Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‎ها از صف بندی‎های سیاسی در پیوند به خواست‎های معترضان

در روزهای اخیر، کشور گواۀ صف‌ بندی‌های مخالفان سیاسی حکومت و نیز طرف داران حکومت، در برابر یک دیگر بوده است. اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان این رویارویی را بسیار خطرناک توصیف می‎کنند از به سر نرسیدن دورۀ حکومت در چنین شرایط هشدار می‎دهند.

عبدالحی آخند زاده یک عضو مجلس نماینده‎گان، روز شبنه(۲۰ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع نیوز، مبنی بر پیامدهای ویران‎گر این جناح‎ گیری‎ها چنین گفت: «کشمکشی که به میان آمده است، می تواند برای افغانستان بسیار خطرناک تمام شود! اگر این وضع ادامه یابد، فکر نکنم دوره‎یی که در قانون اساسی، برای حکومت در نظر گرفته شده است، به پایان برسد.» 

این همه، از یک رویداد هراس افگنانه در پایتخت که اعتراضات گستردۀ مردمی را هم به دنبال داشت، شروع شد.

اما، رفته رفته صف‌بندی‌های شماری از احزاب و گروه‌های ضد حکومتی که در میان شان چهره‌های شناخته‌شده‌یی هم حضور دارند، رنگ گرفتند.

از این میان، می‌توان از حزب جمعیت اسلامی، کسانی را مثل عطا محمد نور، والی بلخ، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و محمد اسماعیل از فرماندهان جهادی، نام بُرد.

در مقابل، حکومت هم پا پس نکشید و صف طرف‌دارانش، آهسته آهسته شکل گرفت.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، سید منصور نادری رهبر حزب پیوند ملی و سران حزب حق و عدالت، از چهره‌ها و احزابی استند که در این کشمکش‌ها، از موضع رییس جمهور غنی پشتیبانی کرده‌اند.

علاوه بر این احزاب و چهره‎ها، شماری از والیان نیز به طرفداری از حکومت در برابر این اعتراض‎ها نشست‎هایی برگزار کرده اند.

هادی میران، آگاه روابط جهانی می‎گوید که اگر از خرد و تعقل سیاسی در این وضعیت کار گرفته نشود، ممکن افغانستان با دشواری‎های بسیار جدی رو برو شود.

وی در این باره بیان داشت: «در چنین وضع، تنها چیزی که می تواند مردم افغانستان را از این دشوار گذر، به سلامت عبور بدهد، خرد، تعقل سیاسی و نگاه عاقلانه به پدیده‎های پیرامون و برخورد عاقلانه با واقعیت های سیاسی در افغانستان می باشد.» 

در چنین اوضاع، برخی از چهره‌هایی که همواره در این ماجراها دخیل بوده‌اند، تاکنون موقف روشنی نداشته‌اند. از این جمله می‎توان از عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه نام برد.

بار نخست نیست که حکومتی در افغانستان، با احزاب، گروه‌ها و حتا مردم، چنین درگیر می‌شود.

اما باورهایی وجود دارند که این بار، عمق این تنش‌ها بیشتر از پیش استند و برای حل این‌همه هم، باید گسترده تر از گذشته‌ها، تلاش شود.

نگرانی‎ها از صف بندی‎های سیاسی در پیوند به خواست‎های معترضان

هم‎زمان با پر رنگ شدن اعتراض‎ها و انتقادهای ضد حکومتی، شماری از احزاب و والی‎ها اما، از موقف حکومت دفاع کرده اند و در کنار رییس جمهور ایستاده اند.

تصویر بندانگشتی

در روزهای اخیر، کشور گواۀ صف‌ بندی‌های مخالفان سیاسی حکومت و نیز طرف داران حکومت، در برابر یک دیگر بوده است. اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان این رویارویی را بسیار خطرناک توصیف می‎کنند از به سر نرسیدن دورۀ حکومت در چنین شرایط هشدار می‎دهند.

عبدالحی آخند زاده یک عضو مجلس نماینده‎گان، روز شبنه(۲۰ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع نیوز، مبنی بر پیامدهای ویران‎گر این جناح‎ گیری‎ها چنین گفت: «کشمکشی که به میان آمده است، می تواند برای افغانستان بسیار خطرناک تمام شود! اگر این وضع ادامه یابد، فکر نکنم دوره‎یی که در قانون اساسی، برای حکومت در نظر گرفته شده است، به پایان برسد.» 

این همه، از یک رویداد هراس افگنانه در پایتخت که اعتراضات گستردۀ مردمی را هم به دنبال داشت، شروع شد.

اما، رفته رفته صف‌بندی‌های شماری از احزاب و گروه‌های ضد حکومتی که در میان شان چهره‌های شناخته‌شده‌یی هم حضور دارند، رنگ گرفتند.

از این میان، می‌توان از حزب جمعیت اسلامی، کسانی را مثل عطا محمد نور، والی بلخ، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و محمد اسماعیل از فرماندهان جهادی، نام بُرد.

در مقابل، حکومت هم پا پس نکشید و صف طرف‌دارانش، آهسته آهسته شکل گرفت.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، سید منصور نادری رهبر حزب پیوند ملی و سران حزب حق و عدالت، از چهره‌ها و احزابی استند که در این کشمکش‌ها، از موضع رییس جمهور غنی پشتیبانی کرده‌اند.

علاوه بر این احزاب و چهره‎ها، شماری از والیان نیز به طرفداری از حکومت در برابر این اعتراض‎ها نشست‎هایی برگزار کرده اند.

هادی میران، آگاه روابط جهانی می‎گوید که اگر از خرد و تعقل سیاسی در این وضعیت کار گرفته نشود، ممکن افغانستان با دشواری‎های بسیار جدی رو برو شود.

وی در این باره بیان داشت: «در چنین وضع، تنها چیزی که می تواند مردم افغانستان را از این دشوار گذر، به سلامت عبور بدهد، خرد، تعقل سیاسی و نگاه عاقلانه به پدیده‎های پیرامون و برخورد عاقلانه با واقعیت های سیاسی در افغانستان می باشد.» 

در چنین اوضاع، برخی از چهره‌هایی که همواره در این ماجراها دخیل بوده‌اند، تاکنون موقف روشنی نداشته‌اند. از این جمله می‎توان از عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه نام برد.

بار نخست نیست که حکومتی در افغانستان، با احزاب، گروه‌ها و حتا مردم، چنین درگیر می‌شود.

اما باورهایی وجود دارند که این بار، عمق این تنش‌ها بیشتر از پیش استند و برای حل این‌همه هم، باید گسترده تر از گذشته‌ها، تلاش شود.

هم‌رسانی کنید