تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صدیقی: نظامیان پاکستانی در حملات اخیر کابل دست داشتند

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ظهر امروز با حضور در یک نشست خبری اظهارداشت که نظامیان پاکستانی درحملات اخیر کابل دست داشتند.

وی با بیان اینکه پاکستان به ما وعده داده بود که اجازه نخواهد داد که تجمعات بزرگ طالبان در این کشور برگزار شود گفت: "اما طالبان نه تنها این کار را نکردند؛ بلکه جلسات طالبان به توسط رسانه‌های این کشور پوشش داده شد".

صدیقی افزود که اطلاعات ما نشان می‌دهد که در میان طالبان سئوالات زیادی در رابطه با مرگ ملاعمر به وجود آمده است.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تأکید کرد که طالبان نمی‌دانند که فتواهایی که به نماینده‌گی از ملاعمر صادر می‌شده در حالی که وی مرده بوده است چه حکم شرعی دارد.

وی ادامه داد که این سئوال برای طالبان پیش آمده که آنان به حکم چه کسی جان انسان‌های بی گناه را می‌گرفتند.

صدیقی با اشاره به اینکه طالبان نمی‌دادند که آیا در رابطه با مرگ ملا عمر کسی تحقیق خواهد کرد؟ یا خیر؟ گفت که ما از برنامه‌های دشمن اطلاع داشتیم و بسیاری از آن را خنثی ساختیم.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادامه داد که ما می‌توانیم بگوییم که در این حملات دست نظامیان پاکستان دخیل بوده است.

وی با تأکید براینکه شبکه‌ی حقانی اجرا کننده‌ی حملات اخیر بوده است تأکید کرد که مواد انفجاری استفاده شده در حمله‌ی قصبه نوع خاصی است که استفاده از آن تنها در انحصار دولت ها می باشد و این سئوالات زیادی را مطرح می‌کند.

صدیقی هدف قرار دادن مناطق ملکی را نشان از ضعف دشمن دانست و افزود که دشمن با به راه انداختن این حملات در این شرایط خاص خواست به نیروهای خود امید بدهد.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افزود که جنگ ما بین الافغانی نیست.

وی ادامه داد که پدیده‌ی طالبان افغانی نیست، بلکه راهی برای انجام نقشه‌های نظامیان پاکستانی در افغانستان است.

صدیقی با بیان اینکه طالبان امسال عملیات «عزم» را راه اندازی کردند تا برمناطقی از کشور تسلط یابند گفت که آنان قصد داشتند با در اختیار گرفتن مناطقی از کشور جایگزین ملاعمر را معرفی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که در سه ماه اخیر حدود ۵۰ جنگجوی دشمن تسلیم ما شدند و ۱۳ واسکت انتحاری را کشف و ضبط کردیم.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افزود که عزم افغانستان برای تغییر جدی است و ما برای دفاع از خود از هر وسیله‌ای استفاده خواهیم کرد.

صدیقی: نظامیان پاکستانی در حملات اخیر کابل دست داشتند

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ظهر امروز با حضور در یک نشست خبری اظهارداشت که ن

Thumbnail

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ظهر امروز با حضور در یک نشست خبری اظهارداشت که نظامیان پاکستانی درحملات اخیر کابل دست داشتند.

وی با بیان اینکه پاکستان به ما وعده داده بود که اجازه نخواهد داد که تجمعات بزرگ طالبان در این کشور برگزار شود گفت: "اما طالبان نه تنها این کار را نکردند؛ بلکه جلسات طالبان به توسط رسانه‌های این کشور پوشش داده شد".

صدیقی افزود که اطلاعات ما نشان می‌دهد که در میان طالبان سئوالات زیادی در رابطه با مرگ ملاعمر به وجود آمده است.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تأکید کرد که طالبان نمی‌دانند که فتواهایی که به نماینده‌گی از ملاعمر صادر می‌شده در حالی که وی مرده بوده است چه حکم شرعی دارد.

وی ادامه داد که این سئوال برای طالبان پیش آمده که آنان به حکم چه کسی جان انسان‌های بی گناه را می‌گرفتند.

صدیقی با اشاره به اینکه طالبان نمی‌دادند که آیا در رابطه با مرگ ملا عمر کسی تحقیق خواهد کرد؟ یا خیر؟ گفت که ما از برنامه‌های دشمن اطلاع داشتیم و بسیاری از آن را خنثی ساختیم.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادامه داد که ما می‌توانیم بگوییم که در این حملات دست نظامیان پاکستان دخیل بوده است.

وی با تأکید براینکه شبکه‌ی حقانی اجرا کننده‌ی حملات اخیر بوده است تأکید کرد که مواد انفجاری استفاده شده در حمله‌ی قصبه نوع خاصی است که استفاده از آن تنها در انحصار دولت ها می باشد و این سئوالات زیادی را مطرح می‌کند.

صدیقی هدف قرار دادن مناطق ملکی را نشان از ضعف دشمن دانست و افزود که دشمن با به راه انداختن این حملات در این شرایط خاص خواست به نیروهای خود امید بدهد.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افزود که جنگ ما بین الافغانی نیست.

وی ادامه داد که پدیده‌ی طالبان افغانی نیست، بلکه راهی برای انجام نقشه‌های نظامیان پاکستانی در افغانستان است.

صدیقی با بیان اینکه طالبان امسال عملیات «عزم» را راه اندازی کردند تا برمناطقی از کشور تسلط یابند گفت که آنان قصد داشتند با در اختیار گرفتن مناطقی از کشور جایگزین ملاعمر را معرفی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که در سه ماه اخیر حدود ۵۰ جنگجوی دشمن تسلیم ما شدند و ۱۳ واسکت انتحاری را کشف و ضبط کردیم.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افزود که عزم افغانستان برای تغییر جدی است و ما برای دفاع از خود از هر وسیله‌ای استفاده خواهیم کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره