در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی کابل، نه تنها معترضان که بسیاری از بسته‎‏گان و اعضای خانوادۀ قربانیان حمله‎های انتحاری امروز در مراسم خاک سپاری سالم ایزدیار فرزند یک عضو مجلس سنا، نیز گرد آمده اند.

در حمله‎های انتحاری پس از چاشت امروز(شنبه ۱۳ جوزا) در این مراسم، حد اقل ۲۰ تن جان باخته اند و بیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده اند.

زخمیان این رویداد به شفاخانه ایمرجنسی کابل، انتقال داده شده اند.

این درحالی است که ساعتی پیش از حمله‎های انتحاری امروز، سازماندهنده‎گان و نماینده‌‎گان معترضان در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی، لیست از خواست های شان را برای حکومت پیش کش کردند و هشدار دادند  تا زمانی که به خواست های آنان جواب مثبت داده نشود، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

صدای تیر اندازی از نزدیکی شفاخانۀ ایمرجنسی شنیده شد

صدای تیر اندازی پراکنده پس از چاشت امروز از چهار راهی شیرپور- محلی که معترضان در آنجا خیمه تحصن برپا کرده اند، شنیده شده است.

Thumbnail

میرعابد جوینده، خبرنگار طلوع نیوز که از نزدیکی شفاخانۀ ایمرجنسی گزارش می‏داد، گفت که صدای تیر اندازی در چهار راهی شیرپور –محل که معترضان چادر زده اند، شنیده شده است، اما دلیل این تیر اندازیها هنوز روشن نیست.

در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی کابل، نه تنها معترضان که بسیاری از بسته‎‏گان و اعضای خانوادۀ قربانیان حمله‎های انتحاری امروز در مراسم خاک سپاری سالم ایزدیار فرزند یک عضو مجلس سنا، نیز گرد آمده اند.

در حمله‎های انتحاری پس از چاشت امروز(شنبه ۱۳ جوزا) در این مراسم، حد اقل ۲۰ تن جان باخته اند و بیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده اند.

زخمیان این رویداد به شفاخانه ایمرجنسی کابل، انتقال داده شده اند.

این درحالی است که ساعتی پیش از حمله‎های انتحاری امروز، سازماندهنده‎گان و نماینده‌‎گان معترضان در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی، لیست از خواست های شان را برای حکومت پیش کش کردند و هشدار دادند  تا زمانی که به خواست های آنان جواب مثبت داده نشود، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید