تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صدها باشندۀ ولایت‌های جنوبی برای «گردآوری تریاک» به بلخ رفته‌اند

گزارش‌ها می‌رسانند که صد‌ها باشندۀ ولایت‌های جنوبی کشور از بهر «گردآوری تریاک» و کارهای کشاورزی به ولایت بلخ رفته اند.

شماری از این باشنده‌گان می‌گویند که تهدیدهای امنیتی و نبود فرصت‌های شغلی سبب شدهاست که آنان از بهر پیدا کردن کار به شمال‌کشور بیایند.

شماری از این مردان می‌گویند که از بهر گردآوری تریاک و کارهای کشاورزی آمده‌اند و روزانه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار افغانی کار می‌کنند.

عبدالقهار، باشندۀ کندهار، به طلوع‌نیوز گفت که از بهر یافتن کار به مزارشریف آمده است و می‌خواهد که لقمه نانی به دست آورد.

او گفت: «برای غریبی و کار آمده‌ام، نیش می‌زنم.»

جبار، یکی دیگر از باشنده‌های کندهار می‌گوید: «ما برای کار و غریبی آمده‌ایم.»

عبدالغفور که می‌گوید هجده سال دارد و باشندۀ ولایت هلمند است، گفت: «ما برای نیشتر زدن آمده‌ایم در منطقه ما ناامنی است از مجبوری اینجا آمده‌ایم.» 

می‌گویند بیشتر از این مردان به دعوت کشاورزان بلخ از بهر نیشتر زدن تریاک آمده‌اند. 

پولیس از ورود شماری از این مردان در دروازه ورودی مزارشریف جلوگیری کرده است اما برخی دیگر از آنان به دلیل پاه درمیانی شماری از اعضای شورای ولایتی اجازه یافته‌اند که داخل شهر شوند.

بلخ در هشت‌سال پسین از ولایت‌هایی به شمار می‌رفت که از رهگذر کشت کوکنار زیر صفر قرار داشت اما از دوسال به اینسو است که کشاورزان در این ولایت کوکنار کشت می‌کنند. 

مسئوولان، آمار دقیق از کشت کوکنار در این ولایت به دست نمی‌دهد اما می‌گویند که کشت‌زارهای تریاک را نابود می‌کنند.

احمدمنیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ گفت: «افرادی که برای جمع‌آوری تریاک آمده باشند آنان از طرف موظفین امنیتی که در کمربندها بود دوباره به ولایت‌های مربوط شان مرخص کردند.»

او افزود: «افرادی که از طرف شورای ولایتی و یا اقارب‌شان که در شهر مزارشریف زندگی می‌کردند شناسایی شده با تضمین و ضمانت آنها و ثبت شان داخل شهر مزارشریف اجازه داده شده و آنها چند روزی که می‌مانند مشکلی ندارند.»

ذبیح‌الله کاکر، عضو شورای ولایتی بلخ، می‌گوید که حدود یک‌هزار نفر از ولایت‌های جنوبی برای کار به ولایت بلخ آمده‌اند. 

او گفت: «تقریبا حدود یکهزار نفر بودند و یکی از علت‌های که پولیس دفعتاً دست به کار شده همین بوده که چطور در یک‌روز یکهزار نفر که آنهم بیشتر از افغان‌های ما است و از دیگر ولایات یک کمی سوال برانگیز است.»

تهدیدهای امنیتی، نبود اراه سیاسی و ناداری از مهم‌ترین عوامل رو آوردن کشاورزان به کشت دوباره کوکنار در بلخ خوانده شده است. 

در همین حال، دفتر والی بلخ در یک خبرنامه گفته است: «حضور برادران از ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل و یا هم ارزگان از اثر تبلیغات و شایعه پراگنی‌های افراد استفاده‌جو که در صفحات اجتماعی (فیسبوک) در ولایت بلخ صورت گرفته است، باعث نگرانی مردم شرافتمند ولایت بلخ گردیده که گویا این افراد خرابکار اند.» 

در این خبرنامه آمده است که منظور از سفر این افراد، کسب و کار، زیارت روضه شاه ولایتمآب و بازدید از اقارب است.

صدها باشندۀ ولایت‌های جنوبی برای «گردآوری تریاک» به بلخ رفته‌اند

دفتر ولایت بلخ در یک خبرنامه گفت که باشنده‌گان ولایت‌های جنوبی کشور از بهر کار و بازدید از خانواده‌ها و دوستان شان به ولایت بلخ آمده‌اند.

Thumbnail

گزارش‌ها می‌رسانند که صد‌ها باشندۀ ولایت‌های جنوبی کشور از بهر «گردآوری تریاک» و کارهای کشاورزی به ولایت بلخ رفته اند.

شماری از این باشنده‌گان می‌گویند که تهدیدهای امنیتی و نبود فرصت‌های شغلی سبب شدهاست که آنان از بهر پیدا کردن کار به شمال‌کشور بیایند.

شماری از این مردان می‌گویند که از بهر گردآوری تریاک و کارهای کشاورزی آمده‌اند و روزانه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار افغانی کار می‌کنند.

عبدالقهار، باشندۀ کندهار، به طلوع‌نیوز گفت که از بهر یافتن کار به مزارشریف آمده است و می‌خواهد که لقمه نانی به دست آورد.

او گفت: «برای غریبی و کار آمده‌ام، نیش می‌زنم.»

جبار، یکی دیگر از باشنده‌های کندهار می‌گوید: «ما برای کار و غریبی آمده‌ایم.»

عبدالغفور که می‌گوید هجده سال دارد و باشندۀ ولایت هلمند است، گفت: «ما برای نیشتر زدن آمده‌ایم در منطقه ما ناامنی است از مجبوری اینجا آمده‌ایم.» 

می‌گویند بیشتر از این مردان به دعوت کشاورزان بلخ از بهر نیشتر زدن تریاک آمده‌اند. 

پولیس از ورود شماری از این مردان در دروازه ورودی مزارشریف جلوگیری کرده است اما برخی دیگر از آنان به دلیل پاه درمیانی شماری از اعضای شورای ولایتی اجازه یافته‌اند که داخل شهر شوند.

بلخ در هشت‌سال پسین از ولایت‌هایی به شمار می‌رفت که از رهگذر کشت کوکنار زیر صفر قرار داشت اما از دوسال به اینسو است که کشاورزان در این ولایت کوکنار کشت می‌کنند. 

مسئوولان، آمار دقیق از کشت کوکنار در این ولایت به دست نمی‌دهد اما می‌گویند که کشت‌زارهای تریاک را نابود می‌کنند.

احمدمنیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ گفت: «افرادی که برای جمع‌آوری تریاک آمده باشند آنان از طرف موظفین امنیتی که در کمربندها بود دوباره به ولایت‌های مربوط شان مرخص کردند.»

او افزود: «افرادی که از طرف شورای ولایتی و یا اقارب‌شان که در شهر مزارشریف زندگی می‌کردند شناسایی شده با تضمین و ضمانت آنها و ثبت شان داخل شهر مزارشریف اجازه داده شده و آنها چند روزی که می‌مانند مشکلی ندارند.»

ذبیح‌الله کاکر، عضو شورای ولایتی بلخ، می‌گوید که حدود یک‌هزار نفر از ولایت‌های جنوبی برای کار به ولایت بلخ آمده‌اند. 

او گفت: «تقریبا حدود یکهزار نفر بودند و یکی از علت‌های که پولیس دفعتاً دست به کار شده همین بوده که چطور در یک‌روز یکهزار نفر که آنهم بیشتر از افغان‌های ما است و از دیگر ولایات یک کمی سوال برانگیز است.»

تهدیدهای امنیتی، نبود اراه سیاسی و ناداری از مهم‌ترین عوامل رو آوردن کشاورزان به کشت دوباره کوکنار در بلخ خوانده شده است. 

در همین حال، دفتر والی بلخ در یک خبرنامه گفته است: «حضور برادران از ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل و یا هم ارزگان از اثر تبلیغات و شایعه پراگنی‌های افراد استفاده‌جو که در صفحات اجتماعی (فیسبوک) در ولایت بلخ صورت گرفته است، باعث نگرانی مردم شرافتمند ولایت بلخ گردیده که گویا این افراد خرابکار اند.» 

در این خبرنامه آمده است که منظور از سفر این افراد، کسب و کار، زیارت روضه شاه ولایتمآب و بازدید از اقارب است.

هم‌رسانی کنید