تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدیقی: تعهد حکومت افغانستان برای صلح واقعی است

ریاست جمهوری بدین باور است که حملات هراس افگنانه چند روز اخیر در کشور، نشان دادند که ذهنیت جنگی گروه طالبان تغییر نمی کند.

اما ارگ تأکید کرد که پس از به تعویق افتادن مبادلۀ انس حقانی و دو عضو برجستۀ دیگر گروه طالبان با استادان دانشگاه امریکایی کابل نیز، حکومت به تلاش هایش در پیوند با صلح در کشور، ادامه خواهد داد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور در این باره گفت: «تعهد ما، نیت ما برای صلح، آشکار است، واضح است، واقعی است؛ اما طرف مقابل، جز خشونت، روایت خشونت چیز دیگری ندارد که متاسفانه باعث می‌شود که با آن روایت و با آن خشونت، آسیب به مردم ما برسد.»

در نشستی که امروز در کابل راه اندازی شد، موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان که در آن هشتاد نهاد جامعۀ مدنی عضویت دارند، تحقیقی را دربارۀ صلح همه‌گانی ساختند.
 
در این تحقیق که در درازای شش‌ماه آماده شده است، دیدگاه‌های ۲۶۰۰ شهروند افغانستان در دوازده ولایت، بازتاب یافته‌اند که مسایلی چون آیندۀ حکومت‌داری و پیشرفت‌ها در افغانستان، پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور و به نتیجۀ رسیدن گفت‌وگوهای صلح، بخش‌های عمده دیدگاه‌های بازتاب‌یافته در این تحقیق را می‌سازند.   

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح گفت: «طالبان، همان طالبانی استند که در سال ۱۹۹۶ آمدند کابل را تسخیر کردند. منتها معلومدار نمی‌پردازیم به این که طالبان به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند. آنانی که می‌آیند روی میز مذاکره می‌نشینند، آنان اکثراً کسانی استند که با جامعه جهانی در ارتباط استند.»
 
جاوید لودین، معاون سیاسی پیشین وزارت امور خارجه نیز در این باره گفت: «نهادهای ملی ما نگه شود و همین مسوولیت مبارزه با تروریزم به افغانستان، به شکل مسوولانه‌اش داده شود. اگر سر همین گپ‌ها توافق بیاید، در آن صورت همین خروج، به شکل منظم و مسوولانه باشد، این امکان پایداری‌اش را زیادتر می‌کند.»

در این میان، تصمیم به مبادله آزادی انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید با دو استاد دانشگاه امریکایی کابل که هفتۀ پیش در حال اجراء بود، انتقادهای زیادی را نیز به بار آورده است.

ناهید فرید، یک عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «در کنار این که همه ما می‌دانیم، تجربه نشان داده که رهایی زندانیان طالبان، یک تضرع ناکام بوده و نتیجه نداده و طالبان هم به این قضیه وقعی نگذاشته‌اند؛ در وضعیت فعلی، متاسفانه رهایی این زندانیان، به جای این که کمک بکند، مساله را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است.»

به روز یک شنبه، شماری از چهره‌های سیاسی که هفتۀ پیش برای گفتگو با طالبان به قطر رفته بودند، گفتند که به روز سه شنبه پیش، انتظار می‌رفت که انس حقانی و دو همراهش، در یک هواپیمای قطری، از بگرام به دوحه بیایند.

اما به گفتۀ منابع حکومتی، پس از حملۀ طالبان بر یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت لوگر که بامداد همان روز انجام شد، این اعضای طالبان به زندان برگردانیده شدند.

طالبان تاکنون دربارۀ این که پس از به تعویق افتادن این مبادله، در راستای مذاکرات صلح، چه گامی خواهند برداشت، چیزی نگفته‌اند. 

صدیقی: تعهد حکومت افغانستان برای صلح واقعی است

سخنگوی رییس جمهور می گوید که تعهد حکومت افغانستان برای صلح واضح و واقعی است. 

تصویر بندانگشتی

ریاست جمهوری بدین باور است که حملات هراس افگنانه چند روز اخیر در کشور، نشان دادند که ذهنیت جنگی گروه طالبان تغییر نمی کند.

اما ارگ تأکید کرد که پس از به تعویق افتادن مبادلۀ انس حقانی و دو عضو برجستۀ دیگر گروه طالبان با استادان دانشگاه امریکایی کابل نیز، حکومت به تلاش هایش در پیوند با صلح در کشور، ادامه خواهد داد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور در این باره گفت: «تعهد ما، نیت ما برای صلح، آشکار است، واضح است، واقعی است؛ اما طرف مقابل، جز خشونت، روایت خشونت چیز دیگری ندارد که متاسفانه باعث می‌شود که با آن روایت و با آن خشونت، آسیب به مردم ما برسد.»

در نشستی که امروز در کابل راه اندازی شد، موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان که در آن هشتاد نهاد جامعۀ مدنی عضویت دارند، تحقیقی را دربارۀ صلح همه‌گانی ساختند.
 
در این تحقیق که در درازای شش‌ماه آماده شده است، دیدگاه‌های ۲۶۰۰ شهروند افغانستان در دوازده ولایت، بازتاب یافته‌اند که مسایلی چون آیندۀ حکومت‌داری و پیشرفت‌ها در افغانستان، پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور و به نتیجۀ رسیدن گفت‌وگوهای صلح، بخش‌های عمده دیدگاه‌های بازتاب‌یافته در این تحقیق را می‌سازند.   

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح گفت: «طالبان، همان طالبانی استند که در سال ۱۹۹۶ آمدند کابل را تسخیر کردند. منتها معلومدار نمی‌پردازیم به این که طالبان به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند. آنانی که می‌آیند روی میز مذاکره می‌نشینند، آنان اکثراً کسانی استند که با جامعه جهانی در ارتباط استند.»
 
جاوید لودین، معاون سیاسی پیشین وزارت امور خارجه نیز در این باره گفت: «نهادهای ملی ما نگه شود و همین مسوولیت مبارزه با تروریزم به افغانستان، به شکل مسوولانه‌اش داده شود. اگر سر همین گپ‌ها توافق بیاید، در آن صورت همین خروج، به شکل منظم و مسوولانه باشد، این امکان پایداری‌اش را زیادتر می‌کند.»

در این میان، تصمیم به مبادله آزادی انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید با دو استاد دانشگاه امریکایی کابل که هفتۀ پیش در حال اجراء بود، انتقادهای زیادی را نیز به بار آورده است.

ناهید فرید، یک عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «در کنار این که همه ما می‌دانیم، تجربه نشان داده که رهایی زندانیان طالبان، یک تضرع ناکام بوده و نتیجه نداده و طالبان هم به این قضیه وقعی نگذاشته‌اند؛ در وضعیت فعلی، متاسفانه رهایی این زندانیان، به جای این که کمک بکند، مساله را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است.»

به روز یک شنبه، شماری از چهره‌های سیاسی که هفتۀ پیش برای گفتگو با طالبان به قطر رفته بودند، گفتند که به روز سه شنبه پیش، انتظار می‌رفت که انس حقانی و دو همراهش، در یک هواپیمای قطری، از بگرام به دوحه بیایند.

اما به گفتۀ منابع حکومتی، پس از حملۀ طالبان بر یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت لوگر که بامداد همان روز انجام شد، این اعضای طالبان به زندان برگردانیده شدند.

طالبان تاکنون دربارۀ این که پس از به تعویق افتادن این مبادله، در راستای مذاکرات صلح، چه گامی خواهند برداشت، چیزی نگفته‌اند. 

هم‌رسانی کنید